Salta al contingut

Salta a l'índex

Qui és el Rei del Regne de Déu?

Qui és el Rei del Regne de Déu?

Déu va utilitzar diversos escriptors de la Bíblia perquè deixessin enregistrats detalls que identificarien qui seria el Rei del Regne de Déu. Aquest governant seria:

  • Escollit per Déu. «Jo mateix he entronitzat el meu rei […]. Et donaré les nacions per herència, posseiràs els confins de la terra.» (Salm 2:6, 8.)

  • Descendent del rei David. «Ens ha nascut un nen, se’ns ha donat un fill […]. L’expansió del seu govern i la pau no tindran fi al tron de David i al seu regne, per establir-lo fermament.» (Isaïes 9:6, 7.)

  • Nascut a Betlem. «I de tu, Betlem […], de tu sortirà per a mi aquell que serà governant […]. La grandesa d’ell arribarà fins als extrems de la terra.» (Miquees 5:2, 4.)

  • Rebutjat i executat pels homes. «Va ser menyspreat i el vam considerar insignificant. […]. Va ser traspassat per les nostres ofenses, va ser esclafat pels nostres pecats.» (Isaïes 53:3, 5.)

  • Ressuscitat d’entre els morts i glorificat. «No em deixaràs a la Tomba, no permetràs que el teu servent lleial vegi la fossa. […] A la teva dreta sempre hi ha felicitat.» (Salm 16:10, 11.)

Jesucrist, l’únic qualificat

En tota la història de la humanitat, només hi ha hagut una persona amb les qualitats d’un governant ideal: Jesucrist. De fet, un àngel va dir a Maria, la mare de Jesús: «Déu li donarà el tron de David, el seu pare […]. I el seu Regne no tindrà fi» (Lluc 1:31-33).

Jesús mai va governar quan va ser a la terra. Ara bé, sí que governarà la humanitat des del cel com a Rei del Regne de Déu. Però, per què és Jesús l’únic qualificat per governar? Vegem què va fer quan va ser a la terra.

  • Jesús es preocupava per la gent. Va ajudar homes i dones, joves i grans, independentment dels seus antecedents o estatus social (Mateu 9:36; Marc 10:16). Quan en una ocasió un leprós li va suplicar: «Si vols pots fer que quedi net», Jesús es va compadir d’ell i el va curar (Marc 1:40-42).

  • Jesús ens va ensenyar com agradar a Déu. Va dir: «No podeu ser esclaus de Déu i de les Riqueses a la vegada». També va explicar que hem de tractar els altres com ens agradaria que ens tractessin a nosaltres, un principi que es coneix com la regla d’or. A més, va ensenyar que Déu no només s’interessa en el que fem, sinó també en com pensem i com ens sentim. Per tant, per agradar a Déu hem de controlar els nostres sentiments més profunds (Mateu 5:28; 6:24; 7:12). Jesús va emfatitzar que, per ser realment feliços, hem d’aprendre el que Déu vol que fem, i llavors fer-ho (Lluc 11:28).

  • Jesús va ensenyar què significa estimar. Les paraules i accions de Jesús van tenir un gran impacte i van tocar el cor d’aquells que l’escoltaven. «Les multituds van quedar meravellades per la seva manera d’ensenyar, perquè els ensenyava com qui té autoritat.» (Mateu 7:28, 29.) Jesús també va ensenyar: «Seguiu estimant els vostres enemics». Fins i tot va orar a favor d’alguns dels responsables de la seva mort: «Pare, perdona’ls, perquè no saben el que fan» (Mateu 5:44; Lluc 23:34).

Jesús està perfectament qualificat per governar el món de manera generosa, bondadosa i efectiva. Però, quan començarà a governar?