Salta al contingut

Salta a l'índex

ARTICLE D’ESTUDI 4

Per què assistim al Memorial?

Per què assistim al Memorial?

«Continueu fent això en memòria meva» (LC. 22:19).

CANÇÓ 20 Vas entregar el teu Fill

AVANÇ *

1, 2. a) Quan recordem especialment un ésser estimat que ha mort? b) Què va instituir Jesús la nit abans de morir?

 QUAN perdem un ésser estimat, sense importar quant de temps hagi passat, mai deixem de recordar-lo, especialment l’aniversari de la seva mort.

2 Cada any, milions de persones per tot el món ens reunim per commemorar la mort d’algú que estimem molt, Jesucrist (1 Pe. 1:8). Quan ens reunim, recordem que va donar la seva vida com a rescat per salvar-nos del pecat i la mort (Mt. 20:28). De fet, Jesús mateix volia que els seus seguidors recordessin la seva mort. La nit abans de morir, va instituir un sopar molt especial i els va manar: «Continueu fent això en memòria meva» * (Lc. 22:19).

3. Què veurem en aquest article?

3 Entre els assistents al Memorial de la mort de Crist hi ha un petit grup de persones que tenen esperança celestial, però la majoria tenen l’esperança de viure a la terra. En aquest article analitzarem les raons per les quals tots dos grups desitgen assistir al Memorial cada any, i també veurem com ens beneficia estar-hi presents. Per començar, vegem les raons que tenen els ungits per fer-ho.

PER QUÈ HI ASSISTEIXEN ELS UNGITS?

4. Per què participen els ungits del pa i del vi del Memorial?

4 Cada any, als ungits els fa molta iŀlusió assistir al Memorial com a participants. Per què és apropiat que participin ells del pa i del vi? Per respondre aquesta pregunta, vegem què va passar l’última nit de Jesús a la terra. Després de celebrar la Pasqua, Jesús va instituir el que es coneix com el Sopar del Senyor. Va passar el pa i el vi als seus 11 apòstols fidels i els va demanar que en mengessin i en beguessin. A més, Jesús els va parlar de dos pactes, o acords: el nou pacte i el pacte del Regne * (Lc. 22:19, 20, 28-30). Aquests pactes van donar l’oportunitat a aquells apòstols i a un nombre limitat de persones d’arribar a ser reis i sacerdots al cel (Ap. 5:10; 14:1). Per aquesta raó, només poden participar del pa i del vi del Memorial la resta ungida, * és a dir, aquells que estan inclosos en aquests dos pactes.

5. De què són ben conscients els ungits?

5 Una altra raó que tenen els ungits per assistir al Memorial és que aquesta reunió els ajuda a meditar en la seva esperança. Jehovà ha donat als 144.000 ungits una esperança meravellosa: poder gaudir de vida immortal i incorruptible al cel, servir al costat de Jesús i els seus companys ungits i, el més important, poder estar davant la mateixa presència de Jehovà (1 Cor. 15:51-53; 1 Jn. 3:2). Aquest grup de cristians són ben conscients que encara que han estat convidats a gaudir de privilegis molt especials, només podran viure al cel si es mantenen fidels fins a la mort (2 Tim. 4:7, 8). Als ungits els fa molt feliços pensar en la seva esperança (Tt. 2:13). Ara bé, què podem dir de les «altres ovelles»? (Jn. 10:16.) Quines raons tenen per assistir al Memorial?

PER QUÈ HI ASSISTEIXEN LES ALTRES OVELLES?

6. Per què assisteixen les altres ovelles cada any al Memorial?

6 Les altres ovelles no assisteixen al Memorial com a participants, sinó com a observadors. El 1938, per primera vegada, es va convidar aquells que tenien l’esperança de viure a la terra a assistir-hi. La Torre del Vigía d’abril de 1938 va dir: «És del tot correcte i adient que les altres ovelles siguin presents en aquesta reunió i que observin el que s’hi fa. [...] Per a elles també ha de ser, i de fet és, una ocasió de molta alegria». Igual que als convidats a una boda els fa feliços observar la cerimònia, els cristians que formen part de les altres ovelles s’alegren d’assistir a aquesta reunió com a observadors.

7. Per què gaudeixen tant del discurs del Memorial les altres ovelles?

7 Assistir al Memorial també ajuda les altres ovelles a meditar en la seva esperança. Cada any, gaudeixen d’escoltar el discurs que s’hi presenta, ja que gran part d’aquest se centra en tot el que Jesús i els 144.000 que governaran amb ell faran pels humans durant el Regnat de Mil Anys. Sota la direcció de Jesucrist com a Rei, els ungits coŀlaboraran a convertir la terra en un paradís i ajudaran la humanitat a assolir la perfecció. Per als milions d’observadors del Memorial és molt emocionant pensar en el compliment de les profecies bíbliques, com les que trobem a Isaïes 35:5, 6; 65:21-23, i Apocalipsi 21:3, 4. Imaginar-se al nou món amb els seus éssers estimats enforteix la seva esperança i la seva determinació a no deixar mai de servir Jehovà (Mt. 24:13; Gàl. 6:9).

8. Quina raó addicional tenen les altres ovelles per assistir al Memorial?

8 Fixem-nos en una altra raó que tenen les altres ovelles per assistir al Memorial: demostrar que estimen els ungits i els donen suport. La Bíblia va predir que entre els ungits i aquells que tenen l’esperança de viure a la terra hi hauria un vincle especial i que coŀlaborarien molt estretament. En quin sentit? Vegem-ne alguns exemples.

9. Com descriu Zacaries 8:23 els sentiments de les altres ovelles cap als ungits?

9 Llegeix Zacaries 8:23. Aquesta profecia descriu d’una manera molt bonica els sentiments que tenen les altres ovelles vers els ungits. Les expressions «home jueu» i «vosaltres» es refereixen al mateix grup, la resta ungida (Rm. 2:28, 29). Els «deu homes de totes les llengües de les nacions» representen les altres ovelles. Aquests cristians s’agafen «del mantell» de l’«home jueu», és a dir, s’aferren lleialment als ungits, al donar adoració pura a Jehovà juntament amb ells. La nit del Memorial, les altres ovelles demostren que estan ben unides als ungits assistint amb ells a aquesta reunió tan especial.

10. Com ha complert Jehovà la profecia d’Ezequiel 37:15-19, 24, 25?

10 Llegeix Ezequiel 37:15-19, 24, 25. Per complir el que va predir, Jehovà ha unit els cristians ungits i les altres ovelles amb un vincle indestructible. Aquesta profecia parla de dos pals. El pal «per a Judà», la tribu d’on s’escollien els reis d’Israel, representa aquells que tenen l’esperança celestial; i el pal «d’Efraïm» representa les altres ovelles. * Jehovà ha unit aquests dos grups i els ha convertit en un sol pal. Això significa que serveixen Déu junts sota el mateix Rei, Jesucrist. I cada any, els ungits i les altres ovelles assisteixen al Memorial, no com dos grups separats, sinó com «un sol ramat sota un sol pastor» (Jn. 10:16).

11. Com donen suport principalment als ungits les «ovelles» que menciona Mateu 25:31-36, 40?

11 Llegeix Mateu 25:31-36, 40. Les «ovelles» d’aquesta paràbola representen els servents fidels de Jehovà del temps de la fi que tenen l’esperança de viure a la terra, és a dir, que formen part de les altres ovelles. Aquest grup de cristians dona suport als germans ungits de Crist que queden a la terra. Com ho fan? Principalment, ajudant-los a complir amb una enorme responsabilitat: l’obra de predicar i fer deixebles per tot el món (Mt. 24:14; 28:19, 20).

12, 13. De quines altres maneres poden demostrar les altres ovelles que donen suport als cristians ungits?

12 Cada any, durant les setmanes prèvies al Memorial, les altres ovelles donen suport als germans de Crist participant de tot cor en una campanya mundial per convidar tothom a aquesta reunió (mira el requadre « T’estàs preparant per a la temporada del Memorial?»). També els ajuden fent els preparatius necessaris per dur a terme el Memorial a totes les congregacions del món, encara que a la majoria no hi hagi cap germà ungit. Les altres ovelles consideren que és un gran privilegi ajudar d’aquestes maneres als cristians ungits. A més, saben que Jesús és conscient de tot el que fan per ells i que ho valora com si ho estiguessin fent per a ell personalment (Mt. 25:37-40).

13 Independentment de quina sigui la nostra esperança, quins altres motius tenim tots per assistir al Memorial?

PER QUÈ HI ASSISTIM TOTS?

14. Com ens han demostrat Jehovà i Jesús el seu gran amor?

14 Estem molt agraïts per l’amor que Jehovà i Jesús ens han mostrat. Jehovà ens ha demostrat que ens estima de moltes maneres, però n’hi ha una que destaca per damunt de les altres. L’expressió més gran del seu amor altruista va ser enviar el seu Fill a la terra perquè patís i morís per nosaltres (Jn. 3:16). També som ben conscients de l’amor tan profund que Jesús ens té, ja que va estar disposat a entregar la seva vida pels humans (Jn. 15:13). Tot i que mai podrem compensar Jehovà i Jesús per l’immens amor que ens han mostrat, el que sí podem fer és viure de manera que demostrem agraïment per tot el que han fet per nosaltres (Col. 3:15). Assistim al Memorial per recordar l’amor que ens tenen i alhora demostrar-los que els estimem.

15. Per què valoren molt el rescat tant els ungits com les altres ovelles?

15 Valorem profundament el rescat (Mt. 20:28). Per als ungits el rescat és un regal molt especial, ja que fa possible la seva extraordinària esperança. Gràcies a la seva fe en el sacrifici de Jesús, Jehovà els declara justos i els adopta com a fills seus (Rm. 5:1; 8:15-17, 23). Les altres ovelles també agraeixen molt aquest regal. Posar fe en el rescat els permet gaudir d’una posició neta i aprovada als ulls de Jehovà, donar-li servei sagrat i tenir l’esperança de sobreviure a la «gran tribulació» (Ap. 7:13-15). Tant els ungits com les altres ovelles demostren que valoren el rescat assistint cada any al Memorial.

16. Quina altra raó tenim per assistir al Memorial?

16 Una altra raó per assistir al Memorial és que volem obeir Jesús. Sense importar quina sigui la nostra esperança per al futur, cadascun de nosaltres vol fer cas del manament que Jesús va donar la nit que va instituir el Sopar del Senyor, quan va dir: «Continueu fent això en memòria meva» (1 Cor. 11:23, 24).

COM ENS BENEFICIEM TOTS D’ASSISTIR-HI?

17. Per què ens ajuda el Memorial a acostar-nos més a Jehovà?

17 Ens acosta més a Jehovà (Jm. 4:8). Tal com hem vist, el Memorial ens ajuda a meditar en l’esperança que Jehovà ens ha donat i en l’immens amor que ens ha mostrat (Jer. 29:11; 1 Jn. 4:8-10). Pensar en això enforteix la nostra amistat i l’amor que sentim per ell (Rm. 8:38, 39).

18. Què ens sentim motivats a fer quan meditem en l’exemple de Jesús?

18 Ens motiva a imitar Jesús (1 Pe. 2:21). Els dies previs al Memorial, reflexionem en relats bíblics sobre l’última setmana de Jesús a la terra, la seva mort i la seva resurrecció. A més, el discurs del Memorial ens recorda el gran amor que Jesús sent per nosaltres (Ef. 5:2; 1 Jn. 3:16). Quan llegim i meditem en la disposició de Jesús a sacrificar-se pels altres ens sentim motivats a «viure tal com ell va viure» (1 Jn. 2:6).

19. Com ens podem mantenir en l’amor de Déu?

19 Ens ajuda a estar encara més decidits a mantenir-nos en l’amor de Déu (Jud. 20, 21). Ens mantenim en l’amor de Déu quan fem tot el que podem per obeir-lo, santificar el seu nom i alegrar el seu cor (Prov. 27:11; Mt. 6:9; 1 Jn. 5:3). Assistir al Memorial ens motiva a viure cada dia d’una manera que demostri que volem mantenir-nos en el seu amor per sempre.

20. Quines raons de pes tenim per assistir al Memorial?

20 Tant si la nostra esperança és la de viure per sempre al cel o a la terra, tenim raons de pes per assistir al Memorial. Cada any, quan ens reunim en aquesta data, recordem la mort d’algú que estimem molt, Jesucrist. Però, per sobre de tot, recordem l’acte d’amor més gran que mai s’ha fet: Jehovà va entregar el seu Fill com a rescat per nosaltres. El proper Memorial tindrà lloc el divendres 15 d’abril de 2022, al vespre. Estimem moltíssim tant Jehovà com Jesús. Per això, aquest dia no hi ha res més important per a nosaltres que assistir al Memorial.

CANÇÓ 16 Lloem Jehovà pel seu Fill ungit

^ Tant si tenim l’esperança de viure al cel com a la terra, cada any desitgem assistir al Memorial. En aquest article analitzarem les raons que ens dona la Bíblia per assistir-hi i veurem com ens beneficia fer-ho.

^ Aquestes paraules també s’han traduït com: «Feu això, que és el meu memorial» (Bíblia Catalana. Traducció interconfessional) i «Feu això en recordança meva» (La Bíblia, Monjos de Montserrat).

^ Per a més informació sobre el nou pacte i el pacte del Regne, consulta l’article «Sereu “un reialme de sacerdots”», que es va publicar a La Torre de Guaita del 15 d’octubre de 2014, pàgines 15 a 17.

^ QUÈ VOL DIR? L’expressió resta ungida fa referència als cristians ungits que encara viuen a la terra.

^ Per a més informació sobre la profecia dels dos pals del capítol 37 d’Ezequiel, consulta el llibre La adoración pura de Jehová: ¡por fin restaurada!, pàgines 130 a 135, paràgrafs 3 a 17.