Salta al contingut

Salta a l'índex

UN GOVERN A L’ALTURA DEL REPTE

«La pau no tindrà fi»

«La pau no tindrà fi»

Les Nacions Unides promouen el concepte de ciutadania global. Entre d’altres, els seus objectius són fomentar la cooperació internacional, respectar els drets humans i cuidar el nostre planeta. Per què? «El canvi climàtic, el crim organitzat, l’augment de les desigualtats, els conflictes sense resoldre, el desplaçament en massa de persones, el terrorisme, les malalties infeccioses i amenaces semblants no coneixen [...] fronteres», va comentar en Maher Nasser a la revista UN Chronicle.

Hi ha qui encara ha anat més enllà defensant la idea d’un govern mundial. Entre d’altres es troben persones com el filòsof, poeta i polític Dant (1265-1321) i el físic Albert Einstein (1879-1955). Dant creia que la pau no seria possible en un món políticament dividit. Citant les paraules de Jesús, va dir: «Tot regne que està dividit contra si mateix acaba en ruïnes» (Lluc 11:17).

Poc després de la Segona Guerra Mundial, on es van utilitzar dues bombes atòmiques, Albert Einstein va escriure una carta oberta a l’Assemblea General de les Nacions Unides. «Les Nacions Unides», va escriure, «han d’actuar al més ràpid possible i crear les condicions necessàries per a la seguretat internacional establint les bases d’un govern real a escala mundial.»

Però, serien immunes a la corrupció, la incompetència i l’opressió els polítics que formessin un govern d’aquesta envergadura? O demostrarien tenir les mateixes actituds egoistes d’altres governants? Tot això ens recorda les paraules de l’historiador britànic Lord Acton, que va dir: «El poder corromp, i el poder absolut corromp absolutament».

Ara bé, per gaudir de pau i harmonia, els humans hem d’estar units. Però, com ho aconseguirem? És un plantejament realista? La Bíblia diu que sí. De fet, ens confirma que s’aconseguirà, però no mitjançant un govern mundial format per polítics que es poden corrompre. En realitat serà a través d’un govern que Déu mateix establirà. I el que és més, Déu exercirà el seu dret a governar sobre la creació instaurant aquest govern. Però, quin és aquest govern? La Bíblia fins i tot ens diu el seu nom: el «Regne de Déu» (Lluc 4:43).

«QUE VINGUI EL TEU REGNE»

En l’oració coneguda com el parenostre, Jesucrist va parlar del Regne de Déu al dir: «Que vingui el teu Regne. Que es faci la teva voluntat [...] a la terra» (Mateu 6:9, 10). Sens dubte, el Regne de Déu s’assegurarà que es faci la voluntat de Déu a la terra, no la voluntat de persones ambicioses i egoistes.

El Regne de Déu també es coneix com «el Regne del cel» (Mateu 5:3). Per què? Perquè, encara que governarà sobre la terra, no ho farà des de la terra sinó des del cel. Pensa en això: aquest govern mundial no dependrà del finançament dels seus ciutadans. Quin alliberament!

Tal com indica la paraula regne, el Regne de Déu és un govern reial. El rei d’aquest regne és Jesucrist, a qui Déu va donar aquesta autoritat. Al parlar de Jesús, la Bíblia diu:

  • «El govern estarà a les seves mans. [...] L’expansió del seu govern i la pau no tindran fi» (Isaïes 9:6, 7).

  • «Va rebre autoritat, honor i un regne, perquè la gent de tots els pobles, nacions i llengües el servissin. La seva autoritat [...] no s’acabarà» (Daniel 7:14).

  • «El regne del món ha arribat a ser el Regne del nostre Senyor [Déu] i del seu Crist» (Apocalipsi 11:15).

Quan es faci realitat l’oració de Jesús, el Regne de Déu portarà a terme la Seva voluntat a la terra. Sota aquest govern, la humanitat aprendrà a cuidar el planeta per restaurar-lo i omplir-lo de vida.

Per sobre de tot, el Regne de Déu educarà els seus súbdits, i tothom es regirà pels mateixos valors. No hi haurà divisions ni desavinences. Isaïes 11:9 diu: «No faran cap mal ni causaran cap dany [...], perquè la terra s’omplirà del coneixement de Jehovà com les aigües cobreixen el mar».

Els habitants de la terra estaran units i promouran la pau. Això és el que les Nacions Unides volia aconseguir. El Salm 37:11 diu: «Els farà molt feliços gaudir d’una pau tan abundant». Amb el temps, paraules com crim, contaminació, pobresaguerra deixaran de formar part del nostre vocabulari. Però, quan passarà tot això? Quan començarà a governar el Regne de Déu a la terra? Com ho farà? Com et pots beneficiar del seu govern? A continuació ho veurem.