Salta al contingut

Salta a l'índex

LLIÇÓ 5

Quin és el propòsit de Déu per a la Terra?

Quin és el propòsit de Déu per a la Terra?

1. Per què va crear Déu la Terra?

Jehovà va donar la Terra als éssers humans; és la nostra llar. Per això, la primera parella, Adam i Eva, no va ser creada per viure al cel. Déu ja havia creat els àngels perquè hi visquessin (Job 38:4, 7). En comptes d’això, Déu va posar el primer home en un meravellós jardí anomenat Edèn (Gènesi 2:15-17). Jehovà va donar a Adam i als seus futurs descendents la perspectiva de viure per sempre a la Terra. Llegeix Salm 37:29; 115:16.

Al principi, només el jardí d’Edèn era un paradís. La primera parella havia d’omplir la Terra amb la seva descendència i, amb el temps, estendre els seus dominis per tot el planeta i convertir-lo en un paradís (Gènesi 1:28). La Terra no serà mai destruïda, sempre serà la nostra llar. Llegeix Salm 104:5.

Mira el vídeo Per què va crear Déu la Terra?

2. Per què ara la Terra no és un paradís?

Adam i Eva van desobeir Déu. Per això, Jehovà els va expulsar del jardí. El paradís es va perdre i cap ésser humà no ha estat capaç de restablir-lo. La Bíblia diu que la Terra ha estat «deixada a mans de malvats» (Job 9:24, BEC). Llegeix Gènesi 3:23, 24.

Què ha passat amb el propòsit que Jehovà tenia al principi per a la humanitat? L’ha deixat de banda? De cap manera! Ell és totpoderós. No pot fallar (Isaïes 45:18). Farà que la raça humana visqui tal com Ell s’havia proposat. Llegeix Salm 37:11, 34.

3. Com tornarà la Terra a ser un paradís?

La Terra es tornarà a convertir en un paradís quan Jesús governi com a Rei nomenat per Déu. En una guerra anomenada Harmaguedon, Jesús comandarà els àngels i destruirà tots els qui s’oposin a Déu. Llavors empresonarà Satanàs durant mil anys. El poble de Déu sobreviurà a aquesta destrucció perquè Jesús els guiarà i els protegirà. Gaudiran de vida eterna en un paradís a la Terra. Llegeix Apocalipsi (Revelació) 20:1-3; 21:3, 4.

4. Quan acabarà el sofriment?

Quan acabarà Déu amb la maldat que hi ha a la Terra? Jesús va donar un «senyal» per indicar quan s’acostaria la fi. Avui dia, les condicions del món amenacen la supervivència de la humanitat i demostren que estem vivint en «la fi del món», la conclusió de l’ordre de coses actual. Llegeix Mateu 24:3, 7-14, 21, 22.

Jesús acabarà amb el sofriment durant els mil anys que governarà la Terra des del cel (Isaïes 9:5, 6 [9:6, 7 en NM]; 11:9). A part de ser Rei, farà de Gran Sacerdot i canceŀlarà els pecats dels qui estimen Déu. A través de Jesús, Déu acabarà amb les malalties, la vellesa i la mort. Llegeix Isaïes 25:8; 33:24.

5. Qui viurà al paradís?

A la Sala del Regne trobaràs gent que estima Déu i vol agradar-li

La gent que obeeix Déu viurà al paradís (1 Joan 2:17). Jesús va enviar els seus seguidors a buscar gent dòcil per ensenyar-los com agradar a Déu. Avui dia, Jehovà està preparant milions de persones per viure al paradís a la Terra (Sofonies 2:3). A les sales del Regne dels Testimonis de Jehovà aprenen a ser millors marits i mullers, i millors pares i mares. Pares i fills adoren junts i aprenen com les bones notícies poden millorar la seva vida. Llegeix Miquees 4:1-4.