Salta al contingut

Salta a l'índex

Respon a les següents preguntes

Respon a les següents preguntes
  1. 1. Com podem entrar en el descans de Déu? (Gèn. 2:1-3; Heb. 4:1, 11)

  2. 2. Com actua amb poder en la nostra vida «la paraula de Déu»? (1 Tes. 2:13; Heb. 4:12)

  3. 3. Per què hem de seguir buscant la guia de Jehovà? (Is. 26:7-9, 15, 20)

  4. 4. Què hem de fer per rebre la benedicció de Jehovà? (1 Pe. 1:13-15; 1 Jn. 5:3)

  5. 5. Com podem alegrar el cor de Jehovà? (Sl. 71:14, 15; Rm. 12:2; 1 Pe. 4:10)

  6. 6. Com pots ser feliç servint Jehovà? (Jn. 5:17)

© 2023 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

CA-brpgm24-AN