Salta al contingut

Salta a l'índex

Taula dels llibres de la Bíblia

Llibres de les Escriptures Hebrees, escrits abans de la nostra era (era comuna)

NOM DEL LLIBRE

ESCRIPTORS

ON ES VA ESCRIURE

QUAN ES VA COMPLETAR (a. n. e.)

PERÍODE DE TEMPS COMPRÈS (a. n. e.)

Gènesi

Moisès

Desert

1513

«Al principi» fins a 1657

Èxode

Moisès

Desert

1512

1657-1512

Levític

Moisès

Desert

1512

1 mes (1512)

Nombres

Moisès

Desert i planes de Moab

1473

1512-1473

Deuteronomi

Moisès

Planes de Moab

1473

2 mesos (1473)

Josuè

Josuè

Canaan

aprox. 1450

1473-aprox. 1450

Jutges

Samuel

Israel

aprox. 1100

aprox. 1450-aprox. 1120

Rut

Samuel

Israel

aprox. 1090

11 anys de l’època dels jutges

1 Samuel

Samuel, Gad i Natan

Israel

aprox. 1078

aprox. 1180-1078

2 Samuel

Gad i Natan

Israel

aprox. 1040

1077-aprox. 1040

1 Reis

Jeremies

Judà

580

aprox. 1040-911

2 Reis

Jeremies

Judà i Egipte

580

aprox. 920-580

1 Cròniques

Esdres

Jerusalem (?)

aprox. 460

Després de 1 Cròniques 9:44: aprox. 1077-1037

2 Cròniques

Esdres

Jerusalem (?)

aprox. 460

aprox. 1037-537

Esdres

Esdres

Jerusalem

aprox. 460

537-aprox. 467

Nehemies

Nehemies

Jerusalem

d. 443

456-d. 443

Ester

Mardoqueu

Susa (Elam)

aprox. 475

493-aprox. 475

Job

Moisès

Desert

aprox. 1473

Més de 140 anys entre els anys 1657 i 1473

Salms

David i altres

 

aprox. 460

 

Proverbis

Salomó, Agur i Lemuel

Jerusalem

aprox. 717

 

Eclesiastès

Salomó

Jerusalem

a. 1000

 

Càntic dels Càntics

Salomó

Jerusalem

aprox. 1020

 

Isaïes

Isaïes

Jerusalem

d. 732

aprox. 778-d. 732

Jeremies

Jeremies

Judà i Egipte

580

647-580

Lamentacions

Jeremies

Prop de Jerusalem

607

 

Ezequiel

Ezequiel

Babilònia

aprox. 591

613-aprox. 591

Daniel

Daniel

Babilònia

aprox. 536

618-aprox. 536

Osees

Osees

Regió de Samària

d. 745

a. 804-d. 745

Joel

Joel

Judà

aprox. 820 (?)

 

Amós

Amós

Judà

aprox. 804

 

Abdies

Abdies

 

aprox. 607

 

Jonàs

Jonàs

 

aprox. 844

 

Miquees

Miquees

Judà

a. 717

aprox. 777-717

Nahum

Nahum

Judà

a. 632

 

Habacuc

Habacuc

Judà

aprox. 628 (?)

 

Sofonies

Sofonies

Judà

a. 648

 

Ageu

Ageu

Jerusalem

520

112 dies (520)

Zacaries

Zacaries

Jerusalem

518

520-518

Malaquies

Malaquies

Jerusalem

d. 443

 

Llibres de les Escriptures Gregues, escrits durant la nostra era (era comuna)

NOM DEL LLIBRE

ESCRIPTOR

ON ES VA ESCRIURE

QUAN ES VA COMPLETAR (n. e.)

PERÍODE DE TEMPS COMPRÈS

Mateu

Mateu

Israel

aprox. 41

2 a. n. e.-33 n. e.

Marc

Marc

Roma

aprox. 60-65

29-33 n. e.

Lluc

Lluc

Cesarea

aprox. 56-58

3 a. n. e.-33 n. e.

Joan

Apòstol Joan

Efès o a prop

aprox. 98

Després de la introducció, 29-33 n. e.

Fets

Lluc

Roma

aprox. 61

33-aprox. 61 n. e.

Romans

Pau

Corint

aprox. 56

 

1 Corintis

Pau

Efès

aprox. 55

 

2 Corintis

Pau

Macedònia

aprox. 55

 

Gàlates

Pau

Corint o Antioquia de Síria

aprox. 50-52

 

Efesis

Pau

Roma

aprox. 60-61

 

Filipencs

Pau

Roma

aprox. 60-61

 

Colossencs

Pau

Roma

aprox. 60-61

 

1 Tessalonicencs

Pau

Corint

aprox. 50

 

2 Tessalonicencs

Pau

Corint

aprox. 51

 

1 Timoteu

Pau

Macedònia

aprox. 61-64

 

2 Timoteu

Pau

Roma

aprox. 65

 

Titus

Pau

Macedònia (?)

aprox. 61-64

 

Filemó

Pau

Roma

aprox. 60-61

 

Hebreus

Pau

Roma

aprox. 61

 

Jaume

Jaume (germà de Jesús)

Jerusalem

a. 62

 

1 Pere

Pere

Babilònia

aprox. 62-64

 

2 Pere

Pere

Babilònia (?)

aprox. 64

 

1 Joan

Apòstol Joan

Efès o a prop

aprox. 98

 

2 Joan

Apòstol Joan

Efès o a prop

aprox. 98

 

3 Joan

Apòstol Joan

Efès o a prop

aprox. 98

 

Judes

Judes (germà de Jesús)

Israel (?)

aprox. 65

 

Apocalipsi

Apòstol Joan

Patmos

aprox. 96

 

(No se saben del cert els noms dels escriptors d’alguns llibres de la Bíblia ni el lloc on es van escriure alguns llibres de la Bíblia. Moltes dates són aproximades. L’abreviatura a. significa ‘abans’, d. significa ‘després’ i aprox. significa ‘aproximadament’.)