Salta al contingut

Salta a l'índex

El llibre de Gènesi

Capítols

Contingut del llibre

 • 1

  • La creació del cel i la terra (1, 2)

  • Es prepara la terra en sis dies (3-31)

   • Dia 1: llum; dia i nit (3-5)

   • Dia 2: gran espai (6-8)

   • Dia 3: terra seca i vegetació (9-13)

   • Dia 4: llums al cel (14-19)

   • Dia 5: peixos i ocells (20-23)

   • Dia 6: animals terrestres i éssers humans (24-31)

 • 2

  • Déu descansa en el setè dia (1-3)

  • Jehovà, el Creador del cel i la terra (4)

  • L’home i la dona al jardí de l’Edèn (5-25)

   • Es forma l’home de la pols del terra (7)

   • Es prohibeix menjar de l’arbre del coneixement (15-17)

   • Es crea la dona (18-25)

 • 3

  • Origen del pecat de l’home (1-13)

   • La primera mentida (4, 5)

  • Jehovà jutja els rebels (14-24)

   • La profecia sobre la descendència de la dona (15)

   • Jehovà els expulsa de l’Edèn (23, 24)

 • 4

  • Caín i Abel (1-16)

  • Els descendents de Caín (17-24)

  • Set i el seu fill Enós (25, 26)

 • 5

  • D’Adam a Noè (1-32)

   • Adam té fills i filles (4)

   • Enoc va caminar amb Déu (21-24)

 • 6

  • Els fills de Déu es casen amb dones de la terra (1-3)

  • Neixen els nefilim (4)

  • Jehovà es posa trist per la maldat dels humans (5-8)

  • Noè rep l’encàrrec de construir una arca (9-16)

  • Déu anuncia el Diluvi (17-22)

 • 7

  • Entren a l’arca (1-10)

  • El Diluvi universal (11-24)

 • 8

  • Les aigües del Diluvi baixen (1-14)

   • Es deixa anar un colom (8-12)

  • Surten de l’arca (15-19)

  • La promesa de Déu per a la terra (20-22)

 • 9

  • Instruccions per a tota la humanitat (1-7)

   • La llei sobre la sang (4-6)

  • El pacte de l’arc iris (8-17)

  • Profecies sobre els descendents de Noè (18-29)

 • 10

  • Llista de les nacions (1-32)

   • Descendents de Jàfet (2-5)

   • Descendents de Cam (6-20)

    • Nemrod, un opositor de Jehovà (8-12)

   • Descendents de Sem (21-31)

 • 11

  • La Torre de Babel (1-4)

  • Jehovà fa que parlin idiomes diferents (5-9)

  • De Sem a Abram (10-32)

   • La família de Taré (27)

   • Abram marxa d’Ur (31)

 • 12

  • Abram se’n va d’Haran cap a Canaan (1-9)

   • La promesa de Déu a Abram (7)

  • Abram i Sarai a Egipte (10-20)

 • 13

  • Abram torna a Canaan (1-4)

  • Abram i Lot se separen (5-13)

  • Déu repeteix la promesa que li va fer a Abram (14-18)

 • 14

  • Abram rescata Lot (1-16)

  • Melquisedec beneeix Abram (17-24)

 • 15

  • El pacte de Déu amb Abram (1-21)

   • Es prediuen els 400 anys d’opressió (13)

   • Déu repeteix la promesa que li va fer a Abram (18-21)

 • 16

  • Agar i Ismael (1-16)

 • 17

  • Abraham serà pare de moltes nacions (1-8)

   • Abram rep el nom d’Abraham (5)

  • El pacte de la circumcisió (9-14)

  • Sarai rep el nom de Sara (15-17)

  • Es promet que naixerà Isaac (18-27)

 • 18

  • Tres àngels visiten Abraham (1-8)

  • Es promet que Sara tindrà un fill i ella riu (9-15)

  • Abraham intercedeix per Sodoma (16-33)

 • 19

  • Uns àngels visiten Lot (1-11)

  • Es demana a Lot i a la seva família que fugin (12-22)

  • La destrucció de Sodoma i Gomorra (23-29)

   • La dona de Lot es converteix en una estàtua de sal (26)

  • Lot i les seves filles (30-38)

   • L’origen de Moab i Ammon (37, 38)

 • 20

  • Sara és rescatada d’Abimèlec (1-18)

 • 21

  • El naixement d’Isaac (1-7)

  • Ismael es burla d’Isaac (8, 9)

  • Fan fora Agar i Ismael (10-21)

  • El pacte d’Abraham amb Abimèlec (22-34)

 • 22

  • Abraham ha d’oferir Isaac (1-19)

   • Benedicció per mitjà de la descendència d’Abraham (15-18)

  • La família de Rebeca (20-24)

 • 23

  • La mort de Sara i el seu enterrament (1-20)

 • 24

  • Busquen una dona per a Isaac (1-58)

  • Rebeca va a conèixer Isaac (59-67)

 • 25

  • Abraham es torna a casar (1-6)

  • La mort d’Abraham (7-11)

  • Els fills d’Ismael (12-18)

  • El naixement de Jacob i Esaú (19-26)

  • Esaú ven els seus drets de primogènit (27-34)

 • 26

  • Isaac i Rebeca a Guerar (1-11)

   • Déu confirma la seva promesa a Isaac (3-5)

  • Discuteixen pels pous (12-25)

  • El pacte d’Isaac amb Abimèlec (26-33)

  • Les dues dones hitites d’Esaú (34, 35)

 • 27

  • Jacob aconsegueix la benedicció d’Isaac (1-29)

  • Esaú vol la benedicció, però no es penedeix (30-40)

  • Esaú guarda rancor a Jacob (41-46)

 • 28

  • Isaac envia Jacob a Padan-Aram (1-9)

  • El somni que Jacob té a Betel (10-22)

   • Déu confirma la seva promesa a Jacob (13-15)

 • 29

  • Jacob coneix Raquel (1-14)

  • Jacob s’enamora de Raquel (15-20)

  • Jacob es casa amb Lia i Raquel (21-29)

  • Jacob té quatre fills amb Lia: Rubèn, Simeó, Leví i Judà (30-35)

 • 30

  • Bilhà dona a llum Dan i Neftalí (1-8)

  • Zilpà dona a llum Gad i Aser (9-13)

  • Lia dona a llum Issacar i Zabuló (14-21)

  • Raquel dona a llum Josep (22-24)

  • Els ramats de Jacob augmenten (25-43)

 • 31

  • Jacob fuig a Canaan en secret (1-18)

  • Laban atrapa Jacob (19-35)

  • El pacte de Jacob amb Laban (36-55)

 • 32

  • Uns àngels es troben amb Jacob (1, 2)

  • Jacob es prepara per trobar-se amb Esaú (3-23)

  • Jacob lluita amb un àngel (24-32)

   • Jacob rep el nom d’Israel (28)

 • 33

  • Jacob es troba amb Esaú (1-16)

  • Jacob viatja a Siquem (17-20)

 • 34

  • Siquem viola Dina (1-12)

  • Els fills de Jacob actuen amb engany (13-31)

 • 35

  • Jacob llença els déus estrangers (1-4)

  • Jacob torna a Betel (5-15)

  • El naixement de Benjamí i la mort de Raquel (16-20)

  • Els 12 fills d’Israel (21-26)

  • La mort d’Isaac (27-29)

 • 36

  • Els descendents d’Esaú (1-30)

  • Els reis i els caps de tribu d’Edom (31-43)

 • 37

  • Els somnis de Josep (1-11)

  • Els germans de Josep li tenen enveja (12-24)

  • Venen Josep com a esclau (25-36)

 • 38

  • Judà i Tamar (1-30)

 • 39

  • Josep a casa de Putifar (1-6)

  • Josep rebutja la dona de Putifar (7-20)

  • Josep a la presó (21-23)

 • 40

  • Josep interpreta els somnis dels presoners (1-19)

   • «¿No pertanyen a Déu les interpretacions?» (8)

  • L’aniversari del faraó (20-23)

 • 41

  • Josep interpreta els somnis del faraó (1-36)

  • El faraó dona autoritat a Josep (37-46a)

  • Josep administra els aliments (46b-57)

 • 42

  • Els germans de Josep van a Egipte (1-4)

  • Josep es troba amb els seus germans i els posa a prova (5-25)

  • Els germans tornen a casa de Jacob (26-38)

 • 43

  • Els germans de Josep tornen a Egipte i s’emporten Benjamí (1-14)

  • Josep torna a veure els seus germans (15-23)

  • Josep fa un banquet amb els seus germans (24-34)

 • 44

  • La copa de plata de Josep apareix a la bossa de Benjamí (1-17)

  • Judà intercedeix per Benjamí (18-34)

 • 45

  • Josep revela la seva identitat (1-15)

  • Els germans de Josep van a buscar Jacob (16-28)

 • 46

  • Jacob i els de casa seva es muden a Egipte (1-7)

  • Els noms dels que es muden a Egipte (8-27)

  • Josep es troba amb Jacob a Goixen (28-34)

 • 47

  • Jacob coneix el faraó (1-12)

  • Josep administra els recursos assenyadament (13-26)

  • Israel s’estableix a Goixen (27-31)

 • 48

  • Jacob beneeix els dos fills de Josep (1-12)

  • Efraïm rep una benedicció millor (13-22)

 • 49

  • La profecia de Jacob just abans de morir (1-28)

   • Siló provindrà de Judà (10)

  • Instruccions de Jacob per al seu enterrament (29-32)

  • La mort de Jacob (33)

 • 50

  • Josep enterra Jacob a Canaan (1-14)

  • Josep assegura als seus germans que els ha perdonat (15-21)

  • Els últims dies de Josep i la seva mort (22-26)

   • Josep ordena que s’enduguin els seus ossos d’Egipte (25)