Salta al contingut

Salta a l'índex

PREGUNTA 5

De què parla la Bíblia?

«Faré que hi hagi enemistat entre tu i la dona, i entre la teva descendència i la descendència d’ella. Ell t’esclafarà el cap, i tu el feriràs al taló.»

Gènesi 3:15

«Per mitjà de la teva descendència totes les nacions de la terra aconseguiran una benedicció, perquè has escoltat la meva veu.»

Gènesi 22:18

«Que vingui el teu Regne. Que es faci la teva voluntat, com al cel, també a la terra.»

Mateu 6:10

«El Déu que dona pau ben aviat esclafarà Satanàs sota els vostres peus.»

Romans 16:20

«Quan totes les coses li hagin estat sotmeses, el Fill mateix també se sotmetrà a aquell que li va sotmetre totes les coses, perquè Déu ho sigui tot per a tots.»

1 Corintis 15:28

«Les promeses es van fer a Abraham i a la seva descendència [...]: Crist. [...] I si sou de Crist, llavors sou descendència d’Abraham.»

Gàlates 3:16, 29

«El regne del món ha arribat a ser el Regne del nostre Senyor i del seu Crist, i ell regnarà per sempre més.»

Apocalipsi 11:15

«El gran drac, la serp original, l’anomenat Diable i Satanàs, que enganya tota la terra habitada, va ser llançat cap a baix. Va ser llançat a la terra, i els seus àngels també van ser llançats a baix amb ell.»

Apocalipsi 12:9

«Va agafar el drac, la serp original, que és el Diable i Satanàs, i el va lligar durant 1.000 anys.»

Apocalipsi 20:2