Salta al contingut

Salta a l'índex

B12-A

L’última setmana de Jesús a la terra (Part 1)

Jerusalem i la rodalia

 1. Temple

 2. Jardí de Getsemaní (?)

 3. Palau del governador

 4. Casa de Caifàs (?)

 5. Palau utilitzat per Herodes Antipas (?)

 6. Piscina de Betzata

 7. Piscina de Siloam

 8. Sala del Sanedrí (?)

 9. Gòlgota (?)

 10. Haqueldamà (?)

    Ves al dia:  8 de nissan |  9 de nissan |  10 de nissan |  11 de nissan

 8 de nissan (dissabte)

POSTA DEL SOL (Els dies jueus comencen i acaben amb la posta del sol)

 • Arriba a Betània sis dies abans de la Pasqua

SORTIDA DEL SOL

POSTA DEL SOL

 9 de nissan

POSTA DEL SOL

 • Menja amb Simó, el leprós

 • Maria vessa oli perfumat sobre Jesús

 • Els jueus visiten Jesús i Llàtzer

SORTIDA DEL SOL

 • Entrada triomfal a Jerusalem

 • Ensenya al temple

POSTA DEL SOL

 10 de nissan

POSTA DEL SOL

 • Passa la nit a Betània

SORTIDA DEL SOL

 • Surt d’hora cap a Jerusalem

 • Fa fora del temple els venedors

 • Jehovà parla des del cel

POSTA DEL SOL

 11 de nissan

POSTA DEL SOL

SORTIDA DEL SOL

 • Ensenya al temple, utilitza paràboles

 • Denuncia els fariseus

 • Es fixa en la contribució de la viuda

 • A la muntanya de les Oliveres, prediu la destrucció de Jerusalem i explica el senyal de la seva futura presència

POSTA DEL SOL