Salta al contingut

Salta a l'índex

A7-H

La vida de Jesús a la terra: Últims dies de Jesús a Jerusalem (Part 2)

QUAN

ON

ESDEVENIMENT

MATEU

MARC

LLUC

JOAN

14 de nissan

Jerusalem

Jesús identifica Judes com el seu traïdor i el fa marxar

26:21-25

14:18-21

22:21-23

13:21-30

Institueix el Sopar del Senyor (1Co 11:23-25)

26:26-29

14:22-25

22:19, 20, 24-30

 

Prediu que Pere negarà que el coneix i que els apòstols es dispersaran

26:31-35

14:27-31

22:31-38

13:31-38

Promet un ajudant; comparació del cep veritable; manament d’estimar; última oració amb els apòstols

     

14:1-17:26

Getsemaní

Angoixa al jardí; és traït i arrestat

26:30, 36-56

14:26, 32-52

22:39-53

18:1-12

Jerusalem

Anàs l’interroga; Caifàs el jutja davant del Sanedrí; Pere nega que el coneix

26:57-27:1

14:53-15:1

22:54-71

18:13-27

Judes, el traïdor, es penja (Fe 1:18, 19)

27:3-10

     

El porten a Pilat, després a Herodes i torna a Pilat

27:2, 11-14

15:1-5

23:1-12

18:28-38

Pilat intenta alliberar-lo; els jueus prefereixen Barrabàs; sentenciat a morir en un pal de turment

27:15-30

15:6-19

23:13-25

18:39-19:16

(Divendres, aprox. 3 de la tarda)

Gòlgota

Mor al pal de turment

27:31-56

15:20-41

23:26-49

19:16-30

Jerusalem

Baixen el cos del pal i el posen en una tomba

27:57-61

15:42-47

23:50-56

19:31-42

15 de nissan

Jerusalem

Els sacerdots i els fariseus fan vigilar la tomba amb soldats i la segellen

27:62-66

     

16 de nissan

Jerusalem i els voltants; Emmaús

Jesús ressuscita; s’apareix cinc vegades als deixebles

28:1-15

16:1-8

24:1-49

20:1-25

Després del 16 de nissan

Jerusalem; Galilea

S’apareix més vegades als deixebles (1Co 15:5-7; Fe 1:3-8); dona instruccions; els mana fer deixebles

28:16-20

   

20:26-21:25

25 d’iar

Muntanya de les Oliveres, prop de Betània

Jesús puja al cel 40 dies després d’haver ressuscitat (Fe 1:9-12)

   

24:50-53