Salta al contingut

Salta a l'índex

A7-C

La vida de Jesús a la terra: L’extens ministeri de Jesús a Galilea (Part 1)

QUAN

ON

ESDEVENIMENT

MATEU

MARC

LLUC

JOAN

Any 30

Galilea

Jesús anuncia per primera vegada que «el Regne del cel s’ha apropat»

4:17

1:14, 15

4:14, 15

4:44, 45

Canà; Natzaret; Cafarnaüm

Cura el fill d’un funcionari; llegeix del rotlle d’Isaïes; es dirigeix a Cafarnaüm

4:13-16

 

4:16-31

4:46-54

Mar de Galilea, prop de Cafarnaüm

Escull quatre deixebles: Simó, Andreu, Jaume i Joan

4:18-22

1:16-20

5:1-11

 

Cafarnaüm

Cura la sogra de Simó i altres persones

8:14-17

1:21-34

4:31-41

 

Galilea

1r viatge per Galilea amb els quatre

4:23-25

1:35-39

4:42, 43

 

Cura un leprós; molts el segueixen

8:1-4

1:40-45

5:12-16

 

Cafarnaüm

Cura un paralític

9:1-8

2:1-12

5:17-26

 

Escull Mateu; menja amb els cobradors d’impostos; pregunten sobre el dejuni

9:9-17

2:13-22

5:27-39

 

Judea

Predica a les sinagogues

   

4:44

 

Pasqua del 31

Jerusalem

Cura un malalt a Betzata; els jueus volen matar-lo

     

5:1-47

Tornant de Jerusalem (?)

Els deixebles arrenquen espigues en dissabte; «Senyor del dissabte»

12:1-8

2:23-28

6:1-5

 

Galilea; mar de Galilea

Cura la mà d’un home en dissabte; molts el segueixen; més curacions

12:9-21

3:1-12

6:6-11

 

Muntanya prop de Cafarnaüm

Escull els 12 apòstols

 

3:13-19

6:12-16

 

Prop de Cafarnaüm

Pronuncia el Sermó de la Muntanya

5:1-7:29

 

6:17-49

 

Cafarnaüm

Cura el servidor d’un centurió

8:5-13

 

7:1-10

 

Naïm

Ressuscita el fill d’una viuda

   

7:11-17

 

Tiberíades; Galilea (Naïm o a prop)

Joan envia deixebles seus a Jesús; es revela la veritat als nens; jou fàcil de portar

11:2-30

 

7:18-35

 

Galilea (Naïm o a prop)

Una dona pecadora li posa oli als peus; paràbola dels deutors

   

7:36-50

 

Galilea

2n viatge de predicació amb els 12

   

8:1-3

 

Expulsa dimonis; pecat imperdonable

12:22-37

3:19-30

   

Només dona el senyal de Jonàs

12:38-45

     

Els seus familiars el visiten; diu que els deixebles són la seva família

12:46-50

3:31-35

8:19-21