Salta al contingut

Salta a l'índex

A7-F

La vida de Jesús a la terra: Part final del ministeri de Jesús a l’est del Jordà

QUAN

ON

ESDEVENIMENT

MATEU

MARC

LLUC

JOAN

Després de la Festa de la Dedicació de l’any 32

Betània de l’altra banda del Jordà

Va on Joan batejava; molts posen fe en Jesús

     

10:40-42

Perea

Ensenya per les ciutats i els pobles de camí a Jerusalem

   

13:22

 

Anima a entrar per la porta estreta; es lamenta per Jerusalem

   

13:23-35

 

Probablement Perea

Ensenya a ser humil i a no buscar el lloc més prominent; paràbola dels convidats que posen excuses

   

14:1-24

 

Calcular el cost de ser deixeble de Jesús

   

14:25-35

 

Paràboles: l’ovella perduda, la moneda perduda i el fill pròdig

   

15:1-32

 

Paràboles: l’administrador injust i l’home ric i Llàtzer

   

16:1-31

 

Ensenya a no fer ensopegar, a perdonar i a tenir fe

   

17:1-10

 

Betània

Mort i resurrecció de Llàtzer

     

11:1-46

Jerusalem; Efraïm

Complot per matar Jesús; marxa

     

11:47-54

Samària i Galilea

Cura deu leprosos; explica com vindrà el Regne de Déu

   

17:11-37

 

Samària o Galilea

Paràboles: la viuda persistent i el fariseu i el cobrador d’impostos

   

18:1-14

 

Perea

Parla del matrimoni i el divorci

19:1-12

10:1-12

   

Beneeix uns nens

19:13-15

10:13-16

18:15-17

 

Pregunta de l’home ric; paràbola dels treballadors que reben el mateix jornal

19:16-20:16

10:17-31

18:18-30

 

Probablement Perea

Prediu la seva mort per tercera vegada

20:17-19

10:32-34

18:31-34

 

Jaume i Joan volen una posició important al Regne

20:20-28

10:35-45

   

Jericó

Al passar per la ciutat cura dos cecs; visita Zaqueu; paràbola de les deu mines

20:29-34

10:46-52

18:35-19:28