Salta al contingut

Salta a l'índex

A7-D

La vida de Jesús a la terra: L’extens ministeri de Jesús a Galilea (Part 2)

QUAN

ON

ESDEVENIMENT

MATEU

MARC

LLUC

JOAN

Any 31 o 32

Zona de Cafarnaüm

Jesús explica les paràboles del Regne

13:1-53

4:1-34

8:4-18

 

Mar de Galilea

Calma una tempesta des d’una barca

8:18, 23-27

4:35-41

8:22-25

 

Regió de Gàdara

Envia uns dimonis a un ramat de porcs

8:28-34

5:1-20

8:26-39

 

Probablement Cafarnaüm

Cura una dona que tenia hemorràgies; ressuscita la filla de Jaire

9:18-26

5:21-43

8:40-56

 

Cafarnaüm (?)

Cura els cecs i els muts

9:27-34

     

Natzaret

El tornen a rebutjar al seu poble

13:54-58

6:1-5

   

Galilea

3r viatge de predicació per Galilea; envia els apòstols per expandir l’obra

9:35-11:1

6:6-13

9:1-6

 

Tiberíades

Herodes decapita Joan el Baptista; Herodes està confós per Jesús

14:1-12

6:14-29

9:7-9

 

Prop de la Pasqua del 32 (Jn 6:4)

Cafarnaüm (?); riba NE del mar de Galilea

Els apòstols tornen del viatge de predicació; Jesús alimenta 5.000 homes

14:13-21

6:30-44

9:10-17

6:1-13

Riba NE del mar de Galilea; Genesaret

La gent intenta fer rei Jesús; camina sobre l’aigua; cura moltes persones

14:22-36

6:45-56

 

6:14-21

Cafarnaüm

Diu que ell és «el pa de la vida»; molts s’escandalitzen i el deixen

     

6:22-71

Després de la Pasqua del 32

Probablement Cafarnaüm

Denuncia les tradicions dels homes

15:1-20

7:1-23

 

7:1

Fenícia; Decàpolis

Cura la filla d’una dona sirofenícia; alimenta 4.000 homes

15:21-38

7:24-8:9

   

Magadan

Només dona el senyal de Jonàs

15:39-16:4

8:10-12