Salta al contingut

Salta a l'índex

A7-B

La vida de Jesús a la terra: El començament del ministeri de Jesús

QUAN

ON

ESDEVENIMENT

MATEU

MARC

LLUC

JOAN

Tardor de l’any 29

Riu Jordà, possiblement a Betània de l’altra banda del Jordà o a prop

Bateig i ungiment de Jesús; Jehovà declara que és el seu Fill i que té la seva aprovació

3:13-17

1:9-11

3:21-38

Desert de Judea

És temptat pel Diable

4:1-11

1:12, 13

4:1-13

 

Betània de l’altra banda del Jordà

Joan el Baptista diu que Jesús és el Corder de Déu; primers deixebles de Jesús

     

1:15, 19-51

Canà de Galilea; Cafarnaüm

1r miracle a un casament, transforma l’aigua en vi; va a Cafarnaüm

     

2:1-12

Pasqua del 30

Jerusalem

Fa fora del temple els venedors

     

2:13-25

Parla amb Nicodem

     

3:1-21

Judea; Enon

Va a les zones rurals de Judea, els deixebles bategen; Joan dona testimoni de Jesús per últim cop

     

3:22-36

Tiberíades; Judea

Empresonen Joan; Jesús marxa cap a Galilea

4:12; 14:3-5

6:17-20

3:19, 20

4:1-3

Sicar (Samària)

De camí a Galilea ensenya als samaritans

     

4:4-43

Desert de Judea