Imiero chanokon epoko

Imiero epoko piokoro wèʼchonon tonèmïngon meropotïʼpo

Jehoba poko Wòrupïatonon

Kariʼnia

Owe kïsepoaton komamïrïkonda uputïse pane ròten kïwè’cho’kon èyutokon?

APOIʼPIOTOʼKOMBA