Jun diccionario nubʼij chi ri ciencia ja riʼ ri «etamabʼäl kʼo chi kij ri achike yebʼanatäj o chi kij ri yeqatzʼët chi kaj o chi ruwachʼulew. Ri etamabʼäl riʼ npe ruma ri tijonïk, ri nikʼoxïk chuqaʼ ri chʼobʼonïk (nukuxik) yebʼan». Ri etamabʼäl riʼ kʼïy samaj rukʼwan. Ri etamanelaʼ pa semana, ikʼ o pa junaʼ nkibʼän chi rij ri kisamaj. Stapeʼ ke riʼ, kʼo ri majun utzil nukʼäm pe kisamaj, chuqaʼ kʼo ri rubʼanon utzil pa kiwiʼ ri winäq. Tqatzʼetaʼ jujun chi ke ri utzil.

Jun moloj europeo rubʼanon jun kowiläj yutzʼubʼäl yaʼ rikʼin plástico. Ri samajibʼäl riʼ nuchʼajchʼojrisaj ri yaʼ. Chuqaʼ ja riʼ ri nukusäx toq nbʼanatäj jun kʼayewal, achiʼel toq xbʼanatäj ri kabʼraqän pa Haití pa 2010.

Pa mil kilómetros pa qawiʼ el, e kʼo kʼïy chʼichʼ ri nbʼïx sistema de posicionamiento global (GPS) chi ke. Ri pa nabʼey, ri chʼichʼ riʼ xebʼan richin yekitoʼ ri militares, ri winäq yebʼiyaj chuqaʼ ri yeʼukʼwan chʼichʼ chuqaʼ barcos. Ke riʼ, rijeʼ ketaman akuchi (apeʼ) e kʼo wi. Matyox chi ke ri etamanelaʼ xkibʼän riʼ, wakami man kʼayew ta yojapon ri akuchi nqajoʼ röj.

¿La akusan rat jun kematzʼibʼ, ri Internet o jun oyonibʼäl? ¿Kʼo jun samajibʼäl ri xukʼachojrisaj jun ayabʼil? ¿At bʼenäq pa jun avión? We ke riʼ, rat awilon jujun chi ke ri utzil rubʼanon ri ciencia. Qitzij na wi, ri ciencia kʼo utzil rubʼanon pa qawiʼ.

RI NUBʼÄN RI CIENCIA WAKAMI

Wakami, ri etamanelaʼ najin nkinimirisaj ri kisamaj, jujun mul más tijonïk nkibʼän chi rij ri kaj chuqaʼ ri Ruwachʼulew. Ri físicos nucleares nkinikʼoj achike kʼo chupam jun átomo. Ri astrofísicos, richin nketamaj achike rubʼanik xekʼojeʼ ronojel, nkinikʼoj ri xebʼanatäj pa mil millones junaʼ kan. E kʼo yebʼin chi rikʼin ronojel ri etamabʼäl ri kʼo chik wakami, kʼo ta chi xqʼalajin yan chi qitzij kʼo ri Dios nutzijoj ri Loqʼoläj Wuj.

E kʼo etamanelaʼ ri kan etaman kiwäch nqʼax ruwiʼ ri nkibʼij chi rij riʼ. Ri jun tzʼibʼanel rubʼiʼ Amir Aczel nubʼij chi ri etamanelaʼ yebʼin riʼ «nkikanoj rubʼixik rikʼin ri ciencia chi ri Dios man qitzij ta kʼo». Jun tzʼetbʼäl, jun físico ri kan kʼo ruqʼij xubʼij chi «ruma majun retal ta ilon chi kʼo jun Dios ri kʼo chuwäch ri kaj chuqaʼ ri Ruwachʼulew, nel chi tzij chi kan majun wi kʼo ta». Chuqaʼ e kʼo yebʼin chi ri nanimaj ri Dios ri nutzijoj ri Loqʼoläj Wuj chuqaʼ ronojel ri e rubʼanon, xa achiʼel ta yeʼanimäj ri «itzinïk», ri ciencia majun kʼa nuxïm ta riʼ rikʼin riʼ. *

Ruma ronojel riʼ, ütz nqakʼutuj qa chi  qawäch: ¿La rilon ri ciencia ronojel ri etamabʼäl chi rij ri kajulew richin nqanimaj ronojel ri nubʼij? Manäq. Stapeʼ kʼïy nimaläj taq samaj e bʼanon pe wakami, e kʼïy etamanelaʼ nkibʼij chi e kʼo kʼutunïk ri majun ilon ta kiqʼalajrisaxik o majun bʼey xkeʼilitäj ta. Ri Steven Weinberg, jun achin premio Nobel richin ri Física, xubʼij: «Majun xkojtikïr ta xtqetamaj ronojel». Ri Martin Rees, jun tijonel chuqaʼ astrónomo real pa Gran Bretaña, xubʼij: «Röj winäq kʼo naʼoj ri majun bʼey xkeqʼax ta pa qajolom». Qitzij na wi, kʼa kʼo kʼïy ri majun qetaman, achiʼel chi rij ri chʼutiʼ célula chuqaʼ ri nimaläj kajulew. Jujun tzʼetbʼäl.

  • Ri biólogos majun nqʼax ta chi kiwäch ri nbʼanatäj chupam ri célula: achike rubʼanik nkisamajij ri uchuqʼaʼ, ri proteínas chuqaʼ rubʼanik nkijäch kiʼ. Ja riʼ ri majun ruqʼalajrisan ta ronojel ri ciencia.

  • Ri gravedad, stapeʼ pa qʼij chi chaqʼaʼ nkʼatzin chi qe, kʼo ri majun etaman ta chi rij. Ri físicos majun qʼaxnäq ta chi kiwäch achike rubʼanik yojrujëkʼ qa pa xulan toq yojropin o achike rubʼanik nubʼän chi re ri ikʼ richin man nel ta el pa rukʼojlibʼal chi rij ri Ruwachʼulew.

  • Ri cosmólogos nkibʼij chi jun 95% ri okinäq ri kajulew majun yetikïr ta nkitzʼët chuqaʼ nketaj rikʼin ri kisamajibʼal. Rijeʼ nkijäch pa kaʼiʼ ronojel ri majun ketaman ta: materia oscura chuqaʼ energía oscura. ¿Achike riʼ? Majun achike ta etamayon.

Kʼo kʼa más ri majun ruqʼalajrisan ta ri ciencia. Jun neurólogo xubʼij: «Ri majun qetaman ta más kʼïy chuwäch ri qetaman. Chi nuwäch rïn, ri etamanelaʼ kʼo ta chi nkiyaʼ pa nabʼey ri rukanoxik ri etamabʼäl chuwäch nkibʼij chi ketaman chik ronojel».

Ruma riʼ, we rat nabʼij chi man nkʼatzin ta chik nanimaj ri Dios chuqaʼ ri Loqʼoläj Wuj ruma ri ciencia ruyaʼon chik ruqʼalajrisaxik ronojel, toqa pa ajolom chi ri etamanelaʼ, rikʼin ronojel ri nimaläj taq kisamajibʼal, majun jampeʼ ta etamabʼäl kilon chi rij ronojel ri kʼo. Jun chik tzʼetbʼäl, ja ri nubʼij ri Encyclopedia Britannica ri pa rukʼisibʼäl kan chi re ri jun tzijonem chi rij ri astronomía: «Wakami, stapeʼ nubʼän yan kajiʼ mil junaʼ titikïr pe ri tijonïk chi rij ri astronomía, kʼïy ri majun nqʼax ta chi qawäch chi rij ri kajulew, achiʼel ri babilonios ri ojer kan». Ruma riʼ, ¿achike nqabʼän kikʼin ri kʼutunïk ri majun ntikïr ta e ruqʼalajrisan ri ciencia? ¿Choj xkeqayaʼ kan ke riʼ?

Ri ruqʼalajrisanelaʼ ri Jehová majun xtqaqʼät ta chi kiwäch ri winäq ri nkajoʼ nkinimaj. Röj nqasamajij re naʼoj reʼ: «Kan ütz inaʼoj tibʼanaʼ kikʼin ri winäq y kan ke riʼ ta kʼa nqʼalajin chi kiwäch konojel» (Filipenses 4:5, CO). Tatzʼetaʼ ri nubʼij ri ciencia ri junan rikʼin ri nubʼij ri Loqʼoläj Wuj.

^ parr. 9 E kʼo ri man nkinimaj ta ri nubʼij ri Biblia ruma ri naʼoj xerukʼüt ri Iglesia ri ojer kan o wakami. Achiʼel toq nubʼij chi ri Ruwachʼulew ja riʼ ri rukʼuʼx ri kajulew o chi ri Dios xa pa waqiʼ qʼij xubʼän ronojel. Ri qʼij nkibʼij ja ri kʼo 24 horas chupam (tatzʼetaʼ ri recuadro « Ri nubʼij ri ciencia nubʼij chuqaʼ ri Loqʼoläj Wuj»).