¿La anaʼon rat ruqʼaxomal jun yabʼil? Rikʼin bʼaʼ ruma chanin xakʼachoj xamestaj yan ri qʼaxomal riʼ. Ja kʼa ri qʼaxomal nanaʼ toq nkäm jun awachʼalal kan jun wi. Chupam ri ruwuj ri aqʼomanel Alan Wolfelt, ri nchʼon chi rij ri rubʼanik nakuqubʼaʼ akʼuʼx toq nkäm ri akʼulaj, nubʼij: «Ri qʼaxomal nanaʼ toq nkäm jun awachʼalal man nkʼis ta. [...] Xa xe ri tiempo chuqaʼ ri kitoʼik ri más winäq nubʼän chi eqal eqal nqa ruchuqʼaʼ ri qʼaxomal».

Tqatzʼetaʼ ri xubʼän ri Abrahán toq xkäm ri Sara, ri rixjayil. Ri Biblia nubʼij chi «janila xroqʼej y xubʼisoj». Reʼ nukʼüt chi ri Abrahán xukʼwaj tiempo chuwäch richin xqʼax ri rubʼis. * (Tatzʼetaʼ ri nota). Jun chik tzʼetbʼäl ja ri Jacob. Rijaʼ xbʼan chi re chi xunimaj chi ri José, ri rukʼajol, xtij (xkʼuxüx) ruma jun itzel chiköp. Riʼ xubʼän chi «kʼïy qʼij» xbʼison. Ri ralkʼwal majun xetikïr ta xkikuqubʼaʼ rukʼuʼx. Stapeʼ xqʼax yan kʼïy junaʼ, ri Jacob kʼa nubʼisoj na ri José (Génesis 23:2; 37:34, 35; 42:36; 45:28).

Ri Abrahán noqʼ ruma xkäm ri Sara

Wakami, ke riʼ chuqaʼ nbʼanatäj kikʼin e kʼïy winäq ri najin nkibʼisoj jun kachʼalal o jun kachibʼil. Tatzʼetaʼ ri nkibʼij kaʼiʼ chi ke rijeʼ.

  • «Ri Robert, ri wachijil, xkäm pa jun accidente ri 9 de julio, 2008. Ri qʼij ri xbʼanatäj riʼ achiʼel wi xa bʼa achike chik jun qʼij. Achiʼel wi nqabʼän ronojel qʼij, toq xojwaʼ yan, rijaʼ nbʼesamäj. Toq nbʼe, yiruqʼetej, yirutzʼubʼaj kan chuqaʼ nqabʼij chi qawäch ‹yatinwajoʼ›. Stapeʼ xqʼax yan waqiʼ junaʼ, kʼa ninbʼisoj na ri Robert, ri wachijil. Man wetaman ta we jun qʼij xtqʼax ri nubʼis» (Gail, ri 60 rujunaʼ).

  • «Stapeʼ xqʼax yan 18 junaʼ tkäm ri wixjayil, kʼa ninbʼisoj na chuqaʼ nqʼaxon wanima chi man kʼo ta chik wikʼin. Toq nintzʼët jun chi ke ri jebʼël rubʼanon ri Dios, noqa ri wixjayil chi nukʼuʼx, chuqaʼ xa ta kʼo rijaʼ nkikot ta nutzʼët reʼ» (Etienne, ri 84 rujunaʼ).

Ri kʼïy tiempo yojbʼison ruma nkäm jun qachʼalal, man xajan ta, kan ke riʼ wi nqabʼän röj winäq. Ja kʼa, jujun winäq jujun wi rubʼanik nkinaʼ ri qʼaxomal nuyaʼ ri kamïk. Ruma riʼ man ütz ta yojchʼon itzel chi rij ri nubʼän jun winäq toq nkäm jun rachʼalal. Chuqaʼ mani nqaqʼät ri nqanaʼ xa xe ruma nqachʼöbʼ (nqanük) chi nqʼax ruwiʼ ri nqabʼän. Rikʼin ri xqabʼij qa, ¿kʼo kami jun yojtoʼon richin yojqʼax chuwäch ri bʼis?

^ parr. 4 Ri Isaac, ri rukʼajol ri Abrahán chuqaʼ xubʼisoj ri Sara, ri ruteʼ. Stapeʼ xqʼax yan oxiʼ junaʼ, rijaʼ kʼa nubʼisoj na ri ruteʼ (Génesis 24:67).