Ri kajiʼ kej nutzijoj ri wuj Apocalipsis achiʼel ta nubʼän chawe chi naxibʼij awiʼ. Ja kʼa ri Biblia chuqaʼ jujun chi ke ri najin yebʼanatäj wakami, yojkitoʼ richin nqʼax chi qawäch achike nel chi tzij ri jujun kej. Stapeʼ ri kej riʼ nkikʼambʼej tzij chi kij ri kʼayewal e kʼo ronojel Ruwachʼulew, chuqaʼ nkiyaʼ utziläj taq rutzijol chawe rat chuqaʼ ri a-familia. ¿Achike rubʼanik riʼ? Richin nqetamaj, nabʼey tqatzʼetaʼ achike yeʼel chi tzij ri jujun kej chuqaʼ ri e chʼoköl chi kij.

RI CHʼOKÖL CHI RIJ RI KEJ SÄQ RIJ

Ri tzijonem ja reʼ rubʼanik ntikïr qa: «Kan ja riʼ xbʼekʼulun pe jun säq rij kej, chʼokolibʼen ruma jun ri rukʼwan jun kʼaqbʼäl chʼabʼ. Xjach kʼa jun ru-corona ruma kan chʼakoynäq chik y xel el richin nbʼechʼakon chik» (Apocalipsis 6:2).

¿Achike ri chʼoköl chi rij ri säq kej? Kan ja ri wuj Apocalipsis nbʼin chi qe. Chupam ri capítulo 19 chi re ri wuj Apocalipsis nubʼij chi ri chʼoköl pe chi rij ri säq kej, nbʼïx «Ruchʼabʼäl ri Dios» chi re (Apocalipsis 19:11-13). Ri bʼiʼaj riʼ xa xe chi re ri Jesucristo nbʼïx wi, ruma ja rijaʼ nchʼon pa rubʼiʼ ri Dios (Juan 1:1, 14). Chuqaʼ «Rey pa Kiwiʼ Konojel ri e Rey, y Ajaw pa Kiwiʼ Konojel Ajaw» nbʼïx chi re. Chuqaʼ nbʼïx chi rijaʼ kan «Qitzij y Kan Nubʼän wi ri Nubʼij» (Apocalipsis 19:11, 16). Ruma riʼ, re qʼatöy tzij reʼ kʼo uchuqʼaʼ pa ruqʼaʼ richin nuchʼäk jun oyowal (chʼaʼoj). Stapeʼ kʼo uchuqʼaʼ pa ruqʼaʼ man nukusaj ta richin yeritzelaj ri winäq chuqaʼ man nelëqʼ ta. Ja kʼa, kʼa kʼo más kʼutunïk.

¿Achike nyaʼon uchuqʼaʼ pa ruqʼaʼ ri Jesús richin nchʼakon chi kij ri yeʼitzelan richin? (Apocalipsis 6:2). Ri profeta Daniel xkʼutumär chuwäch chi ri Mesías nyaʼöx «uchuqʼaʼ, ruwaqʼijaj y ajawaren chi re». Reʼ kan ja ri Jehová * ri «kʼaslïk Dios» nyaʼon chi re (Daniel 7:13, 14). Jaʼ, ri Dios ri kʼo ronojel uchuqʼaʼ pa ruqʼaʼ nuyaʼ qʼij chi re ri Jesús richin nqʼaton tzij chuqaʼ richin nuchüp ruwäch ri itzelal. Ri kej säq rij nukʼambʼej tzij chi rij ri chojmiläj oyowal (chʼaʼoj) nubʼän ri Rukʼajol ri Dios, ruma chupam ri Biblia ri color säq nukʼambʼej tzij chi rij ri chojmilal (Apocalipsis 3:4; 7:9, 13, 14).

¿Jampeʼ xeqʼalajin pe ri kajiʼ kej? Ri Biblia nubʼij chi ri nabʼey xbʼeqʼalajin pe ja ri kej säq rij. Riʼ xbʼanatäj toq ri Jesús nyaʼöx pe ru-corona (Apocalipsis 6:2). ¿Jampeʼ xyaʼöx ru-corona ri Jesús richin xok Qʼatöy Tzij chi kaj? Reʼ man xbʼanatäj ta toq ri Jesús xtzolin chi kaj. Ri Biblia nubʼij chi toq xbʼanatäj riʼ rijaʼ xroyobʼej na jun tiempo (Hebreos 10:12, 13). Ri Jesús xutzijoj chi ke ri rutzeqelibʼey achike rubʼanik xtketamaj jampeʼ xtkʼis ri tiempo riʼ chuqaʼ chi rijaʼ najin chik nqʼaton tzij chi laʼ chi kaj. Rijaʼ xubʼij chi toq xtutikirisaj ri ruqʼatbʼäl tzij xkepe janila kʼayewal ronojel Ruwachʼulew. Xkepe oyowal (chʼaʼoj), wayijal chuqaʼ yabʼil (Mateo 24:3, 7; Lucas 21:10, 11). Pa 1914, toq xa kʼa riʼ titikïr ri Primera Guerra Mundial, ja riʼ toq xqʼalajin chi ri Jesús xutikirisaj qa ri ruqʼatbʼäl tzij. Chuqaʼ xtikïr qa ri «rukʼisibʼäl taq qʼij», achiʼel nubʼij ri Biblia (2 Timoteo 3:1-5).

We pa 1914 xtikïr pe ruqʼatbʼäl tzij ri Jesús, ¿achike ruma xa más kʼiyirnäq ri itzelal ronojel Ruwachʼulew? Ruma chupam ri junaʼ riʼ ri Jesús xutikirisaj ruqʼatbʼäl tzij chi kaj, man chi ruwachʼulew ta. Ri Jesús ri Qʼatöy tzij, ri nbʼïx chuqaʼ Miguel chi re, xubʼän jun oyowal chi kaj. Rijaʼ xukʼäq pe ri Satanás chuqaʼ ri itzel taq ángeles chi ruwachʼulew (Apocalipsis 12:7-9, 12). Kan xa xe xkʼaq pe ri Satanás chi ruwachʼulew, yakatajnäq royowal ruma xa jubʼaʼ chik qʼij kʼo. Jaʼ, xa jubʼaʼ chik nrajoʼ richin chi ri Dios nubʼän ri ruchʼobʼon (runukun) chi rij ri Satanás chi ruwachʼulew (Mateo 6:10). Wakami tqatzʼetaʼ achike rubʼanik ri oxiʼ chik kej nkiqʼalajrisaj chi qitzij oj kʼo chik pa «rukʼisibʼäl taq qʼij».  Ri chʼoköl pe chi rij ri nabʼey kej nchʼon chi rij jun winäq, ja kʼa ri oxiʼ chik, xa nkikʼambʼej tzij chi kij ri kʼayewal kʼo pa kiwiʼ ri winäq.

RI CHʼOKÖL CHI RIJ RI KEJ KÄQ RIJ

«Ja riʼ xbʼekʼulun pe jun kej käq rij. Y ri chʼokolibʼeyon pe richin, xyaʼöx el qʼij chi re chi tuyaʼ oyowalen chi kikojöl ri winaqiʼ ri e kʼo chuwäch ri ruwachʼulew, richin ke riʼ tkikamisalaʼ qa kiʼ chi kiwäch. Y kan xjach el jun nïm espada pa ruqʼaʼ» (Apocalipsis 6:4).

Ri chʼoköl chi rij ri käq kej nukʼambʼej tzij chi rij ri oyowal. Achiʼel nubʼij ri texto, ri kej riʼ nrelesaj ri uxlanibʼäl kʼuʼx chuwäch ronojel Ruwachʼulew. Ri pa 1914 xtikïr pe oyowal ronojel Ruwachʼulew; riʼ majun bʼey bʼanatajnäq ta. Chi rij riʼ xpe ri Segunda Guerra Mundial, reʼ xubʼän más kamïk chuwäch ri nabʼey. E kʼo yebʼin chi kan xa xe pa 1914 kʼa wakami, ri oyowal e rukamisan más e 100 millones winäq. E kʼo chuqaʼ millones ri xesokotäj kan; ri winäq riʼ jumul xjalatäj ri kikʼaslem.

¿Achike qas rubʼanon ri oyowal (chʼaʼoj) chi ruwachʼulew wakami? Majun bʼey bʼanatajnäq ta ri najin wakami. Nqʼalajin chi ri winäq achiʼel ta kʼo uchuqʼaʼ pa kiqʼaʼ richin nkichüp kiwäch. Majun achike ta ntikïr npabʼan ri kej käq rij chuqaʼ ri chʼoköl pe chi rij. Nixta ri moloj ri yesamäj richin nkʼojeʼ uxlanibʼäl kʼuʼx, achiʼel ri Naciones Unidas.

RI CHʼOKÖL CHI RIJ RI KEJ QʼËQ RIJ

«Xbʼekʼulun pe jun qʼëq rij kej chʼokolibʼen ruma jun ri rukʼwan jun etabʼäl pa ruqʼaʼ. Y xinwakʼaxaj kʼa chi chi kikojöl ri e kajiʼ ri kʼo kikʼaslem kʼo jun ri nchʼon pe y nubʼij: Xa xe kaʼiʼ libra trigo chuwäch ri rajïl jun qʼij samaj. Xa xe waqiʼ libra cebada chuwäch ri rajïl jun qʼij samaj. Ja kʼa ri aceite olivo y ri vino majun tbʼan chi re» (Apocalipsis 6:5, 6).

Ri chʼoköl chi rij ri qʼëq (xaq) kej nukʼambʼej tzij chi rij ri wayijal. Ri wayijal nutzijoj ri texto kan janila kʼayew, ruma man nubʼän ta kaʼiʼ libra trigo ri nyaʼöx pe chuwäch jun denario. Ke riʼ chuqaʼ rajïl ri jun waqiʼ libra cebada, ri cebada qajnäq bʼaʼ ruqʼij chuwäch ri trigo. Ri pa nabʼey siglo xa xe wi jun denario nyaʼöx chuwäch jun qʼij samaj (Mateo 20:2, nota). ¿La ntikïr jun tataʼaj yerutzüq ru-famila rikʼin riʼ we e kʼïy? Chuqaʼ nbʼïx chi ke ri winäq chi ütz rukusaxik tkibʼanaʼ chi re ri aceite de oliva chuqaʼ ri vino; ja riʼ wi kiway ri winäq chupam kan ri qʼij riʼ.

¿Achike ruma nqabʼij chi ri kej qʼëq (xaq) rij xbʼeqʼalajin pe pa 1914? Ruma ri pa siglo veinte jun 70 millones winäq xekäm ruma wayijal. Jun rutzijol nubʼij chi jun 805 millones winäq ronojel Ruwachʼulew, jun chi ke ri bʼelejeʼ xutïj wayijal. Riʼ xbʼanatäj pa 2012 kʼa pa 2014. Jun chik rutzijol nubʼij: «Ri winäq yekäm ruma ri wayijal más e kʼïy chuwäch ri yekäm ruma ri SIDA, ri malaria chuqaʼ ri tuberculosis ronojel junaʼ». Stapeʼ kʼïy najin nbʼan richin nchup ruwäch ri wayijal chi ruwachʼulew, ri kej qʼëq rij majun npabʼan richin.

RI CHʼOKÖL CHI RIJ RI KEJ SAQSÖJ RIJ

«Xintzʼët chi xbʼeʼel pe jun qʼän [saqsöj, TNM] rij kej chʼokolibʼen pe ruma jun ri rubʼiniʼan Kamïk. Y chi rij reʼ bʼenäq ri rukʼexewach ri akuchi yeʼapon wi ri kaminaqiʼ. Y xjach kʼa uchuqʼaʼ pa kiqʼaʼ richin chi kekikamisaj nikʼaj chi re ri nikʼaj chi ke ri winaqiʼ ri e kʼo chuwäch ri ruwachʼulew, rikʼin labʼäl, yabʼil y kʼuxunelaʼ taq chikopiʼ» (Apocalipsis 6:8).

Ri chʼoköl chi rij ri saqsöj kej nukʼambʼej tzij chi rij ri yabʼil chuqaʼ más kʼayewal. Toq kʼa riʼ tqʼax kan ri junaʼ 1914, ri gripe española xerukamisaj pa millón chi winäq. Nbʼïx chi jun 500 millones winäq xuyaʼ ri gripe riʼ chi ke. Nel chi tzij chi jun chi ke ri oxiʼ winäq ronojel Ruwachʼulew ri qʼij kan riʼ.

Ri gripe española xa xe jun chi ke ri yabʼil. E kʼo yebʼin chi chupam ri siglo veinte pa cientos chi millones winäq e kaminäq ruma ri viruela. Stapeʼ wakami kʼo más aqʼom, pa millón chi winäq yekäm ruma ri sida, ri tuberculosis chuqaʼ ri malaria.

Ri oyowal, ri wayijal o ri yabʼil junan ri nkibʼän, yekikamisaj ri winäq. Ri Hades, ri akuchi (apeʼ) yeʼapon ri kaminaqiʼ, man nkos ta chi kibʼiqʼik ri kaminaqiʼ chuqaʼ majun nubʼij ta chi yerutzolij pe.

 PETENÄQ JUN UTZILÄJ KʼASLEM

Ronojel ri kʼayewal riʼ xa xkekʼis yan. Man tqamestaj chi pa 1914, ri Jesús xukʼäq pe ri Satanás chi ruwachʼulew. Ja kʼa man chi riʼ ta xkʼis ri ruchʼakonik (Apocalipsis 6:2; 12:9, 12). Xa bʼaʼ chik, xtpe ri oyowal (chʼaʼoj) ri nbʼïx Armagedón chi re. Chupam ri oyowal riʼ, ri Jesús xtuxïm ri Satanás richin man xtuyaʼ ta chik kʼayewal chi ruwachʼulew. Chuqaʼ xkerukamisaj ri winäq ri nkitoʼ ri Satanás (Apocalipsis 20:1-3). Ri Jesús man xa xe ta xtuchüp kiwäch ri oxiʼ kej, chuqaʼ xtuchojmirisaj ronojel ri xkitzelaj kan. ¿Achike rubʼanik xtubʼän chi re? Tatzʼetaʼ ri nubʼij ri Biblia.

Pa rukʼexel ri oyowal, xtkʼojeʼ uxlanibʼäl kʼuʼx. Ri Jehová nubʼän chi «nchup ri labʼäl chuwäch chi jun ri ruwachʼulew. Yeruqʼajalaʼ kʼa ri ruteʼ chʼabʼ y ri kum» (Salmo 46:9). Ri winäq choj kikʼaslem «xtkichinaj kʼa ri ruwachʼulew, y kan xkekikot kʼa rikʼin uxlanibʼäl kʼuʼx» (Salmo 37:11).

Pa rukʼexel ri wayijal, «kan pa rukʼiyal kʼa ri ixin ri xtwachin chi riʼ; kan [...] kʼïy ri tikoʼn xtwachin pa ruwiʼ ri juyuʼ» (Salmo 72:16).

Ri Jesús xtuchojmirisaj ri najin nkitzelaj ri oxiʼ kej nutzijoj ri wuj Apocalipsis.

Pa rukʼexel ri yabʼil chuqaʼ ri kamïk, konojel ri winäq man xkeyawäj ta chik chuqaʼ xtkʼojeʼ kikʼaslem man kʼisel ta. «Ri Dios kan xtusuʼ kʼa el ri ruyaʼal runaqʼ kiwäch, ruma kan xtubʼän chi xtkʼis el ri qʼaxoʼn y ri jiloj. Kan xtkʼis el chuqaʼ ri kamïk» (Apocalipsis 21:4).

Toq ri Jesús xkʼojeʼ chi ruwachʼulew, xukʼüt achike rubʼanik xtubʼän ri kʼaslem toq rijaʼ xtqʼaton tzij. Chuqaʼ xukʼüt achike rubʼanik ütz nkikʼwaj kiʼ ri winäq, xerutzüq pa mil chi winäq, xerukʼachojrisaj ri yawaʼiʼ chuqaʼ xerukʼasoj ri kaminaqiʼ (Mateo 12:15; 14:19-21; 26:52; Juan 11:43, 44).

¿Nawajoʼ jun atijonïk chi rij ri Biblia richin nawetamaj más? Ri testigos de Jehová nkajoʼ nkikʼüt chawäch ri nubʼij ri Biblia. Ke riʼ nawetamaj achike nqabʼän richin yojkolotäj toq xtchup kiwäch ri kej ri xqatzijoj kan.

^ parr. 7 Ri Biblia nubʼij chi ri Dios, Jehová rubʼiʼ.