Ri israelitas jalajöj rubʼanik xetoʼon rikʼin ri qitzij nimabʼäl kʼuʼx:

10:28-30, 32-39; 11:1, 2

  • Xkibʼän utzil ronojel richin ri nimaqʼij ri nbʼïx Cabañas chi re.

  • Qʼij qʼij xkimöl kiʼ richin xkakʼaxaj toq xsikʼïx ri Pixaʼ, riʼ xuyaʼ kikotem pa kanima.

  • Xkiqʼalajrisaj ri kimak chuqaʼ xkikʼutuj chi re ri Jehová chi tuyaʼ urtusanïk pa kiwiʼ.

  • Xkijikibʼaʼ kitzij chi yetoʼon rikʼin ronojel ri nubʼän ri rutinamit ri Jehová.

Richin yetoʼon rikʼin rutinamit ri Jehová kʼo chi nkibʼän reʼ:

  • Yekʼuleʼ xa xe kikʼin ri winäq ri nkiyaʼ ruqʼij ri Jehová.

  • Nkiyaʼ apo pwäq.

  • Man yesamäj ta ri sábado.

  • Nkiyaʼ apo siʼ richin ri porobʼäl.

  • Nkiyaʼ apo ri nabʼey taq ruwäch ri kitikoʼn chuqaʼ nabʼey taq kal ri chikopiʼ.