«Kan tiwajoʼ kʼa ri Jehová ri qa-Dios rikʼin ronojel iwanima y rikʼin ronojel ikʼuʼx, chupam chi jun ri ikʼaslem. Kan tiyaʼ kʼa pa iwanima ronojel ri chʼabʼäl ri xinbʼij chiwe wakami; y kan tikamuluj chi ke ri iwalkʼwal y kan keʼitijoj kʼa jantapeʼ, pa taq iwachoch, pa taq bʼey, toq yixkotzʼeʼ qa y toq yixyakatäj el.» (DEUTERONOMIO 6:5-7)