Yaqʼax chupam ri rupam

Yaqʼax rikʼin ri rucholajem

Kicholajen ri tzijonem ye kʼo chpan Ri Nyaʼon Rutzijol, 2018

Kicholajen ri tzijonem ye kʼo chpan Ri Nyaʼon Rutzijol, 2018

Yaʼon pä rubʼiʼ ri ikʼ taq xel ri tzijonem.

BIBLIA

 • ¿Achkë ütz nqaʼän rchë chë taq nqaskʼij ruwäch le Biblia kan kʼo nqatamaj chqä kan nqarayij nqaʼän?, julio

JALAJÖJ TAQ TZIJONEM

 • ¿Ataman rït achkë hora komä?, septiembre

 • Esteban ma xuxiʼij ta riʼ xjeʼ chkiwäch ri qʼatöy taq tzij, octubre

 • Ryä xkowin ta xok rachiʼil Dios (Rehoboam), junio

 • ¿Xukusäx komä rupixaʼ Moisés chrij jun chʼaʼoj ri kʼo chë nukʼwäx pa qʼatbʼäl tzij?, enero

KIKʼASLEMAL CHQÄ KINAʼOJ RI CRISTIANOS

 • Janina ruqʼij ri nayaʼ rutzil ruwäch jun winäq, junio

 • «Ri jïk rukʼaslemal xtunaʼ kiʼkʼuxlal rma Jehová», diciembre

 • Ri kiʼkʼuxlal: jun naʼoj npe rkʼë Dios, febrero

 • Ri kochʼonïk: jun naʼoj ri nqrtoʼ rchë nqayoʼej nsolotäj jun kʼayewal, agosto

 • Ri utziläj naʼoj: jun naʼoj ri nqakʼüt rkʼë ri nqaʼij chqä ri nqaʼän, noviembre

 • Ri uxlanibʼäl kʼuʼx: ¿achkë rubʼanik nqïl?, mayo

 • Ütz qanaʼoj tqabʼanaʼ kikʼë jontir winäq, julio

KIKʼUTUNÏK RI YESKʼIN RUWÄCH QAWUJ

 • ¿Achkë ntel chë tzij chë ri apóstol Pablo xukʼwäx pa «rox kaj» chqä pa paraíso? (2 Corintios 12:2-4), diciembre

 • ¿Achkë riʼ ri winäq ri ye ajbʼanöy taq utzil xutzjoj Jesús?, noviembre

 • ¿Achkë rma ma ütz ta najotobʼaʼ pa jun chik página de Internet ri qa-publicaciones?, abril

 • ¿Achkë rma tzʼantzʼöj rujolon nbʼan che rä rachbʼäl ri apóstol Pablo?, marzo

 • ¿Achkë rma xjal rubʼanik ri Salmo 144:12 kʼa 15?, abril

 • We jun ixöq rkʼë jun achï ma kikʼulaj ta kiʼ yekanaj qa kiyonïl pa jun jay chaqʼaʼ, ¿kʼo chë nqʼat tzij pa kiwiʼ kimä ri ukʼwäy taq bʼey?, julio

RUKʼASLEMAL JUN WINÄQ

 • Chuwäch Jehová majun achkë kʼayew (B. Berdibaev), febrero

 • Jehová kʼïy utzil ruyaʼon pa nuwiʼ rma xinchaʼ xinyaʼ ruqʼij (C. Molohan), octubre

 • Jehová majun bʼey yiruyaʼon ta qa (E. Bright), marzo

 • Jehová ronojel mul xuyaʼ utzil pa qawiʼ (J. Bockaert), diciembre

 • Jehová yirutoʼon pä chkiwäch ri kʼayewal (E. Bazely), junio

 • Majun jun kʼayewal xbʼanö chë xuʼän kaʼiʼ nkʼuʼx (M. Danyleyko), agosto

 • «Tapeʼ xa pa mebʼaʼïl xikʼïy wä, Jehová xuyaʼ jun bʼeyomäl chwä ri janina ruqʼij» (S. Herd), mayo

TESTIGOS DE JEHOVÁ

 • 1918: pa jun cien junaʼ qa, octubre

 • ¿Achkë ütz nqaspaj che rä Jehová? (kchaj), noviembre

 • Qachʼalal achiʼaʼ ri kʼo chik ijunaʼ, Jehová janina nuloqʼoqʼej ri isamaj, septiembre

 • Ri tzijonem xeyaʼöx pa Irlanda xuʼän chë ri winäq xkitamaj ruwäch Jehová, febrero

 • Rkʼë ronojel kan xbʼekitzijoj le Biblia pa Madagascar, enero

 • Rkʼë ronojel kan xbʼekitzjoj le Biblia pa Myanmar, julio

 • Ukʼwäy taq bʼey chqä toʼonelaʼ, tikʼamaʼ inaʼoj chrij Timoteo, abril

 • Xetik ri naʼäy taq ijaʼtz chrij Ruchʼaʼäl Dios (Portugal), agosto

 • Ye kʼïy najin yeʼok pä pa rutinamit Jehová (Ucrania), mayo

TZIJONEM RCHË TIJONÏK

 • ¿Achkë ajowabʼäl qas nbʼano chë kiʼ qakʼuʼx?, enero

 • ¿Achkë nawajoʼ nnimirsan aqʼij?, julio

 • ¿Achkë nbʼanö chë ma nikʼo ta qakʼuʼx nqatzjoj le Biblia?, mayo

 • ¿Achkë ntel chë tzij kʼo ru-espíritu Dios awkʼë?, febrero

 • ¿Achkë nuksaj Satanás rchë nrajoʼ yojruqʼöl?, mayo

 • ¿Achkë rma nkʼatzin chë ütz rubʼanik yeqakʼül apo ri qachʼalal?, marzo

 • ¿Achkë rma yojsipan che rä ri kʼo chik ronojel rkʼë?, enero

 • ¿Achkë rubʼanik nqanaʼ uxlanen tapeʼ kʼo yejalatäj pa qakʼaslemal?, octubre

 • ¿Achkë rubʼanik nqïl ri kantzij kiʼkʼuxlal?, abril

 • ¿Achoq chrij qayaʼon runaqʼ qawäch?, julio

 • ¿Ataman rït ruwäch Jehová achiʼel Noé, Daniel chqa Job?, febrero

 • Janina kiʼkʼuxlal xtqanaʼ we rkʼë ronojel qan xtqayaʼ ri kʼo qkʼë, agosto

 • Jehová janina yerajoʼ ri ma nikʼo ta kikʼuʼx nkitzjoj Ruchʼaʼäl, mayo

 • Jun Dios ri nimaläj ruqʼij chqä nqʼax chwäch ri nqanaʼ, septiembre

 • Junan qawäch tqabʼanaʼ achiʼel rubʼanon Jehová rkʼë Jesús, junio

 • Keqatoʼ ri winäq rchë nkitamaj ri kantzij chrij le Biblia, octubre

 • Keqatzʼetaʼ ri winäq achiʼel yerutzʼët Jehová, agosto

 • Kiʼ kikʼuʼx ri nkiyaʼ ruqʼij ri Dios ri kʼo kiʼkʼuxlal rkʼë, septiembre

 • Kinaʼoj ri nkiyaʼ ruqʼij Jehová chqa ri ma nkiyaʼ ta, enero

 • Kʼo chë yaqasäx pa yaʼ rchë yatok runimanel Jesús, marzo

 • Komä más ruqʼij nqakʼuqbʼalaʼ qakʼuʼx chqawäch, abril

 • Majun bʼey tqatzʼük tzij, octubre

 • ¿Najin nayaʼ ruqʼij Jehová rkʼë ronojel awan?, julio

 • ¿Najin nqakʼän qanaʼoj chrij Jehová o xa chkij ri winäq?, noviembre

 • ¿Qataman achkë qäs xbʼanatäj?, agosto

 • Qʼopojiʼ kʼojolaʼ, ¿najin nitäj iqʼij rchë nibʼeqʼiʼ jun samaj pa rutinamit Jehová?, abril

 • Qʼopojiʼ kʼojolaʼ, Jehová nrajoʼ chë rïx ninaʼ kiʼkʼuxlal, diciembre

 • Qʼopojiʼ kʼojolaʼ, kuw kixpaʼeʼ chwäch Satanás, mayo

 • Qʼopojiʼ kʼojolaʼ, rïx yixkowin ninaʼ ri kantzij kiʼkʼuxlal, diciembre

 • Qtoʼon rkʼë Jehová ronojel qʼij, agosto

 • Ri nuqʼatbʼäl tzij ma rchë ta le Ruwachʼulew, junio

 • Ri pixabʼanïk nuyaʼ Jehová jun rubʼanik nukʼüt chë yojrajoʼ, marzo

 • Ri Runataxik Rukamik Jesús nuʼän chë junan qawäch, enero

 • «Rïn xkibʼiyïn chpan ri kantzij», noviembre

 • Rkʼë ajowabʼäl tqakʼuqbʼaʼ kikʼuʼx ri qachʼalal, septiembre

 • Röj yoj rchë chik Jehová, julio

 • «Ryä najin nuyaʼ ruchuqʼaʼ ri winäq kosnäq», enero

 • «Taloqʼoʼ ri kantzij y ma takʼayij ta», noviembre

 • Teʼej tataʼaj, ¿najin yeʼitoʼ iwalkʼwal rchë xkeqasäx pa yaʼ?, marzo

 • Tqakʼamaʼ qanaʼoj chkij Noé, Daniel chqa Job, febrero

 • Tqakʼamaʼ qanaʼoj chrij Jehová, ri Dios ri nkʼuqbʼan qakʼuʼx, abril

 • Tqakʼuqbʼaʼ qakʼuʼx chrij Cristo, ri Ukʼwayon Bʼey chqawäch, octubre

 • Tqakʼuqbʼaʼ qakʼuʼx chrij Jehová, ke riʼ xtqïl qakʼaslemal, noviembre

 • Tqatjaʼ qaqʼij rchë chë jontir ri nqaʼän nuyaʼ ruqʼij Jehová, junio

 • Tqatjaʼ qaqʼij rchë nkʼuqeʼ más qakʼuʼx pa ruchʼaʼäl Dios, febrero

 • Tqatjaʼ qaqʼij rchë yë ri ruchʼobʼonïk Jehová njeʼ qkʼë, noviembre

 • Tqatjoj qa-conciencia kikʼë ri naʼoj chqä ri pixaʼ ye kʼo chpan le Biblia, junio

 • Tqayaʼ qaxkïn che rä ri pixabʼanïk, ke riʼ xkoj ok ajnaʼoj taq winäq, marzo

 • Tqayaʼ rkʼë qan rchë nqayaʼ ruqʼij Jehová, abril

 • Tqayaʼ ruqʼij ri kʼulanen achiʼel nuʼän Dios, diciembre

 • Ütz qanaʼoj tqabʼanaʼ kikʼë ri winäq achiʼel nuʼän Jehová, septiembre

 • «We rïx itaman ronojel reʼ, kiʼ ikʼuʼx we xtiʼän», septiembre

 • «Xtqatzʼët qiʼ chwäch ri kotzʼijaläj ulew», diciembre