Ir al contenido

Qʼojom richin nqayaʼ ruqʼij ri Dios

Qʼojom richin nayaʼ ruqʼij ri Jehová. Reʼ ütz nawakʼaxaj o naqasaj pa versión coral, orquestal o instrumental.