Ir al contenido

Tatzʼetaʼ ri rucholajem

TANAJ 7

Rubʼanik yeʼitijoj ri iwalkʼwal

Rubʼanik yeʼitijoj ri iwalkʼwal

«Kan tiyaʼ kʼa pa iwanima ronojel ri chʼabʼäl ri xinbʼij chiwe wakami; y kan tikamuluj chi ke ri iwalkʼwal» (Deuteronomio 6:6, 7).

Toq ri Jehová xubʼän ri familia, pa kiqʼaʼ ri teʼej tataʼaj xuyaʼ kichajixik ri akʼwalaʼ (Colosenses 3:20). Ruma riʼ, ja rïx teʼej tataʼaj ri kʼo chi xkixkʼutun chi kiwäch ri iwalkʼwal ri ajowabʼäl chi rij ri Jehová, chuqaʼ richin rijeʼ ütz xtkibʼän el pa kikʼaslem (2 Timoteo 1:5; 3:15). Rïx kʼo chi niwetamaj achike ri kʼo pa kanima ri iwalkʼwal. Qitzij na wi, ri tzʼetbʼäl xtiyaʼ chi kiwäch janila ruqʼij. Ri rubʼanik más ütz xtikʼüt ri Biblia chi kiwäch ri iwalkʼwal, ja ri nabʼey rïx niyaʼ pa iwanima ri Ruchʼabʼäl ri Dios (Salmo 40:8).

1 KEʼITOʼ RI IWALKʼWAL RICHIN MAN KʼAYEW TA XTKINAʼ XKECHʼON IWIKʼIN

RI NUBʼIJ RI BIBLIA: «Ronojel winäq chanin ta nuyaʼ ruxkïn, eqal ta richin [...] nchʼon» (Santiago 1: 19CR). Rat man nawajoʼ ta chi ri awalkʼwal nkixibʼij kiʼ yechʼon awikʼin. Richin riʼ, rat kʼo chi nakʼüt chi nayaʼ axkïn chi ke toq rijeʼ nkajoʼ yechʼon awikʼin. Chʼuchʼuj awanima tabʼanaʼ, ke riʼ rijeʼ man kʼayew ta xtkinaʼ xkechʼon awikʼin (Santiago 3:18). We rijeʼ nkitzʼët chi xa yachapon chi ke, rikʼin bʼaʼ man xtkitzijoj ta chik ronojel chawe. Ruma riʼ, mani chanin npe awoyowal chuqaʼ jantapeʼ tabʼij chi ke chi yeʼawajoʼ (Mateo 3:17; 1 Corintios 8:1).

RI ÜTZ NABʼÄN:

  • Tajamaʼ aramaj toq ri akʼwalaʼ nkajoʼ yechʼon awikʼin

  • Jantapeʼ katzijon kikʼin ri akʼwalaʼ, man xa xe ta toq e kʼo kʼayewal

2 TATZʼETAʼ ACHIKE QAS NKAJOʼ NKIBʼIJ

RI NUBʼIJ RI BIBLIA: «Ri winäq ri kan nuchʼöbʼ rij jebʼël ri achike ri nubʼän, kan nbʼe wi pa jotöl» (Proverbios 16:20). Kʼo mul man xa xe ta nawakʼaxaj ri nkibʼij, kʼo chi nqʼax chawäch achike qas kʼo ri pa kanima. Ri xtaniʼ chuqaʼ alabʼoniʼ kʼo mul yekibʼij ri man kʼo ta pa kanima o nkiyaʼ ruwiʼ ri yekibʼij. Toq jun «winäq ri kan chanin nchʼon yan y xa kʼa majani tkʼis apo rubʼixik chi re [...]; xa nukʼüt chi manäq runaʼoj» (Proverbios 18:13). Ruma kʼa riʼ mani chanin npe awoyowal (Proverbios 19:11).

RI ÜTZ NABʼÄN:

  • Takanoj rubʼanik richin man naqʼät ta apo rutzij ri awalkʼwal toq nchʼon awikʼin chuqaʼ xa bʼa achike ri nutzijoj chawe mani chanin npe awoyowal

  • Toqa chawe achike wi nanaʼ chuqaʼ achike wi ri kʼo rejqalem chawäch toq rat at achiʼel wi ri awalkʼwal

3 TIYAʼ CHIWÄCH RI RUBʼANIK XTIBʼÄN CHI RE

RI NUBʼIJ RI BIBLIA: «Rïx alkʼwalaxelaʼ» tiyaʼ ixkïn «chi re ri tijonïk richin ri itataʼ, y man tiwixowaj ri nukʼüt chiwäch ri iteʼ» (Proverbios 1:8). Ri Jehová rubʼanon chi ja ri teʼej tataʼaj yekʼojeʼ pa kiwiʼ ri akʼwalaʼ. Chi e kaʼiʼ kʼo chi yekitijoj ri akʼwalaʼ richin yeniman tzij (Efesios 6:1-3). Ri akʼwalaʼ nqʼalajin chi kiwäch toq ri kiteʼ kitataʼ man junan ta ri nkibʼij (1 Corintios 1:10). Ruma riʼ, toq kʼo jun ri man iyaʼon ta chiwäch, mani nibʼän pe oyowal chi kiwäch rijeʼ. Ri yixkitzʼët nibʼän oyowal, rikʼin bʼaʼ man xtkiyaʼ ta chik iqʼij.

RI ÜTZ NABʼÄN:

  • Tiyaʼ chiwäch ri rubʼanik niyaʼ tzij pa kiwiʼ ri iwalkʼwal

  • We ri rubʼanik nawajoʼ yeʼatijoj ri akʼwalaʼ man nqa ta chuwäch ri akʼulaj, tatzʼetaʼ achike ruma man nqa ta chuwäch

4 TITZʼETAʼ ACHIKE RI NIKʼÜT CHI KIWÄCH

RI NUBʼIJ RI BIBLIA: «Keʼikʼiytisaj kʼa [ri iwalkʼwal] rikʼin ri nubʼij ri ruchʼabʼäl ri Dios» (Efesios 6:4). We rat nawajoʼ ütz taq akʼwalaʼ xtkibʼän el ri awalkʼwal, ütz ütz tatzʼetaʼ achike xtakʼüt chi kiwäch. Tatzʼibʼaj ri naʼoj xtakʼüt chi kiwäch. Chupam riʼ tayaʼ chuqaʼ ri naʼoj ri nkibʼän chi yekichojmirisaj ri akʼwalaʼ (Salmo 127:4; Proverbios 29:17). Ri nachojmirisaj jun akʼwal, nel chi tzij natoʼ chi nqʼax chuwäch achike ruma man nayaʼ ta qʼij chi re nubʼän ri nrajoʼ rijaʼ (Proverbios 28:7). Keʼatijoj richin nbʼe kanima chi rij ri Ruchʼabʼäl ri Dios chuqaʼ richin nqʼax chi kiwäch ri naʼoj e kʼo chupam (Salmo 1:2). Ke riʼ nketamaj achike ri ütz chuqaʼ ri man ütz ta (Hebreos 5:14).

RI ÜTZ NABʼÄN:

  • Keʼatoʼ ri awalkʼwal richin chi rijeʼ nkitzʼët ri Dios, achiʼel jun qitzij winäq ri achoj chi rij ütz nkikuqubʼaʼ kikʼuʼx

  • Keʼatoʼ richin nqʼalajin chi kiwäch ri pataʼy e kʼo chuqaʼ achike nkibʼän richin man yetzaq ta chupam. Achiʼel yeʼawïl ri pa Internet o ri pa taq redes sociales. Takʼutuʼ chi kiwäch achike rubʼanik nkitoʼ kiʼ chi kiwäch ri itzel taq winaqiʼ ri xa yeʼitzelan ri akʼwalaʼ

«Keʼikʼiytisaj kʼa [ri iwalkʼwal] rikʼin ri nubʼij ri ruchʼabʼäl ri Dios»