Ir al contenido

Tatzʼetaʼ ri rucholajem

TANAJ 6

Ri njalatäj toq nkʼojeʼ jun akʼwal

Ri njalatäj toq nkʼojeʼ jun akʼwal

«Ri alkʼwalaxelaʼ [...] jun sipanïk ri nuyaʼ ri Jehová» (Salmo 127:3).

Toq nkʼojeʼ ri nabʼey akʼwal, ri teʼej tataʼaj nkinaʼ na wi kikotem chuqaʼ rikʼin bʼaʼ xibʼirïk ruma ri samaj rukʼwan. Rikʼin bʼaʼ npoʼ kikʼuʼx toq nkitzʼët ri jampeʼ ramaj nukʼwaj ruchajixik ri neneʼ. Ri majun chik yeʼuxlan ta chuqaʼ ri majun chik kiʼ ta kikʼuʼx, nubʼän chuqaʼ chi nkʼojeʼ oyowal chi kiwäch. Ruma riʼ chi e kaʼiʼ nkʼatzin nkitzʼët achike nkiyaʼ kan rubʼanik richin nkichajij ri kineneʼ chuqaʼ richin ütz nkikʼwaj kiʼ. ¿Achike rubʼanik yerutoʼ ri Biblia chuwäch ri kʼayewal riʼ?

1 TQʼAX CHAWÄCH CHI MAN JUNAN TA CHIK RI AKʼASLEM

RI NUBʼIJ RI BIBLIA: «Ri ajowabʼäl [...] nubʼän chi ütz qanaʼoj kikʼin konojel. [...] Man nubʼän ta chi xa xe röj nqachʼöbʼ qa qiʼ. Xa kan nubʼän chi man yojoyowär ta» (1 Corintios 13:4, 5). Ruma kʼa ja nabʼey akʼwal; ri teʼej, rikʼin bʼaʼ más xtuyaʼ ranima chi rij ri neneʼ. Toq ke riʼ, ri achin rikʼin bʼaʼ xtunaʼ chi choj nmalïx kan. Ruma kʼa riʼ, ri ixöq nkʼatzin chuqaʼ nuyaʼ ruramaj chi rij ri rachijil. Ri ixöq ntikïr nukʼüt chi nrajoʼ ri rachijil toq ütz runaʼoj nubʼän rikʼin chuqaʼ numatyoxij toq ri achin nutoʼ rikʼin ruchajixik ri akʼwal.

«Rïx achiʼaʼ, kan rikʼin kʼa naʼoj kixkʼaseʼ kikʼin ri iwixjayil» (1 Pedro 3:7). We kʼa riʼ nabʼey awalkʼwal, kʼo chi nqʼax chawäch chi wakami, ri awixjayil xtuyaʼ más ruramaj chi rij ri akʼwal. Chuqaʼ rikʼin bʼaʼ rijaʼ nunaʼ chi janila nkos o npoʼ rukʼuʼx ruma ri samaj kʼo pa ruwiʼ. Rikʼin bʼaʼ kʼo mul npe royowal chawij, ja kʼa man tpoʼ akʼuʼx. Ri «winäq nuqʼät riʼ chi re ri royowal» más ruqʼij chuwäch jun ri kan kʼo ruchuqʼaʼ (Proverbios 16:32). Ruma kʼa riʼ takusaj ri anaʼoj, ke riʼ tayaʼ ri nkʼatzin chi re rijaʼ (Proverbios 14:29).

RI ÜTZ NABʼÄN:

  • We rat ri at tataʼaj: Ri pa qʼij o chaqʼaʼ tatoʼ ri awixjayil chi ruchajixik ri neneʼ. Takanoj rubʼanik richin yakʼojeʼ más ramaj rikʼin ri awixjayil chuqaʼ ri awalkʼwal

  • We rat ri at teʼej: Toq ri awachijil nrajoʼ yarutoʼ rikʼin ri neneʼ, tayaʼ qʼij chi re. We man kan ta ütz xtubʼän chi re, mani nayöqʼ, choj pa rubʼeyal takʼutuʼ chuwäch

2 TIWAJOʼ MÁS IWIʼ CHIWÄCH

RI NUBʼIJ RI BIBLIA: «Chi e kaʼiʼ xa jun kʼa ri xtkibʼän» (Mateo 19:5, CO). Stapeʼ wakami kʼo chik jun ineneʼ, man timestaj chi rat chuqaʼ ri akʼulaj xa jun ibʼanon. Tikanoj rubʼanik chi man tqa ruchuqʼaʼ ri iwajowabʼäl.

Ixjayil, tamatyoxij ri rutoʼik ri awachijil. Ri yamatyoxin nubʼän chi «yeʼaqʼoman» ri atzij (Proverbios 12:18). Achijil, tabʼij chi re ri awixjayil chi janila nawajoʼ chuqaʼ chi janila ruqʼij chawäch. Chuqaʼ tamatyoxij ri samaj nubʼän pa awiʼ rat chuqaʼ ri awalkʼwal (Proverbios 31:10, 28).

«Man kʼa tqabʼän xa xe ri nqa chi qawäch röj; xa nkʼatzin chi tqabʼanaʼ ri ütz nubʼän chi ke chʼaqa chik» (1 Corintios 10:24). Ronojel ri achike nabʼän, tabʼanaʼ ri achike más ütz nubʼän chi re ri akʼulaj chuqaʼ tayaʼ ruqʼij achike ri yerubʼän. Tijamaʼ iwäch richin yixtzijon chuqaʼ tiyaʼ ixkïn chi re ri nibʼij. Chi rij ri yakotzʼeʼ rikʼin ri akʼulaj, mani xa xe rat nanaʼ qa awiʼ; tatzʼetaʼ chuqaʼ ri nunaʼ rijaʼ. Ri Biblia nubʼij: «Ri ixöq man tuqʼät ta ri rurayibʼal ri rachijil, y ke riʼ chuqaʼ ri achin man tuqʼät ta ri rurayibʼal ri rixjayil. Ja kʼa we rijeʼ nkajoʼ [...], ütz chi nkiyaʼ chi kiwäch chi nkiqʼät kiʼ chi re ri kirayibʼal» (1 Corintios 7:3-5, CO). Ruma riʼ mani yixkʼïx yixtzijon chi rij riʼ. Ri yixkochʼon chuqaʼ ri nqʼax chiwäch ri ninaʼ, yixrutoʼ richin más ütz xtikʼwaj iwiʼ.

RI ÜTZ NABʼÄN:

  • Man tamestaj chi kʼo chi najäm aramaj richin yixkʼojeʼ iyon rikʼin ri akʼulaj

  • Takʼutuʼ chi nawajoʼ ri akʼulaj, rikʼin bʼaʼ xa xe rikʼin naqʼetej o nayaʼ jun koʼöl rusipanïk

3 TATIJOJ RI NENEʼ

RI NUBʼIJ RI BIBLIA: «Kan kʼa at koʼöl toq xawetamaj pe ri tzʼibʼatäl kan chupam ri loqʼoläj ruchʼabʼäl ri Dios. Y ri chʼabʼäl riʼ xuyaʼ anaʼoj» (2 Timoteo 3:15). Tichʼobʼoʼ achike rubʼanik xtitijoj ri iwalkʼwal. Tkʼojeʼ pa ijolom chi ri akʼwalaʼ jebʼël nketamaj, stapeʼ kʼa majani keʼaläx ta. Jun neneʼ ri majani taläx ta, nretamaj chik ri achʼabʼäl chuqaʼ nunaʼ toq yakikot o yabʼison. Kan xa xe xtaläx, tasikʼij wuj chuwäch, stapeʼ man xkeqʼax ta ri tzij chuwäch. Ri xtabʼän riʼ rikʼin, xtutoʼ richin xtqa chuwäch xkerusikʼij wuj toq xtkʼïy el.

Mani nabʼij chi ri neneʼ kan kʼa koʼöl richin natzijoj yan ri Ruchʼabʼäl ri Dios chi re. Kachʼon rikʼin ri Jehová chuwäch rijaʼ (Deuteronomio 11:19). Toq yatetzʼan rikʼin tatzijoj chi re ronojel ri e rubʼanon ri Jehová (Salmo 78:3, 4). Rokik nkʼïy el, rijaʼ nutzʼët chi rat janila nawajoʼ ri Jehová, ja riʼ chuqaʼ xtrajoʼ xtubʼän rijaʼ.

RI ÜTZ NABʼÄN:

  • Takʼutuj chi re ri Dios chi tuyaʼ anaʼoj richin xtatijoj ri akʼwal

  • Keʼakamuluj chuwäch ri neneʼ ri tzij chuqaʼ naʼoj ri kʼo más kejqalem richin chanin yeretamaj