Lidan wein-widü irumu le sügühalibei, ígira hamaaru hóugiñe 11,000 gefentiña luagu Heowá haban lun houdin ídeha lidan wadagimanu lánina ábunaguni lidan 120 ageiraü. Lau sun hagundan hayusurei sun hagía erei luma iarani le hawagubei lun hederegeragun houngua sunsuinagubei lun wadagimanu le maguburahanga luagu.

Fayei hamuti saragu hádangiñe hapasein lun houdin ídeha. Añahein hádangiñe yusu hamuti hani bakechanu, ánhañati amu amuriaharügütiña üma lídangiñe hawadigimari, adügatiti lira lun heferidirun saragu seinsu.

Úati ni aban hádangiñe afosurúti lun ladügüni sákürifisiu le; hagía adügübalin lau sun hagundan lun hídehan lun lawanserun lapurichihóun uganu buiti luáguti Larúeihan Bungiu lidan sun Ubóu (Matéu 24:14). Bunaguaaña gefentiña luagu Heowá muna lun imprimírua tan burí Bíbülia tuma burí agumeiraguagüdüni to asagarúboun tídangiñe, bunaguaaña giñe burí áfisi tuma burí muna lun hawinwandun ha nadagimeinbaña tidan burí áfisi tuguya. Bunaguatiña giñe muna burí lun ladügǘniwa adamurini to ídanboun gabara lan 10,000 haláü tuma Luban Adamuridaguni to ídanboun gabara lan 300 haláü.

Mararamagunti wadagimanu lánina ábunaguni le. Sukursáli to arihiboun lau kada ageiraü íchugubalin sun le hemegeirubei nadagimeintiña sagü weyu houn, kéiburi heigin, tachibún hadaüragun luma halíaba lan harumuga. Ídehatiña giñe gefentiña luagu Heowá ha awinwandubaña lidan fulasu le ñein lubéi ábunaguni lau ubebeni lidan wadagimanu ligía.

Lun laransehóun ida luba lan ladügǘniwa óunwenbu wadagimanu le, adügǘwati aban programa, lidan irumu 1985, lun larihíniwa lau ábunaguni lidan sun Ubóu. Lun gayara lan lídehan aban íbiri lidan, mosu gúnfulihali lan labadinagua 19 luma 55 irumu, ani mosu adügañahaali lan somu luwuyeri wadagimanu le lánina ábunaguni. Liibe-agei dan, rédeitiña lidan wadagimanu le labadinagua biama dimaasu luma ǘrüwa hati, íbini añahein lan hádangiñe rédeitiña aban irumu o lóugiñe.

Ánheinti maríei lubéi aban hádangiñe, ani ibidiñeti ni kata luáguti ábunaguni tun lani weiriou? Aba larufudahóun tun ida luba lan tadügün wadagimanu kéiburi tagüragun gürabu miginaguti lau lánbara, tafidihan mosaiku, táhiahan fulansu o tefeindihan. Gayaraati giñe tídehan lidan lábouwagun éigini houn ha ábunagubaña o arumadahoun muna to ídanboun hawinwanda.

Añahein íbirigu, dan le hagiribudun hábiñoun lárigiñe hídehan lidan somu wadagimanu lánina ábunaguni, aban habürühan gárada eteingirei chansi le ichugúbei houn lun hídehan lidan ábunaguni ligía. Anihán hariñagubei aban feru maríeitiña tidan hagaradan: “Busentiwa wíchugun aban óunwenbu seremei hun luagu lubuidun chansi le híchugubei woun lun wawadigimaridun lidan tábunawagun sukursáli to uburuguboun Budapest. Wéiriti lubuidun igaburi le harufudubei gefentiña ha Ungríabaña ani geteingiraditiña. Hǘrüti meha woun wafanreinragun hawéi lárigiñe hati le wásügürübei hama. Sagü dan lasuseredun ligiaméme woun. Anhein gayara wadügüni, hínsiñeti hamuga woun wagararaagun awadigimarida ñein leweñegua irumu. Sagü hati ásügürüti wau lidan wadagimanu le, aba wasandirun ligía lan hati buídutimabei lídangiñe le sügǘ wamaalibei lidan sun wabagari”.