Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Ida liña wíchugun külase tídangiñeti Bíbülia?

Ida liña wíchugun külase tídangiñeti Bíbülia?

Ariha huméi ida liña lan wíchugun külase tídangiñeti Bíbülia maguburahanga.

 

Lanwoun ariñahani

ÁLÜGÜDAHANI LE GABÜGÜRÜGUATI LADÜGǗN

Ida liña aturiahani tídangiñeti Bíbülia le híchugubei gefentiña luagu Heowá?

Darí humá óunabagülei lun burí álügüdahani le hadügübei húniwagua libügürü aturiahani tídangiñeti Bíbülia le wíchugubei.

WAWAGU

Amuriaha humá aban aturiahani tídangiñeti Bíbülia

Resibi humá aturiahani tídangiñe Bíbülia lidan aban fulasu luma aban oura le hínsiñetimabei hun.