Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Ka uagu mefeduhan habéi gefentiña luagu Heowá lagunfulirun gürigia irumu?

Ka uagu mefeduhan habéi gefentiña luagu Heowá lagunfulirun gürigia irumu?

Mefeduhan wamuti, wagía gefentiña luagu Heowá, lagunfulirun gürigia irumu, ladüga chouru wamani mínsiñe lan lun Bungiu. Lau sun mariñagun tan Bíbülia furangu moun lumuti lan lefeduhóun lagunfulirún irumu, rutu fiu adundehani woun lun tíderaguniwa gunfurandei ida liña lan larihini Bungiu fedu le. Akutiha waméi gádürü resun le wámabei lun mefeduhan wamani luma le tarufudahabei Bíbülia libügürü.

  1. Iyeeni le larufudahabei relihión mama inarüniti lébunabei lefeduhóun luéyuri lagunfulirúniwa irumu. Según tariñaguni aban líburu, lídangiñe afiñeni lánina “houcha hamá sífirigu wuribatiña ani gabafutiña hadügün dañu lun gürigia le efeduhabalin lagunfulirun irumu” láhücha ladügǘn fedu le ani ídeha lan lun “ñein hamá umadagu luma lariñawagúniwa dimurei lánina ubunuruni lun lun masuseredun lan ni kata wuribati lun” (Funk & Wagnalls Standard Dictionary of Folklore, Mythology, and Legend). Afuranguagüdatu amu líburu gabürüdadi hamá meha gürigia lun luéyuri nasirua hamá, lidan binadu dan, ladüga “súdini lan lun gayara lan lariñawagún le lunbei lasuseredun houn según ligaburi tesetirun waruguma oura le nasirua habéi (horóscopo)”. Ariñagatu giñe: “Saminatiña hiibe-agei gürigia adüga lan sanudelu le ichugúbei tigibuagu keke lun lagunfulirun le layumahabei gürigia le agunfulirubei irumu” (The Lore of Birthdays).

    Gama lumoun, siadi tumuti Bíbülia egesihani, abiñarahani aríaagüdüni o “amu [...] katei lenege burí le” (2 Lúrudu 18:14; Galasiana 5:19-21). Le linarün katei, ladüga meha haturiahan lílana binadu uburugu Babilónia waruguma, aban luwuyeri egesihani, lébunabei labeichuniña Bungiu (Isaíasi 47:11-15). Íbini míchaagun wamá, wagía gefentiña luagu Heowá, woungua lun wakutihani lébuna sun échuni o fedu le adügǘbei, siñati wíchugun mabahüdǘni lun adundehani furanguti le tíchugubei Bíbülia libügürü sun katei le hámagiñeti máfianu.

  2. Mefeduhan hamuti meha furumiñetiña kristiánugu lagunfulirun gürigia irumu. Según tariñaguni aban líburu “ariha hamuti meha furumiñetiña kristiánugu lefeduhóun lagunfulirun gürigia irumu kei aban échuni ubouaguna” le lídangiñeti relihión mama inarüniti (The World Book Encyclopedia). Arufudatu Bíbülia hénpulu lan le meha híchugubei apostolugu hama amu gürigia ha únbaña larufudaha Hesusu dan meha le ubouagu lubéi lunbei hafalaruni sun kristiánugu (2 Tesalónikana 3:7).

  3. Lóunwenrügüñein Hesusu amuriahóua hama kristiánugu lun haritaguni, mama luéyuri nasirua lan (Lúkasi 22:17-20). Maweiriduntu wanigi luagu katei le, lugundun ariñagatu Bíbülia: “Buítimati luéyuri óunweni sügǘ lau luéyuri águrahouni” (Apurichihati 7:1). Lídounbei lachülüra lan dan lun lounwen Hesusu, adügaali meha aban lubuidun iri ligibugiñe Bungiu, ligía súdinitima lubéi luéyuri lounwen sügǘ lau luéyuri nasirua lan (Ebüréu 1:4).

  4. Mariñaguntu Bíbülia ni aban wéiyaasu efeduha lan somu lubúein Bungiu lagunfulirúniwa irumu. Mama aban bulíeiguaü lira, lugundun abahüdaguatu hawagu bián gürigia ha meseriwidunbaña lun Bungiu ha efeduhabalin luéyuri hagunfulirun irumu. Mabuidunti tayanuhan Bíbülia luagu bián fedu ligía (Agumesehani 40:20-22; Márükosu 6:21-29).

Saminatiña san hasaanigu gefentiña luagu Heowá heferidiruña lan katei buiti ladüga mefeduhan hamá lagunfulirún irumu?

Kei agübürigu buítiña, hínsiñetiña hasaanigu gefentiña luagu Heowá houn. Ligía híchugunbei idewesei houn furumiñeguarügü dan lidan irumu, adüga hagía fedu luma isebáhari lun hásügürüni dan buidu. Áfaaguatiña háyeihani Bungiu le íchugubei katei buiti houn lubúeingu súnwandan (Matéu 7:11). Ligíati, masandirun habéi hasaanigu Gefentiña heferidiruña lan katei buiti ladügarügü mefeduhan hamá lagunfulirún irumu. Ítara liña larufuduni dimurei burí le asigirubei:

  • “Gúndaatimati gürigia dan le leresibirun aban idewesei dan le magurabun lani.” (Tammy, 12 irumu tau.)

  • “Míchutiña nagübürigu idewesei nun dan le nagunfulirun irumu, gama lumoun adüga hamuti amu burí weyu. Hínsiñeti nun nibihin katei dan le magurabun nani.” (Gregory, 11 irumu lau.)

  • Ariñagati Erik, aban irahü sisi irumu lau, tun lúguchu aban lupaaná leskuelarugu: “Saminatün san teigín lan aban pisi keke luma leremuhóun lidan diisi minutu fédubei? Lunti hamuga hidin wábiñe ariha humaamugei kátima lan fédubei!”.