Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Gabibüliantiña san gefentiña luagu Heowá houngua?

Gabibüliantiña san gefentiña luagu Heowá houngua?

Yúsuhaña gefentiña luagu Heowá saragu Bíbülia lun haturiahan. Gama lumoun wéiriti tínsiñe Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras houn —to anuheinboun lidan saragu iñeñein— lugundun yusu tumuti liri Bungiu, sügügüdawati giñe dimurei le tídanbei keisi lubudubu, ménrengun ligía gunfurandawa tan.

  • Layusurún liri Bungiu. Añahein ásügüragüdüntiña Bíbülia ha míchubaña uéiriguni lun Le úmagiñebei tiabin. Kei hénpulu, anuhein aban Bíbülia to ídanboun labürüdǘwa hiri hóugiñe 70 gürigia ha ídehabaña lidan tásügüragüdüniwa, gama lumoun míridungubei hamuti liri Heowá, le úmagiñebei tiabin, ni aban wéiyaasu.

    Ánheinti tidan Traducción del Nuevo Mundo dariwati liri Bungiu bürüwañu lidan saragu milu fulasu le ñein lubéi meha láfuacha lidan iñeñein le ídanbei tabürüdǘwa lúmagiñe furumiñeti dan ani masubudiragüdün tumuti hiri gürigia ha ídehabaña lidan tásügürawagüdüniwa.

  • Lásügüragüdüniwa dimurei keisi lubudubu. Anuhein Bíbülia to ídanboun másügürawagüdün lan dimurei le tídanbei keisi lubudubu. Kei hénpulu, anuhein aban tídangiñe sügügüda tumuti Matéu 7:13 ítara: “Belú humá lídangiñe bena le bürüraübei. Ladüga bena luma üma le anügübei gürigia lidoun máfiougati tulé buriti, gabaranouga ligía ñein”. Gama lumoun, mama “máfiougati” áfuachubei lidan iñeñein le ídanbei labürüdǘwa furumiñeti, “günringuaü” áfuachubei ñein. Genegeti samina hamá ha ásügüragüdübarun Bíbülia tuguya súfurigüdawa hamá wuribatiña lidan máfiougati lun súnwandan. Gama lumoun múaranti dimurei burí le luma le tariñagubei Bíbülia. Ligía sügügüdawa lubéi dimurei le tidan Traducción del Nuevo Mundo kei: “günringuaü”, ítara kei láfuachun lidan furumiñeti iñeñein le ídanbei labürüdǘwa.

  • Ménrengun lan gunfurandawa lan. Inarüni mosu lan lásügüragüdüniwa dimurei keisi lubudubu ani gayaraati giñe wariñaguni ligiaméme luagu lisudinin lun ménrengun lan gunfurandawa lan. Ariha wamá aban hénpulu. Sügügüda tumuti saragu Bíbülia Matéu 5:3 ítara: “Fuleseiwatiña ha gudemebaña lidan sífiri”. Gama lumoun, úati furangu lan dimurei burí le uguñe weyu. Ligíati lásügürawagüdünbei bérusu le tidoun Traducción del Nuevo Mundo kei: “Gúndaatiña ha asubudirubalin megei hamani lídehan Bungiu”.

Lárigiñe arufuda hamá ha ásügüragüdübarun Traducción del Nuevo Mundo inebesei luagu liri Bungiu, sügügüda haméi dimurei le tídanbei keisi lubudubu, adüga hagía lun ménrengun lan gunfurandawa lan, aniheinya aban katei adügübei lun amu tan Bíbülia to tuéi to tíbiri: afanreinhóuatu sin talugurahóun. Adügati katei le lun gayara lan haliihanu saragu míñunu gürigia Bíbülia lidan hañeñe guánarügü, íbini anhein maseinsun habéi lun hagañeinhan aban.