Anha. Liibe-agei dan, ídehatiwa, wagía gefentiña luagu Heowá, dan le lasuseredun somu hárabaganali, herigini o katei líbeina lira. Íderagua wamutiña dandu Gefentiña wáledi kei mama Gefentiña, lugundun falá wamuti adundehani le tíchugubei Bíbülia lidan Galasiana 6:10: “Adüga waméi [...] le buídubei houn súngubei sagü gayara lan, hóuntima waduheñu lidan afiñeni”. Rútiwa giñe dǘgüdaguaü luma ídemuei lúmagiñeti Bungiu houn ha mégeibalin lidan lidaani idiheri (2 Korintuna 1:3, 4).

Aransehani le adügǘbei

Lárigiñe lasuseredun somu hárabaganali, herigini o katei líbeina lira, hóuchatiña wéiyaaña lidan afiñeni ha lídanbaña damuriguaü burí le lídanbei fulasu le ñein lubéi lasusereda günringuaü lun hayanuhan hama sun lílana damuriguaü le ñein habéi lun harihini anhein magadiñe habéi o anhein anihein lubéi hemegeirun. Ábati hasubudiragüdüni wéiyaaña lidan afiñeni tidoun sukursáli to arihiboun hau gefentiña luagu Heowá ha lídanbaña fulasu ligía ídatima liña lan léibugun katei luma ka lan ídemuei rúaalibei.

Anhein mabafu habéi lílana burí damuriguaü le yarafabei lun híchuguni ídemuei le mégeiwabei, adügatiña lílana Sétanu le Arihibei lau Hawadigimari Gefentiña luagu Heowá lidan sun Ubóu aransehani lun lounahóun ídemuei ligía. Aban meha katei ítarati adügǘbei lidan furumiñeti sígulu dan le hasufurirunbei saragu kristiánugu ilamaü ladüga aban ümi le adagarubei hageira (1 Korintuna 16:1-4). Adügǘwati aransehani tídangiñe sukursáli to arihiboun hau gefentiña luagu Heowá ha lídanbaña fulasu ligía lun hanuadirún lílana Sétanu le Arihibei hau Mégeihabutiña lun hagía lan ariha lau lichugún ídemuei le mégeiwabei. Añahein gefentiña luagu Heowá ha lídangiñetiña amu burí fulasu íchaagutiña houngua lun houdin ídeha lau hadaani, here luma hámati (Ariñawagúni 17:17).

Seinsu

Díreiwati aban fánreinti lídangiñe budagia le ounahóubei tidoun hani gefentiña luagu Heowá sukursáli lun layusurún lun híderawagun ha asufurirubaña somu hárabaganali, herigini o katei líbeina lira (Adügaü 11:27-30; 2 Korintuna 8:13-15). Ani kei lau lubéi haseinsun guánarügü íbirigu ha íchaagubaña houngua lun houdin ídeha hadügei wadagimanu le, lúnrügüñein lichugún ídemuei le mégeiwabei layusurúa liseinsuna budagia. Machagarawagunti giñe budagia le, góunigiwati layusurún (2 Korintuna 8:20).