Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Ariñahani libügürü tarufudún áfisi

Amisuraha wamutün lun hachülürün asubudirei turageirugu wani burí áfisi tuma muna to ídanboun imprimírü wamá agumeiraguagüdüni. Áluaha huméi halíañoun lan luma ka lan oura tarufudúa.

Meriga

Ladügǘniwa daradu lubá tabisidahóun sukursáli

Adüga humá daradu furumiñe lubaragiñe hadügün wéiyaasu tidoun burí áfisi to wámaboun Meriga. Bagǘ humá luagu dimurei burí le amakürǘbei ǘnabu lun hebelurun lidoun fánreinti le ñeinba lubéi hadüga daradu lun gayara lan hachülürün ariha furumiñeguarügü tídangiñe wani sukursáli. Gabaroun huméi siñabei lan bisida humá tóugiñe biama sukursáli lau darangilaü lidan ábanmeme weyu.

Lunti ladügǘniwa daradu furumiñe, lubaragiñe hachülürün ariha furumiñeguarügü tídangiñe áfisi to wámaboun Meriga, meberesenga átiribaña lan gürigia achülürütiña.

Ǘnabu houn wein gürigia

Wein gürigia o hóugiñe

Adüga humá daradu luéigiñe Internet lubá hachülürün hau saragu gürigia lidan aban lun hiabin bisidoun áfisi burí to wámaboun uburugu Patterson, Wallkill o Warwick.

Dürüguawalá daradu

Yusu humoun gárada to lídanboun Internet lun hadüraaguni daradu anhein machülaagunbadün lubéi.

Patterson

100 Watchtower Dr. (2891 Route 22)

PATTERSON NY 12563

MERIGA

+1 845-306-1000

Tarufudún burí áfisi

Bégitiwa huma lun hadügün daradu wamá luéigiñe Internet furumiñe lubaragiñe hadügün wéiyaasu lun hiabin bisidoun áfisi burí to yaaboun.

Lúmagiñe leindi darí wándaradi

Lúmagiñe ladáün 8:00 darí 11:00 binaafin

luma ladáün 1:00 darí 4:00 rábounweyu

2 oura lidura

Fiu lídangiñe katei súdiniti le adügǘbei ya

Tidan áfisi to laransehóua burí dibuhu tuma iyawaü to áfuachuboun tidan burí wani agumeiraguagüdüni. Ya giñe gürawárua lan burí bidéu tuma agumeiraguagüdüni to luntu taganbahóun. Danme le hachülürün bisidoun sukursáli to hafurendeiruba saragu katei súdiniti tuagu burí leskuela to burí adügǘboun ya.

Wallkill

900 Red Mills Rd.

WALLKILL NY 12589

MERIGA

+1 845-744-6000

Tarufudún burí áfisi

Bégitiwa huma lun hadügün daradu wamá luéigiñe Internet furumiñe lubaragiñe hadügün wéiyaasu lun hiabin bisidoun áfisi burí to yaaboun.

Lúmagiñe leindi darí wándaradi

Lúmagiñe ladáün 8:00 darí 11:00 binaafin

luma ladáün 1:00 darí 4:00 rábounweyu

2 oura lidura

Fiu lídangiñe katei súdiniti le adügǘbei ya

Imprimíruatu tóugiñe wein-seingü-míñunu agumeiraguagüdüni tídangiñetu Bíbülia ya sagü irumu, ounahóua tuguya lidan lóugiñe ǘrüwa-san-ǘrüwa-wein iñeñein tidoun ámuñegueinarügü sukursáli ubouagu luma lidoun lóugiñe keinsi-milu damuriguaü hani gefentiña luagu Heowá ha lídanbaña ageiraü Meriga, Kanadá luma Kariwe.

Warwick

1 Kings Dr.

TUXEDO PARK NY 10987

MERIGA

+1 845-​524-​3000

Tarufudún burí áfisi

Lúmagiñe weyu leindi 3 lidan gádürü-hati, irumu 2017, gayaraabei tabisidahóun áfisi burí to uburuguboun Warwick. Bégitiwa huma lun hadügün daradu wamá luéigiñe Internet furumiñe lubaragiñe hadügün wéiyaasu lun hiabin bisidoun áfisi burí to yaaboun.

Lúmagiñe leindi darí wándaradi

Lúmagiñe ladáün 8:00 binaafin darí ladáün 4:00 rábounweyu

(Le lunbei harihini madundehóunga)

Lúmagiñe ladáün 8:00 darí 11:⁠00 binaafin

luma ladáün 1:00 darí 4:00 rábounweyu

(Tarufudún burí áfisi)

Fiu lídangiñe katei súdiniti le adügǘbei ya

Le lunbei harihini madundehóunga

  1. Bíbülia luma liri Bungiu. Lidan burí katei le arufudúbei ya anihein ámuñegueinarügü katei le úati kamani lan ani iridúati tidan Bíbülia, afuranguagüdawati giñe ida liña lan lakipurúniwa liri Bungiu tidan Lererun lau sun gíbeeña lan áfaagutiña lun hagidaruni ñéingiñe. Sügügüdawatu giñe ámuñegueinarügü iyawaü lau burí amu katei le iridúbei tidan Bíbülia ani úati kamani lan.

  2. Gürigia ha lanúadirubaña Heowá lun hanügüni liri. Íderagua lumutiwa burí katei le arufudúbei ya lun wafurendeirun lídangiñe sügǘ burí le barühalibei fulasu hadan gefentiña luagu Heowá ha wabaragiñebaña. Harihuba burí ílagu, dibuhu o abürüdǘni luma burí katei le habahüdagubei gürigia luagu guánarügü habagari le arufudubalin ida liña lan ladundehaniña Heowá lumutuniña murusun murusun, arufudaha ligía houn ani aranse laña lun hadügüni lugundan.

  3. Sukursáli to ídangiñeboun larihúa lau Hawadigimari Gefentiña luagu Heowá ha lídanbaña sun Ubóu: Arufudei hafiñen lau le hadügübei. Afuranguagüda lumuti katei burí le arufudúbei ya ka lan hawadigimaribei lílana Sétanu le Arihibei lau Hawadigimari Gefentiña luagu Heowá lidan sun Ubóu luma ida liña lan híderaguniña hábirigu lun hafalaruni adundehani le tíchugubei Bíbülia libügürü mosu lan hadamuridagun, hadügün disipulugu, hasagarun buiti lídangiñe ariñahani tídangiñeti Bíbülia le ítarabei houn kei éigini luma lun harufudun ínsiñeni hámagua.

Tarufudún burí áfisi

Lidan wein minutu, arufudúati fiu lídangiñe katei súdiniti le adügǘbei tidan Áfisi to ídangiñeboun larihúa tau Beteli luma lidan fulasu le wámabei Warwick.

Rarigüda humóun garüdia to íchuguboun lanwoun ariñahani