Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Weremuha lun Heowá (iseri uremu)

 Uremu númeru 137

Ruba erei luma ganigi woun

Ruba erei luma ganigi woun

Rarigüda huméi:

(Adü. 4:29)

 1. Kei wapurichihan luagu

  katei lan Barúeihan,

  Aba háluahan saragu

  lun mayanuhan wamá.

  Gama lumoun, bun Heowá,

  wadüga gasu súnwandan.

  Rubei bani sífiri sandu

  lun ganigiméme wamá.

  (LEYA ÁGUYUGUAGÜDÜWABEI)

  Bungiu Baba, lau fulesei,

  ruba anigi woun, Heowá,

  lun wapurichihan buagu,

  lun manufude wamá.

  Anitén Arümahedón,

  rualá uganu guentó.

  Bungiu Baba, tenibá lun

  wafurieidún.

 2. Kei gunfuranda bubalin

  múa lan wabuñabei,

  aba bídehan lun lidin

  sun anufudei wawéi.

  Kei le wéibaahouña lan

  ladüga bánigu wamá,

  ruba ídemuei woun lun woudin

  lau ganigi apurichiha.

  (LEYA ÁGUYUGUAGÜDÜWABEI)

  Bungiu Baba, lau fulesei,

  ruba anigi woun, Heowá,

  lun wapurichihan buagu,

  lun manufude wamá.

  Anitén Arümahedón,

  rualá uganu guentó.

  Bungiu Baba, tenibá lun

  wafurieidún.

(Ariha huméi giñe 1 Tesa. 2:2; Ebü. 10:35.)