Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Ka hisaminanbei luagun dan le lunbei liabin?

Ka hisaminanbei luagun dan le lunbei liabin?

Saminatün san...

  • ... lasigiruba lan ubóu kei lubéi?

  • ... laribadatimaba lan katei?

  • ... laranseraguba lan léibugun katei ubouagu?

 LE TARIÑAGUBEI BÍBÜLIA

“Laragahabei [Bungiu] sun háguira; úaalime óunweni ni ayahuni ni íruni ni igarigu, ladüga sügüha furumiñeti burí katei.” (Arufudúni 21:3, 4, Sandu Bürütu.)

IDA LIÑA LÍDERAGUNIWA WASUBUDIRUNI KATEI LE?

Walubahabei lin wawadigimari ani gúndaabadiwa (Isaíasi 65:21-23).

Masufurirunhadiwame ani masandirun wagíame (Isaíasi 25:8; 33:24).

Wawinwanduba lidan ugundani hama waduheñu hama wamadagu lun súnwandan (Sálumu 37:11, 29).

 ANIHEIN SAN RESUN LUN WAFIÑERUN LUAGU LE TARIÑAGUBEI BÍBÜLIA?

Anha, wayanuha luagu biama lídangiñe:

  • Gabafuti Bungiu lun lagunfuliruni füramasei le. Tidan Bíbülia, lúnrügüñein Bungiu laguarúa “Sunti Gabafu”, lugundun mébehati lubafu (Arufudúni 15:3). Ligíati, dan le füramase lan labuiduragüdübei lan ubóu, gayarati wachoururuni luagu gabafu lan lun lagunfuliruni. Kei tariñaguni Bíbülia, “gayara lumuti [Bungiu] sun katei adüga” (Matéu 19:26).

  • Busenti Bungiu lagunfuliruni füramasei le. Kéiburi gürigia ha hilaañabaña, ariñagatu Bíbülia luagu ayumaha lan Heowá lásaaragüdüniña lídangiñe óunweni (Job 14:14, 15, Traducción del Nuevo Mundo).

    Ariñagatu giñe areidaguagüda lániña Hesusu, le Liráü Bungiu, sánditiña. Kati uagu ladügei? Ladüga ligía lan meha labusenrubei (Márükosu 1:40, 41). Lau sun le ladügübei Hesusu, arufuda lumuti weiri lan labusenrun Lúguchi líderaguniña ha mégeibaña (Huan 5:19).

    Lau le gayarati wachoururuni luagu dandu lan Heowá kei Hesusu busentiña lun buidu lan wabagari ámuñegü (Sálumu 72:12-14; 145:16; 2 Féduru 3:9).

 ÁLÜGÜDAGUA HUMÁ HUNGUA

Ida luba labuiduragüdüni Bungiu ubóu le?

Hadarirubei óunabagülei tídangiñeti Bíbülia lidan MATÉU 6:9, 10 luma DANIELI 2:44.

Lanwoun ariñahani

UGANU BUITI LÚMAGIÑETI BUNGIU

Ka san lisuunibei Bungiu lun Ubóu?

Afuranguagüda tumuti Bíbülia ka lan uagu ladügei Bungiu Ubóu, ídaba lan lagidarei sun asufuriruni luma kaba lan asusereda hau gürigia luma lun Ubóu le ídanbei wawinwanda.

UGANU BUITI LÚMAGIÑETI BUNGIU

Larúeihan Bungiu, katei san?

Kaba libiha Larúeihan Bungiu ani ka anuadirúabei lun ligía lan Lurúeite?