Keimon lidoun ariñahani

Ka hisaminanbei luagun dan le lunbei liabin?

Ka hisaminanbei luagun dan le lunbei liabin?

Saminatün san...

  • ... lasigiruba lan ubóu kei lubéi?

  • ... laribadatimaba lan katei?

  • ... laranseraguba lan léibugun katei ubouagu?

 LE TARIÑAGUBEI BÍBÜLIA

“Laragahabei [Bungiu] sun háguira; úaalime óunweni ni ayahuni ni íruni ni igarigu, ladüga sügüha furumiñeti burí katei.” (Arufudúni 21:3, 4, Sandu Bürütu.)

IDA LIÑA LÍDERAGUNIWA WASUBUDIRUNI KATEI LE?

Walubahabei lin wawadigimari ani gúndaabadiwa (Isaíasi 65:21-23).

Masufurirunhadiwame ani masandirun wagíame (Isaíasi 25:8; 33:24).

Wawinwanduba lidan ugundani hama waduheñu hama wamadagu lun súnwandan (Sálumu 37:11, 29).

 ANIHEIN SAN RESUN LUN WAFIÑERUN LUAGU LE TARIÑAGUBEI BÍBÜLIA?

Anha, wayanuha luagu biama lídangiñe:

  • Gabafuti Bungiu lun lagunfuliruni füramasei le. Tidan Bíbülia, lúnrügüñein Bungiu laguarúa “Sunti Gabafu”, lugundun mébehati lubafu (Arufudúni 15:3). Ligíati, dan le füramase lan labuiduragüdübei lan ubóu, gayarati wachoururuni luagu gabafu lan lun lagunfuliruni. Kei tariñaguni Bíbülia, “gayara lumuti [Bungiu] sun katei adüga” (Matéu 19:26).

  • Busenti Bungiu lagunfuliruni füramasei le. Kéiburi gürigia ha hilaañabaña, ariñagatu Bíbülia luagu ayumaha lan Heowá lásaaragüdüniña lídangiñe óunweni (Job 14:14, 15, Traducción del Nuevo Mundo).

    Ariñagatu giñe areidaguagüda lániña Hesusu, le Liráü Bungiu, sánditiña. Kati uagu ladügei? Ladüga ligía lan meha labusenrubei (Márükosu 1:40, 41). Lau sun le ladügübei Hesusu, arufuda lumuti weiri lan labusenrun Lúguchi líderaguniña ha mégeibaña (Huan 5:19).

    Lau le gayarati wachoururuni luagu dandu lan Heowá kei Hesusu busentiña lun buidu lan wabagari ámuñegü (Sálumu 72:12-14; 145:16; 2 Féduru 3:9).

 ÁLÜGÜDAGUA HUMÁ HUNGUA

Ida luba labuiduragüdüni Bungiu ubóu le?

Hadarirubei óunabagülei tídangiñeti Bíbülia lidan MATÉU 6:9, 10 luma DANIELI 2:44.