Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Uganu buiti lúmagiñeti Bungiu

 LEKSIÓUN 5

Ka san lisuunibei Bungiu lun Ubóu?

Ka san lisuunibei Bungiu lun Ubóu?

1. Ka un ladügei Bungiu Ubóu?

Adüga lumuti Heowá Ubóu lun hawinwandun gürigia ligibuagu. Dan le ladügünbaliña furumiñetiña gürigia, Adán tuma Ewa, madügün lumutiña lun habuinchagüdüni sielu. Adüga laaña meha Bungiu ánheligu lun hawinwandun sielu (Hobu 38:4, 7). Ru lumuti meha Bungiu furumiñeti wügüri lidan aban lubuidun fuluri-agei gíriti Edén (Agumesehani 2:15-17). Ruti giñe chansi lun Adán luma houn ladügawagun lun hawinwandun lun súnwandan ubouagu. Aliiha huméi Sálumu 37:29 luma 115:16.

Lídanrügüñein meha murusun fulasu ubouagu ladügei Bungiu fuluri-agei Edén. Mosu meha gasaanigu lan Adán tuma Ewa lun habuinchagüdüni ubóu luma lun aweiridagüdeina hamani paraísu ligía murusun murusun (Agumesehani 1:28). Ubouaguba hawinwanda gürigia lun súnwandan, magünrinchawagunbei Ubóu. Aliiha huméi Sálumu 104:5.

2. Ka uagu mama lubéi paraísu ubóu uguñe weyu?

Ladüga aba lan maganbadi hamá Adán tuma Ewa lun Bungiu, aba habugawagún lídangiñe fuluri-agei Edén. Ligíati aba lubéi leferidirun Paraísu ani úagili gayarati ladügün lunya paraísu lan ubóu. Lúmagiñe dan ligía hagumadihañein gürigia wuribatiña ubóu. Aliiha huméi Agumesehani 3:23, 24.

Magunfulirun laali funa san Heowá lisuuni houn gürigia ubouagu? Lagunfulirubei. Ligía suntigabafubei ani macharati (Isaíasi 45:18). Ámuñegü, ladügüba Bungiu lun hawinwandun gürigia kei meha labusenruni lúmagiñe furumiñe. Aliiha huméi Sálumu 37:11, 34.

3. Ida luba ladügǘnya ubóu Paraísume?

Keisi Urúei lidan Larúeihan Bungiu, ladügübei Hesusu Ubóu paraísume. Lau hídehan ánheligu, lagünrinchagubaña sun láganiñu Bungiu lidan wuribu le Arümahedón. Ábameti  ladaürüni Satanási luagu milu irumu. Móunwegunbaña lubúeingu Bungiu danme hagünrinchawagun wuribatiña, lugundun ladundehabaña Hesusu ani tóunigi láñame, lagumuhóun, hagundaaruba lau ibagari magumuchaditi lidan Paraísu. Aliiha huméi Arufudúni 20:1-3 luma 21:3, 4.

4. Ídaba san lagumucha asufuriruni?

Ídaba san lagumucha Bungiu lau wuribani? Ruti Hesusu aban ‘seini’ lun lasubudiragüdüni layarafadun dan ligía. Sun wuribani le íchugubalin habagari gürigia lidan peliguru arufudati wawinwanduña lan lidan “lagumuchagüle ubóu”. Aliiha huméi Matéu 24:3, 7-14, 21, 22.

Lidan milu irumu le lunbei lagumadihan Hesusu siélugiñe, agumucheina luba lau lébuna asufuriruni (Isaíasi 9:6, 7; 11:9). Íbini urúei lan, leseriwiduba giñe Hesusu keisi fádiri íñutimati, ani lagidarubei hafigoun ha hínsiñehabubaña lun Bungiu. Layusurubei lubeiti Bungiu Hesusu lun lagumuchun lau sandi, aweiyaduni luma óunweni. Aliiha huméi Isaíasi 25:8; luma 33:24.

5. Kaba san awinwanda lidan Paraísu?

Tidan Luban Hadamuridagun gefentiña luagu Heowá hasubudirúba gürigia ha hínsiñehabutiña lun Bungiu ani busentiña hadügüni lugundan

Gürigia ha gaganbadibaña lun Bungiu, hagíaba awinwanda lidan Paraísu (1 Huan 2:17). Óunaha lumutiña meha Hesusu lani disipulugu áluahaña gürigia ha harumabaña anigi lun harufudahan houn kaba lan hadüga lun lagundaarun Bungiu hau. Uguñe weyu, larufudahaña Bungiu houn saragu míñunu gürigia lun hawinwandun lidan Paraísu (Sofoníasi 2:3). Gürigia ha óundaragubaña tidan Luban Hadamuridagun gefentiña luagu Heowá furendeitiña ida luba lan buidu hamá kei gürigia maríeitiña luma kei agübürigu. Isaanigu hama agübürigu huduguatiña lun Bungiu úara ani furendeitiña ida luba lan hasagarun buiti lídangiñe uganu buiti le tídanbei Bíbülia. Aliiha huméi Mikeasi 4:1-4.