Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Kátaña san adügübalin lugundan heowá uguñe weyu?

 LEKSIÓUN 28

Kaba hadarira lidan wani páhina lidan Internet?

Kaba hadarira lidan wani páhina lidan Internet?

Francia

Polonia

Rusia

Ariñagati meha Hesukrístu houn lani disipulugu: “Durunguagüda huméi hilanpun hadan gürigia, lun danme lan harihini buiti le hadügübei, ábame giñe hadimurehan buiti luagu Wáguchi Bungiu le siélubei” (Matéu 5:16). Lun wagunfuliruni dimurei burí le, yusu wamuti lagumuhóun awanseruni le ubouagubei, kéiburi Internet. Anihein aban páhina wama lidan Internet le gíribei jw.org/cab, ligía páhina le wayusurubei lun wíchugun ariñahani luagu hafiñen gefentiña luagu Heowá, luma le hadügübei. Ka lídanbei páhina le?

Óunabagülei tídangiñeti Bíbülia lun burí álügüdahani. Hadarirubei óunabagülei lun fiú lídangiñe álügüdahani súdiniti le hadügübei gürigia hóuniwagua. Sisi lídangiñe ounabúati tidan garüdia Hínsiñeti hamuga san hun hasubudiruni inarüni?, dariwatu lidan lóugiñe gádürü-san iñeñein. Hadariruboun giñe Bíbülia Traducción del Nuevo Mundo lidan lóugiñe san iñeñein tuma amu burí garüdia lun haturiahanu Bíbülia, kéiburi líburu Kátima san tarufudahabei Bíbülia?, tuma giñe Garüdia Atalaya tuma ¡Despertad! to iseritimagiruboun. Saragu tídangiñe agumeiraguagüdüni to gayarati taliihóun o taganbahóuniwa lidan Internet, o gayarati giñe harariragüdünu lidoun somu CD o gágamuru lun haganbahanu o hasagarun kopia lidan PDF o EPUB. Ánhadün busén, gayarati giñe imprimírü humá fiú ubanaü lidan iñeñein le hayanuhabei lun harufudunu lun somu gürigia le busenti laganbuni uganu luáguti Larúeihan Bungiu. Anuhein giñe saragu agumeiraguagüdüni lidan bidéu lánina seini, dürama le aganbahóuarügüti luma dürama le luáguti abahüdaguni tídangiñeti Bíbülia luma burí músika buíduburiti lun haganbahan lidan lóurate hemeraagun.

Ariñahani le richati hawagu gefentiña luagu Heowá. Lidan páhina lánina Internet le, dariwati lagumuhóun burí ñunsu, bideu burí luáguti wawadigimari lidan sun ubóu, sügǘ burí le asuseredubei houn gefentiña luagu Heowá luma luáguti wadagimanu le wadügübei luagu hafulesein amu. Dariwati giñe ariñahani luagu burí adamurini le lunbei wadügüni luma ida luba lan hagúarun tidoun áfisi tani Beteli.

Seremei katei burí le, gayarati waduranguagüdüni lileitin inarüni chülǘ lidoun fulasu burí le dilitimati ani dísetimati kéiburi Antártida. Furíeitiwa giñe “burugua láamuga uganu luáguti Wasalbaragüle furese lidan sun fulasu” lun luéirigun Bungiu (2 Tesalónikana 3:1).

  • Ída liña lídehan páhina lánina Internet jw.org/cab lun hasubudiruni saragu gürigia inarüni le tídanbei Bíbülia?

  • Ka burí katei hínsiñebei hamuga hun hakutihan lidan wani páhina lidan Internet?