Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun tila

 LEKSIÓUN 19

Katei san “musu úaraguati ani gunfuranda ligía”?

Katei san “musu úaraguati ani gunfuranda ligía”?

Sun wagía sagatiwa buiti tídangiñe agumeiraguagüdüni

Murusun dan lubaragiñe lounwen Hesusu, ayanuhati hama gádürü hádangiñe lani apostolugu: Féduru, Santiagu, Huan luma Andürési. Dan le layanuhan luagu liseinin lagiribudun keisi urúei marihúaditi lidan lagumuhóun dan le, aba lariñagun: “Ítara humá keisi musu úaraguati ani gunfuranda ligía, le lígirubei liyubudiri lun larihin hau ha lúbiñebaña lun líchugun éigini houn lidan dan” (Matéu 24:3, 45; Márükosu 13:3, 4). Lau dimurei le, Hesusu kei aban iyubudiri, chóurugüda lumuti luagu líriduba lan aban sétanu lun líchuguni éigini le lánina lasubudirúniwa Bungiu houn lánigu lidan lidaani lagumuchagüle ubóu. Ka lílanabaña sétanu le?

Aban liraüraü sétanu wügüriña anuadirúaaña ha afalarubalin Hesusu. Subudiwatimati “musu” le kei Sétanu le Arihibei lau Hawadigimari Gefentiña luagu Heowá lidan sun Ubóu. Ligía íchugubei subudi luáguti Bungiu houn lánigu paaná lidan áhuduraguni lun Heowá. Megei wamuti musu úaraguati le lun ‘wibihini wéigin lidan dan’ (Lúkasi 12:42).

Ligía arihibei lau sun lumegen Bungiu (Lúkasi 12:44). Ru lumuti Hesusu óunwenbu wadagimanu lun sétanu le lun larihin lau fánreinti lánina lóundarun Heowá le yaabei ubouagu, mini lan le mosu lan lóunigiruni lumegegun, lalidihani apurichihani luma lun layusuruni damuriguaü lun larufudahan woun. Ligíati, lun gayara lan líchuguni “musu úaraguati ani gunfuranda ligía” sun le wemegeirubei woun dan le wemegeiruni, afanreinha lumuti éigini le o subudi luagu Bungiu tau agumeiraguagüdüni to wayusuruboun lidan wani ministeriu luma lau programa lánina adamuridaguni o adamurini wéinamuti.

Úaraguati “musu” le lugundun arufudaha lumuti inarüni le tídanbei Bíbülia ani gúnfuliti lau wadagimanu lánina lapurichihóun uganu buiti, ani gunfurandati lugundun góunigi lumuti lumegen Kristu lau lichú aau ya ubouagu (Adügaü 10:42). Labiniruñein Heowá luadigimari musu le lau laganwoundagüdüni hanumerun Gefentiña luma lau líderaguni íchiga subudi houn gürigia (Isaíasi 60:22; 65:13).

  • Ka lanúadirubei Hesusu lun líchugun subudi luagu Bungiu houn lani disipulugu?

  • Ka mini lubéi úaragua lan ani gunfuranda ligía musu le?