Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Kátaña san adügübalin lugundan heowá uguñe weyu?

 LEKSIÓUN 2

Ka uagu gefentiña lubéi luagu Heowá wíribei?

Ka uagu gefentiña lubéi luagu Heowá wíribei?

Noé

Abüraámü tuma Sara

Moisesi

Hesukrístu

Gíbetiña gürigia saminatiña aban lan relihión le iseriti gefentiña luagu Heowá. Gama lumoun, lóugiñe bián-milu-sedü-san irumu guentó lúmagiñe laguahóun houn lumutuniña ábanrügü Bungiu le inarüniti “gefentiña” (Isaíasi 43:10-12). Lubaragiñe irumu 1931 subudiwatiwa meha kei Aturiahatiña Bíbülia. Kati uagu desidírü wabéi wayusuruni iri gefentiña luagu Heowá?

Lugundun subudigüda lumuti liri Wabungiute. Dariwati liri Bungiu, Heowá tidan Bíbülia saragu milu wéiyaasu, kei tarufuduni binadu burí dugumedu. Gama lumoun, tidan saragu Bíbülia sagá hamuti liri Bungiu ñéingiñe ani leweñegua aba hayusurun dimurei kéiburi Aburemei o Bungiu. Gama lumoun, arufudaguati Bungiu lungua lun Moisesi kei Heowá, aba lariñagun lun: “Ligíaba niri lun súnwandan” (Áfuriduni 3:15). Ítara liña ladügün lun mamigisirúniwa lan hama búngiugu mama inarünitiña. Gúndaatiwa wanügüni liri Bungiu le sándubei.

Lugundun afuranguagüda lumuti ka lan wawadigimaribei. Lúmagiñe lidaani Aweli, aban wügüri úaraguati, gíbeeña gürigia arufuduti hafiñen luagu Heowá. Lidan sun sígulu le sügühalibei, ñéinñanu “saragu gürigia ha arufuda hamaalibei hafiñen” kéiburi Noé, Abüraámü, Sara, Moisesi, Dawidi hama amu (Ebüréu 11:4–12:1). Ítara kei layanuhan aban gürigia luagu lufulesein amu ligibugiñe liñun-agei lúrudugu, ítara liña giñe desidírühadiwa lan wasubudiragüdüni inarüni luagu Wabungiute.

Lugundun áyeiha wamuti Hesusu. Wáwati lun Hesusu tidan Bíbülia “gefenti gúnfuliti ani inarüniti” (Arufudúni 3:14). Ligía guánarügü ariñagubei subudigüda laali lan liri Lúguchi ani liábiña lan lun “[l]ariñaguni le inarünibei” luagu Bungiu (Huan 17:26; 18:37). Ligía mosu lubéi hanügüni lani disipulugu liri Heowá ani arufudaha hameime houn amu. Ani ligía uágubei wáfaagua lun wadügüni keisi gefentiña luagu Heowá.

  • Ka uagu desidírü wabéi wasansiruni iri Aturiahatiña Bíbülia luagu iri gefentiña luagu Heowá?

  • Lúmagiñe ídabuga gani lan Heowá gefentiña ya ubouagu?

  • Katei san gefenti luagu Heowá wéirigutimabei?