Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Kátaña san adügübalin lugundan heowá uguñe weyu?

 LEKSIÓUN 7

Ida liña san ladügǘn wadamuridagun?

Ida liña san ladügǘn wadamuridagun?

Nueva Zelanda

Japón

Uganda

Lituania

Dan le meha lagumeserunbei hadamuridagun kristiánugu, adügǘwati lau uremu, furíei, taliihóun luma takutihóun Lererun Bungiu, madügüntiña amu burí katei (1 Korintuna 14:26). Danme le hidin adamuridagua wama, harihibei genegegua lan saragu luma le adügǘbei lidan dan ligía.

Rúati arufudahani le huuti tídangiñe Bíbülia. Sagü samudi o dimaasu hóundaragun lílana sun damuriguaü lun haganbun aban yanu tídangiñeti Bíbülia, darandi minutu lidura yanu ligía ani lidan arufudúati ida liña lan tíderaguniwa Bíbülia lidan wabagari luma lidan dan le wawinwandubei. Amisurahóuatiña sun gürigia ha ñéinbaña lun háluahani bérusu burí tidan habibülian. Lárigiñe, aba lagumeserun Taturiahóun Garüdia Atalaya durati aturiahani le aban oura, ani amisurahóuatiña sun lílana damuriguaü lun hóunabun lidan lakutihóun aban arütíkulu lánina aturiahani tidan Garüdia Atalaya. Akutihani le, arufudati ida luba lan wayusuruni adundehani le tídangiñeti Lererun Bungiu lidan wabagari. Ligiaméme ariñahani aturiahóubei lidan kada aban lídangiñe lóugiñe san-diisi-milu damuriguaü le lídanbei sun Ubóu.

Íderagua lumutiwa lun buídutima lan warufudahan. Damuriguatiwa giñe aban guñoun labadinagua dimaasu lun ladügǘn aban programa le fanreinwagúati lidan ǘrüwa fánreinti. Le furumiñeti, Taturiahóun Bíbülia lidan Damuriguaü, durati durandi minutu ani ídehati lun laganwoundun wasubudin luagu profesía luma inarüni méiniti le tídanbei Bíbülia, adügǘwati lau álügüdahani luma óunabagülei. Lárigiñe, aba tagumeserun Leskuela Kristiánu lánina Apurichihani, darandi minutu tidura. Gumesetu lau lafuranguagüdüniwa aban fánreinti tídangiñe Bíbülia le aliiha hamaali íbirigu hábiñe lubaragiñe adamuridaguni. Lárigiñe, gürigia ha bürüwaañabaña tidan leskuela aba hásügürün igibugiñoun íchiga aban liraüraü yanu, ábati líchugun alidihati leskuela somu adundehani le lunti líderaguniwa sun wagía lun buídutima lan waliihan luma wayanuhan (1 Timotéu 4:13). Lagumuhóun, adügǘwati Adamuridaguni lánina Eseriwiduni, darandi minutu, íderagua lumutiwa lau burí yanu, demostrasión luma entrewista lun warufudahan houn amu gürigia tau Bíbülia.

Danme le hidin lidan wadamuridagun, taweiriduba hanigi lau lubuidun arufudahani tídangiñeti Bíbülia le ichugúbei ñein (Isaíasi 54:13).

  • Kaba hariha danme le hidin lidan hadamuridagun gefentiña luagu Heowá?

  • Ka lídangiñe wadamuridagun ídanbei habusenra hidin furumiñe?

Lanwoun ariñahani

ADAMURIDAGUNI

Ka adügǘbei lidan wadamuridagun?

Chülǘ humá lun harihini.

ÁLÜGÜDAHANI LE GABÜGÜRÜGUATI LADÜGǗN

Ida liña laransehóun damuriguaü burí le hámabei gefentiña luagu Heowá?

Ariha huméi ida liña lan lichugún adundehani houn lílana damuriguaü.