Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Kátaña san adügübalin lugundan heowá uguñe weyu?

 LEKSIÓUN 10

Ka san áhuduragunibei lidan familia?

Ka san áhuduragunibei lidan familia?

Corea del Sur

Brasil

Australia

Guinea

Lúmagiñe binadu dan, busengubeiñein Heowá lun hásügürün iduheñu dan hámagua lun hederebudagüdüni hamadagua luma luma ínsiñeni le hasandirubei hóuniwagua (2 Lúrudu 6:6, 7). Ligíati, wagía gefentiña luagu Heowá ígiratiwa aban weyu lidan dimaasu lun wáhuduragun lun Bungiu kei iduheñu lau wakutihan ariñahani le lúmagiñeti Bungiu según lemegeirun kada aban. Lidan ókaasion ligía mama mosu wasansiragun kei dan le woudin lidan adamuridaguni. Íbini ha hábuguarügübaña gayarati hayusuruni dan le hígirubei lun Bungiu lun hakutihan somu tema tídangiñeti Bíbülia le hínsiñeti houn.

Aban chansi lúntima layarafadúniwa lun Heowá. “Yarafa humá lun Bungiu, ábame giñe layarafadun hun.” (Santiagu 4:8.) Subuditima wamuti Heowá buidu dan le wafurendeirun luagu tidan Bíbülia luagu ligaburi luma le ladügübei. Lun wagumeserun aban aturiahani lidan familia lau aban manera sensiyuti, gayarati waliihanu Bíbülia lau umalali héreti, gayarati wasigiruni programa to tánina Leskuela Kristiánu lánina Apurichihani. Kada aban hádangiñe lílana familia aba laliihan aban seksióun; lárigiñe aba hayanuhan súngubei luagu katei le hafurendeirubei.

Aban chansi lun habuiduragüdüni hanaagun houngua. Wügüriña hama würiña ha maríeihaña, ítara kei agübürigu hama isaanigu, buítimati hanaagun houngua dan le haturiahanu Bíbülia úara. Lunti lánina lan ugundani luma darangilaü ókaasion le, lun súngubei lan hagía agurabahei lau ugundani. Háfuga busén hamá agübürigu hakutihan tema burí le súdiniti tídangiñe Garüdia Atalaya tuma ¡Despertad! o lídangiñe páhina lidan Internet jw.org/cab, según harumudiri hasaanigu; o háfuga busenbaña hakutihan luagu somu turóbuli le úmabei hadunragua hasaanigu leskuelarugu luma ida luba lan haransehani. Gayarabei giñe hasayahani uremu le lunbei leremuhóun lidan adamuridaguni, lárigiñe ábame heigin somu katei.

Dan le wayusurubei kada dimaasu lun wáhuduragun lun Heowá úara ídehati lun hínsiñetima lan Lererun houn sun iduheñu, ani labinirubei sun áfaaguni le wadügübei (Sálumu 1:1-3).

  • Ka uagu wígira dan lun wáhuduragun lun Bungiu lidan familia?

  • Ka gayarabei hadügün agübürigu lun hínsiñe lan ókaasion burí le houn súngubei?

Lanwoun ariñahani

Kátima san tarufudahabei Bíbülia?

Ida luba gunda lan hibagari kei familia

Ruti Hesusu aban hénpulu lánina ínsiñehabuni houn wügüriña hama würiña maríeitiña, houn agübürigu luma houn isaanigu. Ka wafurendeirubei lúmagiñe?