Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Kátaña san adügübalin lugundan heowá uguñe weyu?

 LEKSIÓUN 17

Ida liña híderaguniwa óunigirutiña sirkuitu?

Ida liña híderaguniwa óunigirutiña sirkuitu?

Malaui

Adamuridaguni lubá apurichihani

Apurichihani

Adamuridaguni hama wéiyaaña lidan afiñeni

Tidan Abürüdǘni Güriegu Kristiánu ayanuhóuati saragu luagu Berünawé luma apostolu Pábulu. Wügüriña ha, seriwitiña meha keisi óunigirutiña ha abisidahabalin burí damuriguaü lidan hadaani. Ka meha ínchahabaliña lun hadügüni? Ínsiñeni le hasandirubei hawagu híbirigu lidan afiñeni. Ariñagati meha Pábulu busén lan lagiribudun bisidaña líbirigu lun larihini ida liña lan lidin houn. Meberesegunti meha átiribei lan kilometuru laweiyasuhan, le labusenrubei líchugun iderebugu houn (Adügaü 15:36). Ligiaméme ínsiñeni le ínchahabaliña óunigirutiña sirkuitu luma distritu uguñe weyu.

Hayabiña íchiga dǘgüdaguaü woun. Kada óunigiruti sirkuitu abisidahati kéiburi wein damuriguaü ani rédeiti aban dimaasu lidan kada aban bián wéiyaasu luagu irumu. Gayarati wafurendeirun saragu katei buiti hámagiñe íbirigu ha luma hámagiñe hánigu weiriou anhein maríeihaña lubéi. Íbirigu ha áfaaguatiña lun hasubudiruniña nibureintiña hama íbirigu ha derebuguhaña ani wéiriti hagundan lun háfuridun apurichiha wama luma lun houdin wama hábiñe gürigia ha aturiahabarun Bíbülia wama. Íbirigu ha abisidahabalin damuriguaü ñǘdüntiña hama wéiyaaña lidan afiñeni abisidahaña íbirigu lun híchugun dǘgüdaguaü houn, rútiña giñe yanu lau saragu ubebeni dandu lidan damuriguaü kei lidan burí adamurini lun gayara lan híchugun dǘgüdaguaü woun (Adügaü 15:35).

Beresetiña hau sun íbirigu. Beresetiña óunigirutiña sirkuitu lau ida liña lan hamadagua lílana damuriguaü luma Bungiu. Óundaraguatiña hama wéiyaaña lidan afiñeni luma hama ídehatiña lidan damuriguaü lun hakutihani lawanserun katei lidan damuriguaü luma lun híchugun adundehani houn lun gayarabei lan hagunfulirun lau hadasin lidan damuriguaü. Íderagua hamutiña prekursorugu lun buídutima lan hagunfulirun lau hani ministeriu luma lun buídutima lan resultóu le hibihibei, ani gúndaatiña giñe lau hasubudiruniña iseri gürigia ha adamuridagubaña wama ani hawanseruña lidan hasubudin luagu Bungiu. Kada aban hádangiñe íbirigu ha yusu hamuti habagari lun ‘heseriwidun woun’ (2 Korintuna 8:23). Áyeiha waméi hafiñen luma ederegeraguni unguaü lun Bungiu le harufudubei (Ebüréu 13:7).

  • Ka uagu habisidahei óunigirutiña sirkuitu damuriguaü?

  • Ida liña gayara lan hasagarun buiti lídangiñe bisida le hadügübei íbirigu ha?