Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

“Redei humá lidan línsiñehabu Bungiu”

 LANWOUN ARIÑAHANI

Ida luba laransehóun turóbuli lánina bísinisi

Ida luba laransehóun turóbuli lánina bísinisi

Lidan 1 Korintuna 6:1-8, ayanuhati apostolu Pábulu luagu hawuribuhan íbirigu lidan afiñeni hámagua. Arufuda lumuti lumagundan ladüga houdin fiú kristiánugu korintuna hagibugiñoun “aguseragüdütiña ha ibidiñehabúbaña lun Kristu” (bérusu 1). Ñéingiñe ariñagati lun lan laransehóun turóbuli burí le lidan damuriguaü, mama hagibugiñe lúrudugu. Akutiha wamá fiú lídangiñe resun buiti le líchugubei tidan gárada to labürüdüboun, lárigiñe ábame warihin fiú kesi le ídanbei mama lan mosu lafalarún ladundehan apostolu Pábulu.

Dan le anihein lan turóbuli hadan kristiánugu luagu somu bísinisi, agurabati Heowá wóuchun waranseruni luagu ligaburi mama luagu wagaburi (Ariñawagúni 14:12). Kei lariñaguni Hesusu, buítimati waranseruni furese, lun mígirun wamá lun laweiridagun (Matéu 5:23-26). Híruti añahein lan kritiánugu ha aransebaña lun hageindagun ani ñüdüntiña lumoun lúrudu. Ariñagati Pábulu: “Láurügü hawuribuhan húmagua, ábanhali mabuiduni le gumuti lira”. Ka uagu? Lóugiñe sun katei, ladüga gayara lan layanuhóun wuriba luagu Bungiu luma luagu damuriguaü. Lun masuseredun lan ítara, mosu wagunfuliruni dimurei le lariñagubei Pábulu: “Buítimati lun hawanduni marichaü le adügǘbei hun” (bérusu 7).

Ariñagati giñe Pábulu aranse haali lan Heowá aban manera buiti lun laransehóuniwa turóbuli. Ariñagati añahein lan wügüriña lidan damuriguaü ha ibihaaña lichú aau tídangiñeti Bíbülia. Aranseeña wéiyaaña lidan afiñeni lun ‘haransehani katei hadan haduheñu luéigiñe Hesukrístu’ katei burí “le lánina ibagari le” (bérusu 3-5). Ariñagati giñe Hesusu lun lan laransehóun turóbuli wéinamuti kéiburi luáguti somu iyeeni o íweruhani, gayarati ladügǘn ǘrüwa katei. Furumiñe mosu wóuchun waranseruni turóbuli luma le aban wábuguarügü; anhein ásiñara waranseruni ítara, aba wadügüni libiaman pasu, wayanuhan hagibugiñe aban o biama gefentiña; anhein maranserun wamá ítara, mosu wayanuhan hama wéiyaaña lidan afiñeni (Matéu 18:15-17).

 Furanguti mama hamá awogóu wéiyaaña lidan afiñeni ni íchugutiña adundehani luagu bísinisi ani moun lumuti giñe hóuserun ítara. Mámaba giñe hagía ariñagei ida luba lan ladügǘn bísinisi lun haranserun aban turóbuli hadan bián íbirigu. Le lunbei hadügüni, híderaguniña biángubei agunfulirei inarüni méiniti le tídanbei Bíbülia lun haranseruni haturóbulin lau darangilaü. Anhein hénrengu lubéi turóbuli ligía, gayarati desidírü hamá hálügüdüni óunigiruti sirkuitu o hálügüdahan tidoun áfisi hani gefentiña luagu Heowá (Beteli). Gama lumoun, anihein fiú sügǘ le ídanbei mama lan mosu lagunfulirúniwa adundehani le líchugubei Pábulu. Ariha wamá fiú.

Mámarügüñein hawouguoun gürigia hasaminara dan le hanügün amu ligibugiñoun lúrudu. Anihein hadügüni lun ladügǘn katei keisi lubudubu o ladüga mosu lan ítara luba lan lun ñein lan darangilaü. Kéiburi lun gayara lan hígiragun, dan le hageindaguni kaba lan eredera hau hasaanigu, lun hibihini le yuubei houn, lun hibihini haseinsun luagu hawadigimari, lun hibihini haseinsun danme le tabouchagun somu banku o dan le habürühani kaba lan eredera lau hemegen danme le hóunwegun. Háfuga giñe busen lan aban kristiánu lóunigiragun lungua luéi lichugún lidurun hagibugiñe lúrudu, ábati lanügüni kristiánu ligía gürigia le íchugubei lidurun agusera hagibugiñe lúrudu. *

Kristiánu le anügüti aban gürigia ligibugiñoun lúrudu luagu katei burí libe le, mama ladüraaguñein adundehani le líchugubei Pábulu, midinrügaali ligía ageindagua ñein. * Mabulieida waméi ka lan súdinitimabei woun: wadügüni liri Heowá sándume ani kipu waméime darangilaü luma úarani lidan damuriguaü. Subudiwatiña gürigia ha afalarubalin Hesusu furumiñe luagu hínsiñehabu, ani lidan hínsiñehabu ‘mámarügüñein hawouguoun haritagua’ (1 Korintuna 13:4, 5; Huan 13:34, 35).

^ par. 2 Lundügü hamuga ladügün aban kristiánu aban lanarime duru kéiburi láguragun aban gürigia, labuleseirun aban gürigia, láfarahan, o líweruhan, maribanti lariñahoun liri houn lúrudu, íbini ladügüba lan lira lun mosu lan lidin agusera o ladaürǘn.

^ par. 3 Lun hadarirun lanwoun ariñahani le, aliiha humoun La Atalaya lánina 15 lidan ǘrüwa-hati irumu 1997, páhina 17-22, tuma to lánina 15 lidan diisi-hati irumu 1991, páhina 25-28.