Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

“Redei humá lidan línsiñehabu Bungiu”

 LANWOUN ARIÑAHANI

Abusuraguni lun fanidira, abuduhani luma eseriwiduni lun ageiraü leweñegua asudarahani

Abusuraguni lun fanidira, abuduhani luma eseriwiduni lun ageiraü leweñegua asudarahani

Abusuraguni lun fanidira. Wagía gefentiña luagu Heowá afiñetiwa dan le lan híchuguni gürigia háhabu haniguagu lun habusuragun lun fanidira dan le leremuhouña lan luremun ageiraü, aban lan kultu ñein lubéi híchigei uéiriguni luagu hasalbarun lun ageiraü luma houn ha meha ageindagubaña luagu ageiraü lubaragiñe hamuga híchuguni uéiriguni lun Bungiu (Isaíasi 43:11; 1 Korintuna 10:14; 1 Huan 5:21). Nabukodonosoru le lurúeite Babilónia, ligía aban hádangiñe alidihatiña le unbei ladügǘwa aban kultu ítarati. Lun larufuduni luéirigun luma ubebeni le larufudubei luagu relihión, aba ladügün urúei le aban óunwenbu guáriua ani aba líchugun gumadi lun háhuduragun ligibugiñe lidan añaha lan eremuha aban uremu kéinaba le lani ageiraü. Gama lumoun, añahein ǘrüwa ebüréuna gíritiña Sadürákü, Mesakü luma Awedi-negó, máhatiña háhuduragun, íbini hafayeiruni lau habagari (Danieli, kapítulu 3).

Uguñe weyu “fanidira sínbolu le méinitimabei houn gürigia ha arufudubaña lanarime ínsiñeni luagu hageira ani ariha hamuti kei habungiute. [...] Ragá hamuti wügüriña habunidin dan le lásügürün fanidira; adügati poeta poema lun; eremuhatiña irahüñü lun”. ítara liña lariñaguni abürühati Carlton Hayes, ani ariñagati giñe anihein lan aban “weyu sánduti” lun lefeduhóun lanarime línsiñegu ageiraü (nacionalismo) kéiburi 4 lidan sedü-hati Meriga, “gasandunti giñe, añaha gürigia ha óunwegubaña luagu hageira” tuma burí “ténpulu”, o fulasu sagüráuti. Ítarameme, ariñagatu Diario Oficial de la Federación, Méhiku, dandu lan “Idaüdinaü, Fanidira luma Luremun ageiraü, sínbolu burí lani  ageiraü” ani ariñagatu lun lichugún “kultu lun sínbolu burí le”. Lüha meha, ariñagatu aban líburu “dandu lan fanidira kei gurúa, sagüráuti lan” (The Encyclopedia Americana).

Málügili afuranguagüdatu tuguyameme líburu eremuhoua lan luremun ageiraü “lun harufuduni gürigia le hasandirubei luagu hageira ani gagana lan ayumuraguni lun ladundehani Bungiu ageiraü, tóunigi láñame lílana hama ha alidihabalin”. Ligíati, mama haweiridaguagüdüñein lubúeingu Heowá katei dan le hariñagun lánina lan relihión sun burí adamuridaguni le ñein lubéi labusurawagúa lun fanidira ani eremuhoua ligía luremun ageiraü. Luagu saragu aguseruni le ñeinhin lubéi hanügǘwa gefentiña luagu Heowá ha aturiahatiña ladüga maha hamá habusuragun lun lufanidiran Meriga ani maha hagía füramase hamá úaraguni lun ageiraü luma lun fanidira, ariñagati máisturu D. W. Brogan: “Ariñagadüga Liñun-agei Lúrudu [lidan saragu aguseruni] lánina lan relihión sun burí échuni le” (Genio y figura del norteamericano).

Wagía gefentiña luagu Heowá gunfuranda wamuti íbini lan madan lániwa katei burí le, ladüga kóntüra lan luagu inarüni le tídanbei Bíbülia, garicha hamá ha híbiri lun hadügüni anhaña busén. Inebeti giñe fanidira woun kei sínbolu lani ageiraü ani gaganbaditiwa houn urúeigu ha iridúbaña, lugundun hagía “gumadimatiña” ha nadagimeinbaña kei “[eseriwidutiña] lun Bungiu” (Rómana 13:1-4). Gaganbaditiwa giñe lun adundehani lun wafurieidun “hawagu gumadimatiña, luma hawagu sun lúrudugu” lun hígiruniwa lun wasigirun abagarida “aban ibagari darangilati, le deregewati lun Bungiu, le giñe inebewati lidan sun luwuyeri” (1 Timotéu 2:2).

Abuduhani lánina polítika. Inebehabutiña kristiánugu ha inarünitiña lun haricha ha híbiri gürigia lun houdin abuduha. Mídintiña amarüchara kóntüra abuduhani ani gaganbaditiña houn lúrudugu ha anuadirúbaña. Gama lumoun, desidírütiña mádaragun hamá houngua lidoun polítika (Matéu 22:21; 1 Féduru 3:16). Anheinti lílana hubéi aban ageiraü le ñein lubéi hafosurua gürigia lun habuduhan? Anhadün lígira hisaminan, gayarati hidin lidan abuduhani, ítara kei meha hadüga Sadürákü Mesakü luma Awedi-negó, dan le hafosurúnbei lun houdin lidan fulasu mawübüriti le gíribei Dura, ñüdüntiña. Gama lumoun,  lunti duari humá lun mádaragun humá hungua lidoun polítika, kei kristiánu lunti gabaroun humani sisi inarüni méiniti le:

  1. Kei lánigu Hesusu disipulu ‘mámaadiwa ubouaguna’ (Huan 15:19).

  2. Sun kristiánugu ayanuhatiwa lidan liri Kristu luma Larúeihan (Huan 18:36; 2 Korintuna 5:20).

  3. Sun lílana damuriguaü óundaragua lumutiwa ligíameme afiñeni luma ínsiñeni (1 Korintuna 1:10; Kolosana 3:14).

  4. Le abuduhati luagu aban gumadimati, gadurunti íbini murusun luagu le ladügübei gürigia ligía lidan lugumadin (aliiha huméi inarüni méiniti le lanagangiñebei dimurei le lídanbei 1 Samueli 8:5, 10-18 luma 1 Timotéu 5:22).

  5. Dan le meha hamuriahanbei ísüraelina aban gürigia harúeiteme, ariha lumuti Heowá katei le kamá mabusenruntiña lun ligía lan Harúeite (1 Samueli 8:7).

  6. Kei kristiánugu busentiwa wadimurehan luagu Larúeihan Bungiu lau líbürei houn sun gürigia ka lan yebe úmagiñeñanu lidan polítika (Matéu 24:14; 28:19, 20; Ebüréu 10:35).

Eseriwiduni lun ageiraü leweñegua asudarahani. Lidan fiú ageiraü anihein lúrudu lun gürigia lan ha mabusenruntiña hasudarahan mosu lan hadügün somu wadagimanu luagu hageira luagu fiú dan. Danme le lidan wamá aban sügǘ ítarati, lunti wafurieidun lun Heowá amuriaha wagíame adundehani luma aban kristiánu le derebuguhaali lidan lafiñen, ábameti desidírü wamá según wasaminan luma le furendei wamaalibei (Ariñawagúni 2:1-5; Filipuna 4:5).

Ariñagatu Bíbülia woun lun ‘gaganbadi wamá houn gumadimatiña’, lun ‘aranseñu wamá lun wadügün furumiñeguarügü katei buiti’ luma lun wíchaagun woungua lidoun halugaarun amu (Titu 3:1, 2). Lau le lidan wasaminan, álügüdagua wamá woungua: “Ánhana ánhara nadügün somu wadagimanu luagu ageiraü, gayarabei san nádaragun nungua lidoun polítika o lidoun relihión mama inarüniti?” (Mikeasi 4:3, 5; 2 Korintuna 6:16, 17). “Hénrengubei san nun o siñabei lan nagunfulirun lau nani buligasion keisi kristiánu?” (Matéu 28:19, 20; Éfesuna 6:4; Ebüréu 10:24, 25.) “O gadaanibadina san lun naganwoundagüdüni neseriwidun kei kristiánu íbini lun neseriwidun dan dayarüti?” (Ebüréu 6:11, 12.)

 Anhein desidírü somu kristiánu lau aban saminaü darangilati lun leseriwidun lun ageiraü lubaragiñe lidin adaürǘwa, mosu inebe lan le desidírü lubéi houn líbirigu lidan afiñeni (Rómana 14:10). Ligíameme giñe lunbei hadügüni anhein amahada lagunfuliruni eseriwiduni ligía (1 Korintuna 10:29; 2 Korintuna 1:24).