Wínwanti meha Korunéliu, aban hábuti súdaragu rómana, uburugu Sesaréa. Inebeti meha houn huríu lau sun mama lan huríu ligía. Gíchigaditi meha, adüga ligía bandi katei buiti hawagu gudemetiña. Afiñeti meha Korunéliu luagu Heowá ani súnwandan meha lafurieidun lun. Aban weyu, aba larufudagun aban ánheli lungua lun, lariñaga: “Aganba laali Bungiu bafurieidún. Óunahaba wügüriña uburugun Hope, ñein lubéi Féduru, lun hamuriahan luma lun liabin arihabu”. Lau lóufudagun, óunahati Korunéliu ǘrüwa wügüriña Hope, uburugu le dísebei hawéi kéiburi 50 kilómeturu (30 maili) luagun suru.

Sun añate lan ǘmada, arihati Féduru aban arufudúni ñein uburugu Hope. Arihati animaalugu ha meha siñabei héiginiña huríu. Ani aganbati aban umalali ariñaga lun lun leigin. Máhati Féduru, aba lariñagun: “Méiginñahagidina animaalugu wíyetiña”. Lariñaga umalali ligía lun: “Mariñagabá wiye hamá animaalugu ha, adügaali Bungiu lun haruma hamá”. Ariñagati giñe umalali ligía: “Añahein ǘrüwa wügüriña tubenari muna, beiba hama”. Aba lidin Féduru bénabu, ábati lálügüdüniña ka lan uagu añahán lubéi ñein. Aba hóunabuni: “Lóunahan Korunéliu wagía, aban hábuti súdaragu rómana. Busenti lun bidin wama lúbiñe uburugu  Sesaréa”. Amisuraha lumutiña Féduru wügüriña hagía lun herederun ñein áriebu ligía. Larugan, aba lidin hama uburugun Sesaréa. Nǘdüntiña giñe fiu íbirigu ha uburugubaña Hope úara luma.

Dan larihinbalin Korunéliu Féduru, aba láhuduragun ligibugiñe. Lariñaga Féduru lun: “Ráramaba. Wügüri giñe au. Bungiu ariñagubei nun lun niabin búbiñe, íbini mebelu hamá huríu hábiñoun ha mámabaña huríu. Ka uagu bóunaha agúara nuagu?”.

Ariñagati Korunéliu lun Féduru: “Gádürü weyu guentó, dan nafurieiduña lan lun Bungiu, aba lariñagun aban ánheli nun lun nóunahan agúara bun. Arufudahabei le lariñagubei Heowá woun”. Lariñaga Féduru: “Gunfuranda naali ua lan himei lan Bungiu aban gürigia luéi aban, ánhati houn sun ha busenbaña háhuduragun lun”. Arufudahati Féduru bandi katei luagu Hesusu houn. Ábati lounahóun sífiri sandu luagun Korunéliu luma hawagun sun gürigia ha lúbiñebaña, ábati habadiseirun.

“Resibirügü lumutiña [Bungiu] sun ha inebehabubaña lun ani adüga haméi le buídubei, lídangiñe hamá yebe furumiñeguarügü néchani” (Adügaü 10:35).