Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun tila

 ARUFUDAHANI 96

Lanúadiruni Hesusu Saulu

Lanúadiruni Hesusu Saulu

Lidan meha uburugu le gíribei Tárüsu nasirua lan Saulu, aban fulasu le lábugiñebei larúeihan Roma. Fariséu meha ligía, subudi lumuti meha halurudun huríu buidu ani iyereegutiña meha kristiánugu lun. Sagá lumutiña meha wügüriña hama würiña aduruuheina hábiñegiñe lun ládaruniña furisunrugun. Rédeiti giñe aríagua dan hachamuragunbei bandi gürigia gáñitiña dübü luagun disipulu Esütéban darí háfaruni hilagubei.

Úati meha gufuruma lan Saulu lau ladaüragüdüniña kristiánugu ha Herusalénbaña. Amuriahati luma fádiri le íñutimabei lun lóunahani éibaahaña kristiánugu ha uburugubaña Damasüku. Dan meha le yarafaali Saulu lun Damasüku, aba ladurangun aban óunwenbu larugounga geyegua lau, ábati léiguadun. Aba laganbun aban umalali: “Saulu, ka san uagu béibaahana?”. Ábati lálügüdahan Saulu: “Kátabu san?”. Lariñaga umalali ligía lun: “Hesusu au. Beiba Damasüku, lariñawagúba bun ñein kaba lan badüga”. Ouraméme ligía, aba lerederun Saulu marihinga, ábati hanügüni uburugun ragüina lúhabu.

Wínwanti meha aban kristiánu úaraguati gíriti Ananíasi Damasüku. Lidan aban arufudúni, ariñagati Hesusu lun: “Beiba lúbiñe Húdasi, luagu üma le gíribei Suruti, bálügüdahame luagu Saulu”. Lariñaga Ananíasi: “Nabureme, aganbaadina bandi katei luagu wügüri le. Ládaruñanu bani disipulugu furisunrugun”. Lariñagati Hesusu lun: “Beiba le ñeinhin lubéi Saulu, ladüga anúadira naali lun lapurichihani uganu luáguti Bungiu houn lílana bandi néchani”.

Aba lidin Ananíasi le ñein lubéi Saulu, lariñaga lun: “Níbiri Saulu, lóunahañadina Hesusu lunya gayara lan barihin”. Ouraméme ligía, ábaya larihin Saulu. Furendeiti luagu Hesusu, ábati lánihali lan disipulu. Badiseiti, gumese ligía apurichiha úara hama líbirigu kristiánugu tidan burí haligilisin huríu. Ma funa tueirin hanigi huríu dan harihini Saulu apurichiha houn gürigia luagu Hesusu, adián? Álügüdaguatiña  huríu houngua: “Ma san anihán wügüri le meha éibaahabaliña lani Hesusu disipulugu?”.

Ǘrüwañein irumu lau Saulu apurichiha houn gürigia ha uburugubaña Damasüku. Iyereeguti meha houn huríu ani áluahatiña háfaruni hilagubei. Aba híchugun íbirigu fe luagu le hasaminarubei huríu hadügün, ábati híderaguni anuraha. Adügatiña lun ládinun lidoun aban faniñe rarigüda haméi luéigiñe aban huyu luagu baríeiru le geyegubei lau uburugu.

Dan lídinbei Saulu Herusalén, hóuchati lidin arihaña íbirigu ha ñéinbaña. Kei hanufude habéi luéi, aba lanügüni aban disipulu buiti gíriti Berünawé hamoun apostolugu lun hachoururuni inarüni lan sánsihali lan. Óundarati Saulu hamoun lílana damuriguaü le Herusalénbei ani gumeseti apurichihei uganu luáguti Bungiu lau ubebeni. Lau lásügürün dan, gumesetiña gürigia agúaha lun Saulu lau iri Pábulu.

“Lun [...] lasalbaruniña Hesukrístu gafigountiña liabin ubouagun [...] ani au furumiñeti hádangiñe” (1 Timotéu 1:15).