Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Le larufudahabei Bungiu nun tidan Bíbülia

 ARUFUDAHANI 98

Hapurichihan kristiánugu houn lílana saragu néchanigu

Hapurichihan kristiánugu houn lílana saragu néchanigu

Apurichiha hamuti apostolugu uganu buiti luáguti Bungiu lidan sun ubóu kei lariñaguni Hesusu houn. Lidan irumu 47, óunaha hamuti íbirigu ha uburugubaña Antiokía Pábulu luma Berünawé adüga aban wéiyaasu lánina apurichihani. Éibugatiña biángubei hagía lidan sun Liraüraü Asia apurichiheina lau ubebeni lidan fulasu kéiburi Dérübe, Lísütüra luma Ikoniu.

Apurichihati meha Pábulu luma Berünawé houn sun gürigia: houn rísitiña, gudemetiña, nibureingiña luma houn wéinamugaaña. Gíbetiña ánharutiña lun inarüni luáguti Kristu. Dan le lapurichihanbei Pábulu luma Berünawé lun Sérühiu Paulu, wügüri le agumadihabei Chípüre, aba yebe lálugun aban burú lararamuniña. Lariñaga Pábulu lun burú ligía: “Labeichaadibu Heowá”. Ouraméme ligía, aba lerederun burú marihinga. Dan larihinbalin gumadan Sérühiu Paulu lira, aba lafiñerun luagu Kristu.

Apurichihati Pábulu luma Berünawé lidan sun fulasu: tidan burí muna, mágidu, ǘmadarugu luma tidan burí haligilisin huríu. Aban weyu, adügatiña lun lareidagun aban gürigia danimati uburugu Lísütüra. Dan harihinbalin gürigia lira, aba hasaminarun bungiu lan Pábulu luma Berünawé, ábati hálugun háhuduragun houn. Mígirun lumutiña Pábulu luma Berünawé lun hadügüni lira, ariñagatiña houn: “Lúnrügüba Bungiu háhuduragua! Wügüriña giñe wagía kei huguya”. Ábati hachülürün fiu huríu adüga lun liyereegudun Pábulu houn gürigia. Chamuguatiña dübü luagun, lárigiñe, aba haduruguduni bóugudin luéi uburugu afiñeñu luagu hilá lan. Ani móunwenti Pábulu! Ñǘbuintiña fiu íbirigu íderaguei lau lóufudagun, ábayati hanügüni uburugun. Lárigiñe, aba lagiribudun Pábulu uburugun Antiokía.

Adügayati Pábulu amu wéiyaasu lidan irumu 49. Ñǘdünti arihaña íbirigu ha lídanbaña Liraüraü Asia, lárigiñe, aba lásügürün apurichihei uganu buiti  luáguti Bungiu lidan burí fulasu dísetimati, Yuropa. Ñǘdünti Atenasi, Éfesu, Filipu, Tesalónika luma lidan amu burí fulasu. Ñǘdünti Sílasi, Lúkasi luma aban nibureinti gíriti Timotéu úara luma. Nadagimeintiña úara lun hagumeserun iseri burí damuriguaü luma lun híderaguniña íbirigu lun here lan hafiñen. Rédeiti giñe Pábulu aban irumu dimí uburugu Korintu lun líchugun erei houn íbirigu. Apurichihati, arufudahati ani abürüha ligía gárada houn lílana bandi damuriguaü. Nadagimeinti meha giñe adaagua kianpu. Dan lárigiñe, aba lagiribudun Pábulu Antiokíoun.

Lárigiñe, lidan irumu 52, gumese lumuti Pábulu lǘrüwan luéiyasun lúmagiñe Liraüraü Asia. Aweiyasuhati luagun nórute darí lachülürün Filipu, lárigiñe, aba laragachun Korintun. Rédeiti giñe Pábulu bandi irumu Éfesu arufudaha, areidaguagüda sánditiña luma íderaguaña lílana damuriguaü. Sagü meha weyu líchugun yanu lidan aban rumu tidan aban luban furendei. Adügatiña bandi gürigia gasu lau, ábati hasansiruni habagari. Lárigiñe lidin Pábulu apurichihei uganu buiti luáguti Bungiu lidan saragu fulasu, aba lidin Herusaléun.

“Heiba lubeiti habügürü gürigia ha lílana sun fulasu, adüga humaña nánime disipulugu; badisei humaña lidan liri [...] Úguchili, liri [...] Irahü, luma liri [s]ífiri [s]andu” (Matéu 28:19).