Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun tila

 ARUFUDAHANI 101

Lanügǘniwa Pábulu uburugun Roma

Lanügǘniwa Pábulu uburugun Roma

Herusalén lagumucha lǘrüwan wéiyaasu lánina apurichihani le ladügübei Pábulu. Ñein ladarúa furisunrugun. Aban áriebu, ariñagati Hesusu lun lidan aban arufudúni: “Bídiba uburugu Roma ani bapurichihaba ñein”. Barüwati Pábulu Herusaléngiñe uburugun Sesaréa. Rédeiti bián irumu ñein furisunrugu. Aban weyu, dan le laguseruña lan Pábulu ligibugiñe Fésütu aba lamuriahan: “Busentina lun Sésarü lan aguseragüdana uburugu Roma”. Lariñaga Fésütu lun: “Anhein busén bubéi lun Sésarü lan aguseragüdabu, nóunahaadibu lun”. Aba hádinagüdüni Pábulu tidoun waporu to lunboun tidin uburugun Roma. Ñǘdüntiña bián íbirigu kristiánugu luma: Lúkasi luma Arisütáruku.

Aba ladagarun aban óunwenbu luriban dan baranaha le adurarubei bandi weyu. Saminatiña yebe súngubei hóunwegua lan. Lariñaga Pábulu houn: “Wügüriña, ariñagati aban ánheli nun lidan aban uénedü: ‘Manufudedabá Pábulu. Bachülürüba uburugun Roma ani móunwenbei ni aban hádangiñe ha búmabaña tidan ugunei’. Ganigi humá! Móunwegunbadiwa”.

Lárigiñebei hásügürün katorusu weyu lidan luriban dan, aba harihin múa. Aban ubouhu gíriti Málüta. Aba lásiñarun tawanserun ugunei, ábati tabouchagun murusun murusun. Íbini ítara, chülütiña sun 276 gürigia ha tídanbaña ugunei lau ibagari larun beya. Añahein achülürütiña áfuliheina, híbiri, chülütiña ligibuagu burí fulansu le abouchagubei tuéi ugunei. Óusera hamutiña lílana Málüta buidu darí lun hébedun watu lun habacharagun.

Ǘrüwa hati lárigiñe, aba hanügüni súdaragu Pábulu tidan amu ugunei uburugun Roma. Ñǘdüntiña íbirigu eresibirei dan le lachülürünbei ñein. Danti larihinbaliña Pábulu íbirigu, aba líchugun seremei lun Heowá ani ábaya lárügüdün erei. Íbini meha dáüwañu liña lan Pábulu ani anihein meha aban súdara óunigirei, afayeihati meha lun lawinwandun tidan aban muna. Biámañein irumu lau ñein. Ñǘdüntiña gürigia bisidei. Aba méhati lapurichihani uganu luáguti Larúeihan Bungiu houn, arufudaha ligía houn luagu Hesusu. Abürühati giñe Pábulu gárada houn lílana damuriguaü burí le lídanbei Liraüraü Asia luma Hudéa. Furanguti yusu lani Heowá Pábulu lun lapurichihani uganu buiti houn lílana amu burí néchani.

“Busenrügütiwa warufuduni lidan sun katei luagu eseriwidutiña lan lun Bungiu wagía; lau lueirin waguraasun lun wawanduni asufuriruni, megei, luma lénrengunga” (2 Korintuna 6:4).