Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Le larufudahabei Bungiu nun tidan Bíbülia

 ARUFUDAHANI 91

Láguyugun Hesusu

Láguyugun Hesusu

Lárigiñe lounwen Hesusu, aba lidin aban wügüri rísiti gíriti Hosé amuriaha üma luma Pilatu lun lanügüni lúgubu Hesusu luéigiñe wagabu. Óuburagua lumuti Hosé lúgubu Hesusu tau gamisa linu to buitu, ru ligía ibiñein le buiti líhemen luagu, ábati líchuguni lidoun aban umúahaü iseri. Darú lumuti umúahaü lau aban dübü wéiriti. Ariñagatiña hábutigu fádirigu lun Pilatu: “Hanufudetiwa luéi hayabin lani Hesusu disipulugu íweruhei lúgubu ani hariñagame águyuguaali lan”. Lariñaga Pilatu houn: “Darú huméi umúahaü buidu ani ru humá súdaragu lun hóunigiruni”.

Ǘrüwa weyu lárigiñe, ñǘdüntiña fiu würiña arihei umúahaü binaafin, ábati harihini gidawa lan dübü luéigiñe umúahaü. Arihatiña giñe aban ánheli ñein, le ariñagubei houn: “Manufudeda humá. Águyuguaali Hesusu. Heiba ariñagei houn lani disipulugu lun houdin adunragua luma lumúanrugu Galiléa”.

Ñǘdüntu María Mágüdalena áluahei Féduru luma Huan furesegueina. Tariñaga houn: “Barüwa lúgubu Hesusu”. Ábati lidin Féduru luma Huan éibaagueina lidoun umúahaü. Málati hadariruni, aba hagiribudun hábiñoun.

Lárigiñe, ábaya tidin María le ñein lubéi umúahaü. Arihatu bián ánheligu lidan, ábati tariñagun houn: “Ibidiñeti nun halíñoun lan hanügei Nabureme”. Aba giñe tarihin aban wügüri ñein, saminatu yebe le lan óunigirubalin fuluri-agei. Tariñaga lun: “Nabureme, ariñagabéi nun halíñoun lan banügei”. Danti lariñagunbei wügüri ligía tun: “María!”. Aba tasubudiruni Hesusu lan. Aba tagúaragun: “Máisturu!”. Ábati tóuburuni. Lariñaga tun: “Beiba ariñagei houn níbirigu ariha báadina lan”. Aba téibaagun María abahüdaguei houn disipulugu ariha taali lan Hesusu.

Weyuméme ligía, dan héibuguña lubéi bián disipulugu Herusaléngiñe lun Emaúsun. Aba lagumeserun aban wügüri éibuga úara hama, ábati lálügüdüniña ka lan uagu hayanuha. Hariñaga lun: “Maganbun bágili lubéi? Ǘrüwa weyu guentó lúmagiñe hóunahan hábutigu fádirigu áfaragüdei Hesusu. Añaheinti würiña ariñagutiña wínwanyaali lan”. Aba lálügüdüniña: “Mafiñe humuti lubéi le hariñagubei profetagu? Ariñagatiña meha lóunweba lan Kristu ani láguyuguba lan lárigiñe”. Sigiti  afuranguagüdei le tariñagubei Lererun Bungiu houn. Dan hachülürünbei Emaúsu, amuriahatiña disipulugu hagía luma lun lerederun hama. Dan hadineruña lan, aba lafurieidun tuagu fein, ñein híchiga fe Hesusu lan wügüri ligía. Ábati lagumuchagun hagibugiñe.

Aba héibaagun bián disipulugu hagía tidoun muna to ñein lubéi hóundaragua apostolugu Herusalén. Ábati habahüdaguni le asuseredubei houn. Sun añaha lan ñein, aba larufudagun Hesusu lungua houn. Mafiñetiña yebe apostolugu Hesusu lan harihibei. Ligía lariñagunbei houn: “Ariha huméi núhabu, gurú humana. Bürüwaali meha luagu láguyuguba lan Kristu hádangiñe hilaaña”.

“Au ǘmabei, au inarüni, au ibagari. Ani úati achülürüti lumoun [...] Úguchili anhein mama lubéi nuéigiñe” (Huan 14:6).