Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Le larufudahabei Bungiu nun tidan Bíbülia

 ARUFUDAHANI 77

Hesusu ayanuha tuma aban würi lubadu aban fusu

Hesusu ayanuha tuma aban würi lubadu aban fusu

Átiri dan lárigiñe fedu le lánina Luéyuri Esefuruni, aba lagiribudun Hesusu Galiléoun úara hama lani disipulugu. Lidan haweiyasun, sügütiña Samariagiñe, ábati lararamagun Hesusu lubadu lufusun Hakobu yarafa lun uburugu Síkarü. Rédeiti emeraagua ñein, sun añangüra lan lani disipulugu agañeiha éigini uburugu.

Aba tiabin aban würi adabura duna lídangiñe fusu ligía. Lariñaga Hesusu tun: “Ruba murusun duna nun”. Tariñaga lun: “Ka uagu bayanuha tun aban samariana kei nuguya? Mayanuhantiña huríu hama samariana”. Lariñaga Hesusu tun: “Lun hamuga subudibani kátana lan, bamuriahaña hamuga duna numa, aba hamugati níchugun duna le ruti ibagari bun”. Ábati tálügüdüni: “Ka babusenrubei bariñagun? Úagubeiti kaba lan au badabura duna”. Lariñaga Hesusu tun: “Le átuti duna le níchugubei lun, madagarun haalime mágürabu luagu”. Tariñaga lun: “Nabureme, rubei duna ligía nun”.

Ábati lariñagun Hesusu tun: “Waba lun bani weiriei”. Aba tóunabun: “Mánitina weiriei”. Lariñaga tun: “Inarüni le bariñagubei. Maríeihadibu seingü wéiyaasu ani guentó bawinwanduña luma aban wügüri le úmabei mamarieidun ban”. Aba tariñagun lun: “Ariha numuti profeta lan buguya. Afiñetiña samariana mosu lan wáhuduragun lun Bungiu luagu wübü le, ánhañati huríu, ariñagatiña Herusalénrügüba lan wáhuduragua. Afiñetina danme lan liabin Mesíasi larufudahabei lan woun ida luba lan wáhuduragun”. Ábati lariñagun Hesusu aban katei tun le meha mariñagun lágili ni ka un: “Au Mesiasibei”.

 Lau lóufudagun, aba tidin würi uburugun ariñaga houn samariana: “Afiñetina darí naali lan Mesíasi. Subudi lumuti sun le nadügübei. Higougu, ariha humaamugei!”. Ábati houdin tuma lubadun fusu aganbei larufudahan Hesusu.

Amuriahatiña samariana luma Hesusu lun lerederun hama lidan uburugu ligía. Rédeiti arufudaha ñein bián weyu, ábati hafiñerun bandi gürigia luagu. Ariñagatiña tun würi tuguya: “Lárigiñe waganbuni wügüri le, chouru wamaali ligíaba lan asalbarei ubóu”.

“Le mágürabubei, ñǘbuinla, le busenti, gurala lídangiñe duna le íchugubei ibagari, mafayeihanga luagu” (Arufudúni 22:17).