Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Le larufudahabei Bungiu nun tidan Bíbülia

 ARUFUDAHANI 86

Láguyuguagüdüni Hesusu Lásaru

Láguyuguagüdüni Hesusu Lásaru

Añahein meha ǘrüwa lumadagu Hesusu ha úmabaña buidu lan lanaagun lungua Betania. Lásaru hama bián lítunu, María tuma Marta. Aban weyu, dan le luáguñein lubéi le aban oubaü libiti duna Hordán Hesusu, óunahatu María tuma Marta ariñaga lun: “Higabu furese. Wéiriti lisandi Lásaru!”. Mídinti Hesusu dan leresibirunbalin uganu. Agurabahati bián weyu, ábati lariñagun houn lani disipulugu: “Keimoun Betania. Arumuga Lásaru, néibuga agagudahei”. Hariñaga apostolugu lun: “Anhein larumuguña lubéi Lásaru, lareidaguba”. Lariñaga Hesusu houn furangu: “Hilá Lásaru”.

Dan lachülürünbei Hesusu Betania, sügühali gádürü weyu lúmagiñe labunún Lásaru. Gíbetiña gürigia achülürütiña íchiga gurasu tun Marta luma tun María. Dan taganbunbei Marta anitén lan Hesusu, aba téibaagun adunragua luma. Tariñaga lun: “Nabureme, lun hamuga yáañadibu lan, móunwenti hamuga namulen”. Lariñaga Hesusu tun: “Lawinwandayaba bamulen. Afiñetibu ítara luba lan, Marta?”. Tariñaga lun: “Afiñetina láguyuguba lan lídanme hásaarun hilaaña”. Lariñaga Hesusu tun: “Au águyugunibei, au ibagari”.

Aba tidin Marta ariñaga tun María: “Anihein Hesusu ya”. Aba téibaagun María le ñeinhin lubéi Hesusu ani ñǘdüntiña bandi gürigia tárigi. Ábati tachüüragun tungua lubadun lugudi ani meredeti tayahun. Tariñaga: “Nabureme, lun hamuga yáañadibu lan, wínwangili hamuga wamulen!”. Dan larihini Hesusu weiri lan íruni le tasandirubei, aba giñe lagumeserun ayahuaha. Dan harihini gürigia láguira, aba hariñagun: “Ariha humá! Wéiriti meha línsiñe Lásaru lun”. Ábati hálügüdagun fiu hádangiñe houngua: “Ka uagu madügün lubéi ni kata lun mounwen lan lumada?”. Kati ladügübei Hesusu lárigiñe?

Aba lidin Hesusu lubadun umúahaü, le darugubei lau aban óunwenbu dübü. Lariñaga: “Gidá huméi dübü”. Tariñaga Marta: “Sügühali gádürü weyu lau lúgubu ñein! Híngihali lumoun dan le”. Íbini ítara, gidá hamuti dübü, ábati lafurieidun Hesusu, lariñaga: “Núguchi, teinki numutibu luagu baganbunina. Subudi numuti aganba bánina súnwandan, nariñaguñein lira lun hasubudiruni gürigia ha buguya lan  óunahabalina”. Ábati lagúaragun lau umalali héreti: “Lásaru, furiba ñéingiñe!”. Aba lasuseredun aban katei le wéiriti lubuidun: Aba láfuridun Lásaru lídangiñe lumúaha, güragu tau gamisa linu. Lariñaga Hesusu: “Farara huméi, ígira huméi lun lidin”.

Bandi hádangiñe gürigia ha arihibalin lira, aba hafiñerun luagu Hesusu. Añaheinti amu, ñǘdüntiña ariñagei houn fariséugu. Lúmagiñe dan ligía, aba busén hamá fariséugu háfaruni Lásaru luma Hesusu hilagubei. Ñǘdünti Húdasi Isükarióte, aban hádangiñe 12 apostolugu, álügüdaña fariséugu aramudaguarügü: “Átiribei hafayeirunina lun níderagunün árügüdei Hesusu?”. Ariñagatiña lun híchuguba lan 30 murusun pülata lun, lúmagiñe oura ligía, gumeseti Húdasi áluaha chansi lun lederegeruni Hesusu houn fariséugu.

“Aban Bungiu le esefuhati ligía, le giñe gayaraabei lesefuruniwa luéi óunweni” (Sálumu 68:20).