Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Le larufudahabei Bungiu nun tidan Bíbülia

 ARUFUDAHANI 59

Gádürü nibureintiña ha gaganbaditiña lun Heowá

Gádürü nibureintiña ha gaganbaditiña lun Heowá

Barǘ lumutiña Nabukodonosoru gürigia súdinitiña ha lílana Hudá Babilónioun, liduheñu urúei haganagua, ábati líchuguni Asüpenási, le ábutibei lúbiñe, ariha hau. Ariñagati lun Asüpenási lun lanúadiruniña wügüriña nibureintiña ha chútimabaña aau ani buidu ligía hátuadi hádangiñe lun larufudahóun houn luagu ǘrüwa irumu. Larufudahóuba meha houn nibureintiña ha lun hagunfulirun lau wadagimanu súdiniti Babilónia. Mosu meha hafurendeirun aliiha, abürüha luma ayanuha lidan hererun babilóniana. Mosu meha giñe héigini libe leigin urúei hama ha nadagimeinbaña lúbiñe. Anihein meha Danieli, Ananíasi, Misaeli luma Asaríasi hadan. Ruti Asüpenási iseri iri babilóniana hawagu: Bélitüsasarü, Sadürákü, Mesakü luma Awedi-negó. Afiñetibu san adüga lan meha  arufudahani le heresibirubei lun masigi hamá eseriwida lun Heowá?

Busentiña meha gádürü nibureintiña ha gaganbadi hamá lun Heowá. Subudi hamuti meha siñá lan héigini libe leigin urúei ladüga hou lan animaalugu hádangiñe ha uágubaña lariñaga Lilurudun Heowá moun lumuti lan heigín. Ligía hariñagunbei lun Asüpenási: “Adügabá fulesei woun, mafosurabáwa lun weigin libe leigin urúei”. Lariñaga Asüpenási houn: “Anhein meigin humá ani larihame urúei sandi humá, láfarubadina hilagubei!”.

Saminati Danieli aban katei le gayaraabei hadügüni. Aba lariñagun lun le arihibei hau: “Míchigaba amu katei woun luéidigia híduru luma duna luagu diisi weyu. Lárigiñe, ábame barihini ida waña lan hamoun nibureintiña ha éigibaña libe leigin urúei”. Gúndaati óunigiruti lau lisaminan Danieli.

Diisi weyu lárigiñe, buídutimati laríawagun Danieli hama ǘrüwa lumadagu sügǘ hau ha híbiri nibureintiña. Gúndaati meha Heowá hau nibureintiña ha ladüga gaganbadi hamá lun. Ruti giñe Heowá lichú aau lun Danieli lun lasubudiruni le mini lubéi burí uénedü luma arufudúni.

Dan lagumuchunbei larufudahóun houn nibureintiña hagía, aba lanügüniña Asüpenási lun Nabukodonosoru. Ayanuhati urúei hama ani ariha lumuti wéiritima lan lichú lau Danieli, Ananíasi, Misaeli luma Asaríasi sügǘ hau ha híbiri nibureintiña. Ligía lanuadirúnbaliña gádürügubei lun hawadigimaridun lúbiñe. Lárigiñe lira, héchuti meha urúei amuriaha adundehani hama luagu burí katei súdiniti. Adügati meha Heowá lun wéiritima lan lichú hau sügǘ hau chu tau hama garíaahatiña ha lúmabaña urúei.

Lau sun meha lídanñanu lan amu ageiraü, mabulieidun lumuti Danieli, Ananíasi, Misaeli luma Asaríasi lumutuniña lan Heowá hagía. Agia buguya? Baritaguba giñe san luagu Heowá súnwandan íbini ua hamá bagübürigu buma?

“Mígiraba lun banügǘniwa kei ni kata luéigiñe nibureingidibu lan; lubaragiñe lira, lunti aban ban hénpulu buiti houn ha afiñebaña, lidan ligaburi badimurehan luma bóuserun, lidan ínsiñehabuni, lidan bafiñen, luma lidan laruman bibagari” (1 Timotéu 4:12).