Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Le larufudahabei Bungiu nun tidan Bíbülia

 ARUFUDAHANI 58

Lagünrinchawagun Herusalén

Lagünrinchawagun Herusalén

Ígira hamuti meha lílana Hudá Heowá bandi wéiyaasu lun háhuduragun houn búngiugu mama inarünitiña. Lidan sun dan ligía, álugati Heowá líderaguniña asansira lau lóunahan bandi profetagu eweridiraña. Madügüntiña gürigia gasu hau profetagu, adügarügütiña bula hau. Ida liñati lagumuchun Heowá lau áhuduraguni houn guáriua?

Lagañeiruña meha Nabukodonosoru, le lurúeite Babilónia, aban néchani lárigi aban. Furumiñetibei wéiyaasu lábürühan luagun Herusalén, barǘ lumuti urúei Hoakimü, gumadimatiña, habuidun-agei súdaragu hama gürigia ha gadügaatiña katei lau háhabu, Babilónioun. Barǘ lumuti giñe sun irisini le tídanbei litenpulun Heowá. Lárigiñe, aba líchuguni urúei Nabukodonosoru Sedekíasi arúeiha Hudá.

Furumiñe, gaganbaditi meha Sedekíasi lun Nabukodonosoru. Aba méhati hínchahani lílana burí néchani le yarafabei hama profetagu mama inarünitiña lun liñuragun lungua luagun lurúeite Babilónia. Wéridi lumuti Heremíasi: “Ánhabu iñuragua bungua luagun lurúeite Babilónia, ñeinbei áfarahani, ilamaü luma sandi Hudá”.

Widü irumu lárigiñe lagumeserun Sedekíasi arúeiha, aba liñuragun lungua luagun lurúeite Babilónia. Amuriahati ídemuei hama lisudaranigu Ehiptu. Óunaha lumutiña Nabukodonosoru lisudaranigu ábürüha luagun Herusalén, ábati híchugunu hakianpun-agei geyegu lau uburugu. Ariñagati Heremíasi lun Sedekíasi: “Ariñagaali Heowá anhaün lan ederegeragua hungua lun lurúeite Babilónia, hesefuruba lan lau sun uburugu. Anhein madügün humá, hágudubei babilóniana  Herusalén, ábameti hanügünün keisi adaürǘti”. Lariñaga Sedekíasi: “Mederegeragúnbadina nungua!”.

Irumu dimí lárigiñe, aba háfuduraguni lisudaranigu Babilónia lubarieirun uburugu Herusalén, ábati háguduni. Gudá hamutu giñe ténpulu, áfaratiña bandi gürigia, barǘ hagía bandi milu adaürǘwa Babilónia.

Anurahati Sedekíasi Herusaléngiñe, ábati héibaahani babilóniana. Ragǘ hamuti yarafa lun Herikó, ábati hanügüni lun Nabukodonosoru. Adügati lurúeite Babilónia lun larihini Sedekíasi hafarúniwa lisaanigu hilagubei. Lárigiñe, aba lígiruni marihinga, ábati ládaruni furisunrugun ñein lubéi lounwe dan lárigiñe. Gama lumoun, füramaseti Heowá houn lílana Hudá: “Lárigiñe 70 irumu, nadügüba lun hagiribudun uburugun Herusalén”.

Kaba méhati asusereda houn nibureintiña ha anügǘbaña Babilónioun? Úaraguamemebaña meha san lun Heowá?

“Bungiu le Suntigabafu, aguseragüdaadibu lau ísuruni luma richaguaü” (Arufudúni 16:7).